Hoppa till huvudinnehållet

Ändra dina uppgifter

Nainen istuu koneen ääressä sohvalla ja juo kahvia.

Ändra dina uppgifter

Har din avtalsbransch, arbetsgivare eller arbetsplats ändrat? Vill du beställa referenser för att betala medlemsavgift? Ska du byta förening? Håller du på och gå i pension?

Du kan behändigt uppdatera dina medlemsuppgifter genom att fylla i den blankett som passar din egen situation. Det är säkert att fylla i blanketterna. Adressändringar får vi direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, såvida de inte har överlåtelseförbud.

Du kan också göra ändringar i dina medlemsuppgifter via Ammattiliitto Pro-applikationen.
Ändring i kontaktuppgifter, arbetsplats eller förening

Du får aktuell information om förmåner vi erbjuder och om dina anställningsvillkor genom att meddela oss dina uppdaterade kontaktuppgifter via länken bredvid. Adressändringar får vi direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, såvida de inte har överlåtelseförbud.

Meddela oss då du bytt arbetsplats och fyll samtidigt i avtal om inkassering av medlemsavgiften så hålls dina medlemsavgifter à jour. Du kan avtala med din arbetsgivare att medlemsavgiften inkasseras direkt från din lön eller så kan du betala den själv. Så säkrar du dig om att du får meddelanden och anställningsrådgivning som gäller just dig.

Det kan bli aktuellt för dig att byta förening då din arbetsplats byts eller du flyttar till en ny ort.

Meddela oss om ändring via länken bredvid. Du kan välja önskad förening.  Om du inte vet lämplig förening, skriv på blanketten ”förbundet kan välja”.  Du kan alltid kontakta förtroendemannen på din egen arbetsplats eller branschombudsmannen i din region, de hjälper dig att hitta en ny förening.

Vi får inte adressförändringen direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Meddela den åt oss med blanketten bredvid.

Du kommer väl ihåg att kolla upp ditt arbetslöshetsskydd från Arbetslöshetskassan Pro i god tid före du åker utomlands.

Om du åker för att arbeta

  • utanför EU- eller EES-länderna och inte är utsänd arbetstagare: Utred från kassan om du har rätt till dagpenning efter att du arbetat utomlands och om det lönar sig för dig att bevara medlemskapet i finländsk arbetslöshetskassa under tiden i arbete utomlands.
  • i EU- eller EES-land och inte är utsänd arbetstagare: Du övergår till arbete som omfattas av det landets socialskydd. Då du återvänder till Finland lönar det sig att genast ansluta sig som medlem i fackförbund och arbetslöshetskassa. Du kan ha skyldighet att arbeta i fyra veckor före du får rätt till dagpenning.
  • utomlands som utsänd arbetstagare: Du omfattas under tiden i arbetet av Finlands socialskydd och arbetspensionsavgifterna har betalats till Finland (Pensionsskyddscentralens intyg för utsänd arbetstagare E101 eller E102 och Fpa:s Y38). Betala medlemsavgift som normalt under arbetet.
  • i Sverige eller Danmark: Försäkra dig i Sverige eller Danmark genom att ansluta dig som medlem i lokala förbundet/arbetslöshetskassan.
Arbetslöshet, permittering eller anställningsärende

Anmäl dig som arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns E-tjänst på www.te-palvelut.fi/ senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas och självrisktid bestämmas bara för tid då jobbsökningen är i kraft.

Sänd första ansökan och bilagor till Pro-kassan

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks från arbetslöshetskassan. Du kan sända den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till arbetslöshetskassan efter två veckors arbetslöshet eller permittering. Behändigast får du dem sända via Pro-kassans e-tjänst.  Men du kan också fylla i pappersblanketten och sända den med bilagor per post, om det inte är möjligt att använda e-tjänsten. Notera att man inte kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i förväg, men man måste likväl ansöka om den inom tre månader från den dag man vill att inkomstrelaterad dagpenning betalas för.

Sänd fortsatt ansökan lätt via Pro-kassans e-tjänst

Om du är helt arbetslös sänder du nästa ansökan eller fortsatt ansökan för fyra kalenderveckor (från måndag till söndag) eller för en hel kalendermånad genast perioden blivit full. Gör så fastän kassan inte skulle ha gett beslut om den första ansökan, så att ansökan inte blir för gammal. Inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid i efterskott, men den betalas inte för längre tid än tre månader bakåt. Ansökan ska vara i kassan inom tre månader från den dag för vilken du söker inkomstrelaterad dagpenning. 

 

Ta först kontakt med din förtroendeman på arbetsplatsen. Du hittar förtroendemannens kontaktuppgifter i Ammattiliitto Pro-applikationen (ladda ner applikationen till Android-telefon eller iPhone.)

På största delen av frågorna får du direkt svar genom att ringa vår rådgivning i ärenden om anställnings- och tjänsteförhållanden på nummer 09 1727 3440. Vi ger råd även i arbetslivets kinkigaste situationer, vid behov vägleder vi dig vidare till en expert.

