Hoppa till huvudinnehållet

Bli studerandemedlem i Pro

Bli studerandemedlem i Pro

nuroi nainen läppärillä keltainen tausta
Alla Pros medlemsförmåner gratis för studerande

Det lönar sig att bli medlem i Pro redan under studietiden: studerandemedlemskapet kostar inget och du får samma förmåner som de andra medlemmarna.

Pro är också studerandes förbund
Lämpligt för dig

Till Pro kan alla ansluta sig som studerar för examen oberoende av utbildningsområde. Vi känner otaliga olika branschers kollektiv- och tjänstekollektivavtal och hjälper dig redan under studietiden mot dina drömmars arbetsplats.

Ensamföretagare eller studerande som siktar in sig på det är också välkomna som medlemmar i Pro. Av oss får du sakkunnig, personlig hjälp även i frågor om att grunda företag och driva det.

Då du ansluter dig till Pro blir du samtidigt medlem i Pros studerandeförening.
Du behöver vara minst 16 år för att kunna bli medlem.


Studerandes medlemsförmåner, då du koncentrerar dig på studierna
raksa nainen
Juridisk hjälp för studerande i arbetet och på fritiden

Då du är medlem i Pro ger gratis och riskfri rättshjälp av våra jurister specialiserade på arbetsrätt trygghet i ditt arbetsliv.

Om du hamnar ut för till exempel gräl med grannar, arvskifte eller betalning av fuktskada, kan du gratis fråga om dem av jurist på advokatbyrå.

lilapaita mies
Studerandes karriärtjänster

Som medlem får du konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i din karriär, kan föra fram din kompetens och är beredd även på överraskande förändringar. Då du identifierar din kompetens, övertygar du lättare andra.

bile nainen
Våra sakkunniga som stöd för studeranden

Utöver förtroendepersonerna på arbetsplatsen har du tillgång till Pros sakkunniga och jurister. De ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand i rätten. För dig är också rättshjälpen gratis och riskfri.

pukumies
Fritidsförsäkringar för studerande

Då du blir medlem i Pro får du gratis resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden. Försäkringen är i kraft rentav i 90 dygn för studerande under arbetspraktikperiod utomlands, som hör till studieprogrammet . 

uimarengas mies
Välmåendetjänster för studerande

De personliga coacharna är också specialiserade på att öka välbefinnande och upprätthålla motivation. Utöver individuell coachning har du till ditt förfogande workshops och gruppcoachning om många intressanta teman.

kemisti nainen
Dessutom får du många andra Pros medlemsförmåner!

Som medlem i Pro får du rabatt på bland annat semesterdestinationer, kryssningar och varierande förmåner för fritiden. Du kan dessutom gratis delta i intressanta utbildningar och webbinarier.

Då du arbetar eller praktiserar med lön
Arbetslöshetskassa och arbetslöshetsskydd för studerande

Som studerande kan du intjäna arbetsvillkor för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd redan före examen under avlönad arbetspraktik, sommarjobb eller i arbete vid sidan av studierna. Du måste vara 18 år för att kunna intjäna arbetsvillkor.

I praktiken betalar du medlemsavgift bara om du arbetar vid sidan av studierna eller har avlönad praktik. Kassans medlemsavgift är helt avdragbar i beskattningen.

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan genom att fylla i dina anställningsuppgifter här

Studerande personer i förvärvsarbete kan bli medlemmar i arbetslöshetskassa med beaktande av lagen om utkomstskydd vid arbetslöshet och lagen om arbetslöshetskassor. Läs mer på Arbetslöshetskassan Pros webbplats.

Du intjänar till arbetslöshetsskydd
År 2024 betalar du 7,50 € /månad för de månader du är i arbete eller har avlönad praktik
kampaanjpris
Arbetslivstrygghet för 99 euro
kampaanjpris

Under 36-åringar kan bli medlemmar i Pro från 1.1.2023 för 99 euro/år.

I avgiften ingår arbetslöshetskassa och alla Pros tjänster.