Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsavtal

I arbetsavtalet avtalas villkoren för anställningen och arbetet. Avtalet fastställer bland annat den lön som ska betalas ut, arbetstid och huvudsakliga arbetsuppgifter. Arbetsavtalet kan antingen gälla tills vidare eller vara tidsbestämt.

Om arbetsavtal

Ett arbetsavtal är ett avtal mellan dig och arbetsgivaren i vilket ni har kommit överens om villkor för anställningen och arbetet. Det kan vara giltigt tills vidare eller under en tidsbegränsad period. Utöver arbetsavtalet påverkas villkoren för anställningen bland annat av kollektivavtalet som tillämpas i branschen, lagstiftning, praxis på arbetsplatsen, arbetsgivarens anvisningar och bestämmelser.

Arbetsavtalet kan ingås skriftligen, muntligen eller elektroniskt. Vi rekommenderar dock att få det skriftligt. Även om det muntliga avtalet är lika giltigt är det vanligtvis svårt att komma ihåg dess innehåll eller bevisa överenskomna saker om flera år. Avtalet kan också upprättas via e-post. Om avtalet ingås muntligen måste arbetsgivaren i vilket fall som helst ge arbetstagaren en skriftlig förklaring av de huvudsakliga anställningsvillkoren för anställningen om den varar i mer än en månad. Innan du skriver på ett arbetsavtal bör du kontakta förtroendemannen om en sådan finns på din arbetsplats.

Ett arbetsavtal avgör hur mycket du får betalt, var du arbetar och när ditt arbete börjar och slutar. Av avtalet bör det även framgå vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter är. Om du inte har något arbetsavtal har man inte kommit överens om dessa frågor mellan dig och din arbetsgivare. Vanligtvis framgår det av ditt arbetsavtal vilket kollektivavtal som gäller för arbetet och som definierar anställningsvillkoren mer detaljerat än lagstiftningen.

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarpart. I det har man kommit överens om minimivillkor för anställning, såsom lön, arbetstid, semester och andra förmåner. Ett arbetsavtal ingår du själv med din arbetsgivare.

I arbetsavtalet bör man avtala om alla centrala frågor. I avtalet ska åtminstone följande ingå:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn, personbeteckning samt hem- eller affärsort
 • Datum för då anställningsförhållandet börjar
 • Kollektivavtalet som tillämpas
 • De huvudsakliga arbetsuppgifterna
 • Platsen för utförande av arbetet
 • Anställningsförhållandets varaktighet 
 • Uppsägningstid
 • Prövotid
 • Arbetstid
 • Lön och lönebetalningsperiod 
 • Semester

Som anställd har du rätt till

 • lön och andra minimivillkor enligt kollektivavtalet
 • skydd som tillhandahålls genom lagar och avtal
 • en hälsosam och säker arbetsmiljö
 • att organisera dig och tillhöra en fackförening.

Som anställd är du skyldig att

 • utföra ditt arbete noggrant
 • följa överenskomna arbetstider
 • följa ledningens instruktioner
 • avsäga dig verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren
 • bevara företags- och yrkeshemligheter
 • ta hänsyn till arbetsgivarens intressen.