I mer invecklade fall hjälper den regionala sakkunniga för din avtalsbransch – branschombudsmannen. Du kan också vara i kontakt med honom eller henne om ditt ärende är av mer känslig natur. 

Ytterligare information
Medlemsavgifter, referenser och medlemskort

Om du själv betalar medlemsavgiften behöver du referenser för att betala den. Du kan beställa dem via länken bredvid.

Du kan också betala medlemsavgiftena direkt i Proplus via din nätbank eller från Pros mobilapplikation (ladda appen till Android- eller iOS-telefon). Från början av år 2022 kan du betala din medlemsavgift även med e-faktura.

Med medlemsavgiftsräknaren (på finska) räknar du lätt ut din medlemsavgift och får på ett ögonblick behövliga referens- och betalningsuppgifter. Du kommer till räknaren genom att logga in till Proplus.fi > Jäsentietoni >Jäsenmaksu- ja viitenumerolaskuri. Du loggar in med ditt medlemsnummer.

Det lättaste sättet att betala medlemsavgift är att avtala med din arbetsgivare att medlemsavgiften inkasseras direkt från din lön.

Fyll via länken bredvid i inkasseringsavtal och lämna det till löneadministrationen. Sänd blanketten efter underskrift till vår medlemstjänst och vi sänder behövliga uppgifter för inkassering av medlemsavgift till din löneadministration.

Under 36-åringar som anslutit sig efter 1.1.2023 betalar själva årsmedlemsavgiften på 99 euro. Arbetsgivaren kan inte inkassera den.

Du behöver inte betala medlemsavgift om du inte har löneinkomst och inte får skattefri förmån som arbetslöshetskassan betalar ut.

Meddela oss om befrielse från medlemsavgift via länken bredvid.

Ammattiliitto Pro-applikationen är ditt elektroniska medlemskort och resenärförsäkringskort. Du hittar den i applikationsbutiken på namnet Ammattiliitto Pro.

Bli medlem

Du är välkommen som medlem i Fackförbundet Pro om du arbetar i offentlig eller privat bransch.  I Pros medlemskap ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap, men du är berättigad till arbetslöshetsskydd först som 17-åring.

Du är välkommen som medlem i Fackförbundet Pro också under oavlönad familjeledighet (moderskapsledighet eller vårdledighet) om ditt anställningsförhållande är i kraft.

Däremot kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan först då du återvänt till arbetslivet.

Anslut dig till Pro med blanketten bredvid.

Det lönar sig att ansluta sig till Pro redan under studietiden: studerandemedlemskapet är gratis och du får samma förmåner som de övriga medlemmarna.

Anslut dig som studerandemedlem med blanketten bredvid.

ProSoolo är en tjänst avsedd för ensamföretagare, dem med firmanamn och för yrkesutövare, som underlättar och tryggar vardagen och erbjuder möjligheter att nätverka.

 

Att avsluta medlemskapet

Ditt medlemskap i förbundet och i din egen förening upphör då du blir varaktigt pensionerad. Pensioneringen påverkar också dina medlemsförmåner, till exempel är medlemsförsäkringarna inte längre i kraft. Bekanta dig med medlemskapet och förmånerna i Ammattiliitto Pro Seniorit ry.

Om du beviljats varaktig full pension kan du inte längre utnyttja arbetslöshetskassans tjänster. Då rekommenderar vi att du också utträder från arbetslöshetskassan.

Meddela via länken bredvid om pensionering, för vi får inte den uppgiften någon annanstans ifrån.

Det är tråkigt att du kom till den här slutsatsen.

Gör anmälan om utträde via länken bredvid. Betala din medlemsavgift till utträdesdagen för att trygga ett oavbrutet utkomstskydd.

Var i kontakt med din arbetsgivare för att avsluta inkassering av medlemsavgift, för vi i Pro kan inte göra det för dig.

Kom ihåg att du när som helst är välkommen tillbaka som medlem.

Förtroendepersonanmälan

Anmäl med blanketterna om val av ny förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig eller om ändring av uppgifter.

Förtroendemannens mandatperiod är huvudsakligen tre år. Mandatperioden inleds från börjar av kalenderåret efter valet. Meddela om att du blivit vald till förbundets medlemmar på arbetsplatsen, till arbetsgivaren och till oss.

Arbetarskyddscentralen upprätthåller ett lagstadgat register över arbetarskyddspersoner, dit arbetsgivaren är skyldig att meddela de personer som utsetts och valts till arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen och deras kontaktuppgifter.

Meddela om Pro-ansvarigs uppgift med förtroendemannablanketten. Den Pro-ansvariges uppgift är tidsbestämd och perioden är huvudsakligen cirka tre år (valåret + tre kalenderår).

Hittade du inte vad du letade efter? Kontakta oss
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.