Hyppää pääsisältöön

Media-, viestintä- ja ict-alojen neuvottelut

Media-, viestintä- ja ict-alojen neuvottelut

yhdessä sopien punainen
Media-, viestintä- ja ict-ala

Tällä sivulla kerrotaan ict- ja viestintäalojen sekä Digitan,  MTV:n ja Yleisradion  työehtosopimusneuvotteluista.

Neuvottelutilanne

Ict-alalle on syntynyt työehtosopimus. Se voimassa 29.2.2024.

Viestintäalan teknisille toimihenkilöille  ja toimihenkilöille on syntynyt työehtosopimukset. Ne ovat voimassa 29.2.2024 asti. 

Digitan  uusi työehtosopimus on syntynyt. Se on voimassa 29.02.2024 asti. 

MTV:n toimihenkilöihin sovelletaan Paltan ja Pron uutta toimihenkilöiden työehtosopimusta. Poikkeuksena ovat ensi sijaisesti palkkausjärjestelmään ja matkustamiseen liittyvät määräykset. 

Yleisradion teknisten toimihenkilöille on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 29.02.2024.


Ajankohtaista

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Uutiset
Julkaistu 07.06.2022
- Kiitän kaikkia tuhansia ict-alan jäseniä, jotka ovat sitkeästi pitkällä lakolla jaksaneet puolustaa alan työehtoja ja turvata pienempipalkkaisten ansiokehitystä, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.
Valtakunnansovittelijan toimisto sijaitsee Helsingissä Bulevardilla.
Uutiset
Julkaistu 07.06.2022
Ict-alan työriitaan on annettu sovintoesitys. Osapuolet vastaavat siihen tänään 7.6. illalla.
Valtakunnansovittelijan toimisto Bulevardilla
Uutiset
Julkaistu 06.06.2022
Ict-alan työriidan sovittelu on päättynyt tältä päivältä. Sovittelua jatketaan huomenna 7.6.
Ict-ala
Usein kysytyt kysymykset

ICT-alan työehtosopimusratkaisua on neuvoteltu joulukuusta asti. Pro haluaa kehittää ICT-alan työehtosopimusta alan omista lähtökohdista. Työantajat ovat halunneet lisää paikallista sopimista ilman minkäänlaista vastaantuloa Pron tavoitteisiin. Myöskään palkankorotusratkaisusta ei ole yhteisymmärrystä. Ostovoiman säilyttämiseksi Pro on halunnut painottaa erityisesti kaikkien alimpien palkkojen korottamista.

Työnantajan esitykset toisin sopimisesta sunnuntaityön, lisätyön, ylityön ja suurjuhlapyhän korvausten sekä arkipyhäviikkojen työajan osalta ovat mahdottomia hyväksyä jos emme saa toimihenkilöille parempia ehtoja muualle työehtosopimukseen. Työnantajan tavoitteena näyttää olevan näistä lisistä sopiminen paikallisesti huonommin kuin ne ovat tällä hetkellä työehtosopimuksessa.

Inflaation kiihtyessä toimihenkilöiden ostovoima on turvattava palkankorotuksilla. Pro vaatii, että palkkaratkaisu turvaa ansiotason nousun kaikille, mutta erityisesti korotusten tulee painottua alan pienipalkkaisille.

Jos sovintoesityksen antamiselle on edellytyksiä, antaa sovittelija sellaisen ja samalla määräajan, johon mennessä sovintoehdotus on hyväksyttävä tai hylättävä. Yleensä vastaukset on annettava niin, että on käytännön mahdollisuus tiedottaa lakon alkamisesta tai peruuntumisesta.

Päivitä yhteystietosi ajan tasalle, jotta voimme olla sinuun yhteydessä. Lakon aikana työnantaja voi hankaloittaa työsähköpostin ja työpuhelimen käyttöä, joten käy päivittämässä jäsentietoihin yksityissähköpostisi ja oma puhelinnumerosi.

Yhteystietojen päivitys onnistuu helpoiten nettisivuillamme olevalla lomakkeella. Voit tehdä muutoksen jäsentietoihisi myös Proplussassa tai voit päivittää jäsentietosi Pron mobiilisovelluksen kautta.

Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä, aiotko osallistua lakkoon. Jos työnantaja asiaa kuitenkin kysyy, sinun ei tule vastata kysymykseen.

Jos sinuun sovelletaan Pron ict-alan työehtosopimusta, osallistut lakkoon, vaikka työnantajasi ei ole järjestäytynyt työnantajaliittoon. Tiedon sinuun sovellettavasta työehtosopimuksesta pitäisi löytyä työsopimuksestasi.

Jos sait Prolta sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerrottiin ict-alan lakosta, mutta et ole varma työskentelenkö ict-alalla vai onko liiton jäsenrekisterissä sopimusala edellisen työnantajan jäljiltä, ota yhteyttä luottamusmieheen tai liiton sopimusasiantuntijaan asian selvittämiseksi.

