Hyppää pääsisältöön

Työsopimus

Työsopimuksessa sovitaan työsuhteen ja työn tekemisen ehdoista. Se määrittää muun muassa maksettavan palkan, työajan ja pääasialliset työtehtävät. Työsopimuksen voi joko toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena.

Tietoa työsopimuksista

Työsopimus on sinun ja työnantajan välinen sopimus, jolla sovitaan  työsuhteen ja työn tekemisen ehdoista.  Se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Työsopimuksen lisäksi työsuhteesi ehtoihin vaikuttaa esimerkiksi alalla sovellettava työehtosopimus, lainsäädäntö, työpaikan käytännöt, työantajan ohjeet ja määräykset.

Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Se kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti. Vaikka suullinen sopimus on yhtä pätevä, sen sisällön muistaminen tai sovittujen asioiden todistaminen vuosien päästä on yleensä hankalaa. Sopimus voidaan tehdä myös sähköpostitse. Jos sopimus tehdään suullisesti, työnantajan on joka tapauksessa annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos työsuhde kestää yli kuukauden. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen, jos työpaikallasi on sellainen.

Työsopimus määrittelee, paljonko sinulle maksetaan palkkaa, mikä on työntekopaikkasi sekä milloin työsi alkaa ja päättyy.  Lisäksi sen tulisi myös kertoa, mitkä ovat pääasialliset työtehtäväsi.  Mikäli sinulla ei ole työsopimusta, näistä asioista ei ole sovittu sinun ja työnantajasi välillä. Tyypillisesti työsopimuksessasi mainitaan myös työhön sovellettava työehtosopimus, joka määrittelee työsuhteesi ehtoja lainsäädäntöä tarkemmin.

Työehtosopimus eli tessi on ammattiliiton ja työnantajapuolen välinen sopimus. Siinä sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista kuten palkasta, työajoista, lomista ja muista eduista. Työsopimuksen solmit sinä itse työnantajasi kanssa.

Työsopimuksessa tulee sopia kaikki keskeiset asiat. Näitä ovat ainakin seuraavat:

 • Työnantajan ja työntekijän nimi, henkilötunnus sekä koti-tai liikepaikka
 • Työsuhteen alkamispäivä
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työntekopaikka
 • Työsopimuksen kesto 
 • Irtisanomisaika
 • Koeaika
 • Työaika
 • Palkka ja palkanmaksukausi. 
 • Vuosiloma

Työntekijänä sinulla on oikeus:

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin
 • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön
 • järjestäytyä ja kuulua ammattiliittoon.

Työntekijänä sinulla on velvollisuus:

 • suorittaa työsi huolellisesti
 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • noudattaa työnjohdon ohjeita
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus
 • ottaa huomioon työnantajan etu