Ilmoita asiasta luottamusmiehelle tai suoraan liittoon. Työntekijällä on laillinen oikeus osallistua lakkoon. Työriitojen sovittelusta annetussa laissa edellytetään, että työnseisauksesta tai sen laajentamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen valtakunnansovittelijan toimistoon sekä vastapuolelle. Tämän ilmoituksen Ammattiliitto Pro on toimittanut. Työntekijöiden ei tarvitse enää ilmoittaa lakosta työnantajalle.

Et osallistu. Toimihenkilöiden työt ovat lakossa, etkä saa tehdä lakon alaisia töitä. Pitäydyt ainoastaan niissä töissä, joita olet tehnyt aiemminkin.

Lakon alaista työtä ei tehdä myöskään etätyönä.

Lakon ajalle sattuviin koulutuksiin ei myöskään pääsääntöisesti osallistuta. Käänny luottamusmiehesi puoleen, jos tarvitset lisätietoa koulutukseen osallistumisesta.

Lakko ei vaikuta mahdollisesti luottamushenkilöille tai varoille järjestettäviin koulutuksiin. Luottamusmiesten neuvottelupäivään osallistutaan palkatta ja siitä saadaan lakkoavustus.

Poissa työstä ollaan sen syyn perusteella, joka alkaa ensin. Jos lakko alkaa ennen lomaasi, olet lakossa. Jos lakko alkaa vuosiloman alkamisen jälkeen, olet vuosilomalla. Jos loma ja lakko alkavat samana päivänä, olet lomalla, koska loma alkaa vuorokauden vaihtuessa, mutta lakko vasta kello 6.00. Uusia lomia ei sovita lakon ajalle lakkoilmoituksen jättämisen jälkeen.

Jos lakko alkaa maanantaina ja lomasi alkaisi tiistaina, loma siirtyy, sillä lakko on ehtinyt alkaa ensin. Jos loma tai muu työstä poissaolo päättyy lakon aikana, niin jäät poissaolon päätyttyä lakkoon. Jos lakon aikana saavutetaan sovinto ja lakko loppuu keskellä sovittua lomaa, loma jatkuu automaattisesti siitä, kun lakko päättyy.

Jos olet sairastunut ennen lakon alkamista, olet sairauslomalla (palkallista aikaa) ja sen päätyttyä liityt lakkoon. Sairausloman alkaessa lakon aikana, olet sairauslomalla (palkaton aika).

Uusia lomia ei saa sopia/määrätä lakon ajalle lakkoilmoituksen jättämisen jälkeen.

Jos lomautus on merkitty alkavaksi samana päivänä kuin lakko, lomautus astuu voimaan vuorokauden vaihtuessa ja lakko alkaa kello 6.00, joten olet lomautettuna, jos lomautusilmoitus on annettu ennen työtaisteluilmoituksen antamista.

Jos työpaikallani sovelletaan esimerkiksi kolmea eri työehtosopimusta ja osalla on Pron ICT-alan työehtosopimus: vain he, joihin sovelletaan ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusta menevät lakkoon. Vain ICT-alan toimihenkilöiden työt kuuluvat lakon piiriin.

Jos työpaikalla on käytössä esimerkiksi kaupan alan työehtosopimus, lakko ei koske heitä, vaikka he olisivatkin Pron jäseniä.

Jos olet yövuorossa esimerkiksi 21–07, lakon alkaessa yövuorosta poistutaan klo 6.00.

Jos olet Pron opiskelijajäsen ja olisit lakon aikana töissä, olet lakossa. Myös opiskelijajäsenet saavat lakkoavustuksen.

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, tai milloin kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto.

Hätätyötä teettäessään työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Jos sinua ollaan määräämässä hätätyöhön ole yhteydessä luottamusmieheesi.

Kuntoutusrahan saamisen edellytys ei ole yleensä työssäkäynti. Voi olla lakossa, ilmoituksen voi tehdä myös eläkeyhtiölle.

Lakkoon osallistuvat kaikki ICT-alan toimihenkilöt. Pro maksaa lakkoavustusta jokaisesta tekemättä jääneestä työpäivästä 70 euroa ajalla 25.4.2022 - 1.5.2022 ja 140 euroa 2.5.2022 - 8.5.2022. Lakkoavustusta haetaan jälkikäteen ja tästä toimitetaan ohjeet erikseen sähköpostilla Ammattiliitto Pron jäsenille. Lakkoavustus maksetaan työpäiviltä. 

Avustuksia maksetaan kaksi kertaa viikossa ja ne maksetaan nopeasti työtaistelun päätyttyä. Avustusta maksetaan vain jäsenille.

Lakkoavustuksesta maksetaan veroa ensimmäiseltä viikolta 35 % ja toiselta viikolta 45 %. Käteen jää siis nettona ensimmäiseltä viikolta 51,10 euroa per tekemättä jäänyt työpäivä ja toiselta viikolta 84,20 euroa per tekemättä jäänyt työpäivä.

Prohon on tullut paljon huolestuneita puheluja ict-alan ei-jäseniltä, jotka ovat huolissaan mahdollisen lakon ajan toimeentulostaan. Jaathan tietoa työkavereillesi, että kaikki ennen lakkoa Prohon liittyvät toimihenkilöt, asiantuntijat ja esimiehet saavat täyden lakkoavustuksen sen ajalta.

Työterveyshuolto on käytössäsi myös lakon aikana. Työsuhteesi on voimassa, joten niin on myös työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja syyllistyy syrjintään Pron lakossa olevia jäseniä vastaan sekä yrittää vaikuttaa järjestäytymisvapauteen. Pron tiedossa ei ole ennakkotapauksia, joissa työnantaja olisi kieltänyt käyttämästä työterveyshuollon palveluita lakon aikana. Jos on ennen lyhyen lakon alkamista sovittuna käynti työterveyshuollossa, on pidetty epätodennäköisenä, että työnantaja kieltäisi käynnin. 

Työnantajasi voi periaatteessa kerätä puhelimesi tai etäokoneesi pois, mutta käytännössä tätä ei ole tapahtunut. Kannattaa silti päivittää myös toinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero omiin jäsentietoihisi. Se onnistuu helposti kirjautumalla omalla jäsennumerollasi osoitteeseen Proplus.fi > Jäsentietoni > Muokkaa tietoja.

Lakon aikana on mahdollista saada myös toimeentulotukea, jos toimeentulotuen saamisedellytykset täyttyvät. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Sitä voi saada tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tuen saamisoikeutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki perheen käytettävissä olevat tulot.

Liittymislomakkeiden käsittelyssä menee 1–2 työpäivää. Vahvistus tulee tekstarina ja sähköpostitse. Lakkoavustuksen suhteen asia on kunnossa heti liittymislomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen, koska avustus maksetaan joka tapauksessa jälkijättöisesti.

Jos vaihdat toisesta liitosta Pron jäseneksi netissä, jäsenyys alkaa heti, kun kaavakkeen on lähettänyt. Vahvistusviesti voi viivästyä, kun käsittelyssä on ruuhkaa. Jäsenyys alkaa heti liittymispäivästä.

Jos liityt Prohon kesken palkanmaksukauden, ensimmäinen jäsenmaksu pitää maksaa itse. Jos liittyy kesken kuukauden, ei jäsenmaksua tarvitse maksaa muulta kuin jäsenyysajalta. Vajaan kuukauden jäsenmaksun saa maksettua ProPlussan tai Pron puhelinsovelluksen kautta. Syöttää jäsenyysajan ja palkkasumman, josta jäsenmaksu maksetaan.

Jos sinut on aiemmin irtisanottu liitosta jäsenmaksurästien vuoksi. Vanhat rästit eivät rasita enää uudelleen alkavaa jäsenyyttä, mutta kaikki jäsenedut alkavat alusta eli lakipalveluun tulee kolmen kuukauden karenssi ja työssäoloehdon kerryttäminen alkaa alusta. Kannattaa huolehtia, että jäsenmaksun perintäsopimus tulee kuntoon.

Lakkovahdit keskustelevat rikkuroinnista sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat menossa tekemään lakonalaista työtä (tai vaikuttavat ryhtyneen etätyöhön) ja jakavat tietoa lakon syistä. Rikkuroinnista ilmoitetaan liittoon. 

Jos henkilö, joka tekee lakonalaista työtä, on Pron jäsen, yhdistys lähettää hänelle vastinepyynnön. Vastinepyynnössä kerrotaan, että sinua epäillään lakon alaisen työn tekemisestä ja pyydetään vastaamaan joko kirjallisesti tai suullisesti asiasta yhdistykselle. Vastineen kuulemisen jälkeen yhdistys käsittelee asian ja erottaa jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Rikkurin ollessa jonkin toisen liiton jäsen, ollaan Prosta yhteydessä kyseiseen liittoon ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään kyseisen liiton toimesta.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella ja haku edellyttää kirjautumista Proplus-tunnuksilla. Hakemus tehdään avustushakemus-kirjautumissivulta. Sivulla antamasi tiedot (yhteys) on suojattu.  Lakkoavustusta tulee hakea kuukauden sisällä siitä, kun saat Prolta sähköpostiviestin asiasta. 

Kirjaudu sisään Proplus-tunnuksillasi:

  • Klikkaa työnseisauspäivä-linkkiä
  • Valitse alasvetovalikosta, oletko ollut lakossa vai oletko esimerkiksi ollut muuten poissa (vapaapäivä, sairas tms.) Täytä nämä tiedot päiväkohtaisesti hakemukseesi. 

Tarvitset hakemusta tehdessäsi jäsennumerosi (näet sen muovisesta jäsenkortistasi ja Pro-sovelluksesta, henkilötunnuksesi, tilinumerosi (IBAN-muodossa, esimerkki: FI1234567812345678).

Ei tule.

Viestintäala
Digita
Yleisradion tekniset
yhdessä sopien kiehkura
Jos neuvottelut eivät etene
yhdessä sopien kiehkura

Toisinaan neuvotteluissa voidaan tarvita painostuskeinoja niiden viemiseksi eteenpäin. Lue lisää erilaisista painostuskeinoista, esimerkiksi ylityökiellosta ja työnseisauksesta Pron verkkosivuilta

Tes-markkinointikampanjan kuva ict-sektorille