Hyppää pääsisältöön

Ilmoittajansuojalain mukainen ilmoituskanava (whistleblowing)

Haluamme edistää avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria. Olemme ottaneet käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta henkilöstömme sekä ulkoiset sidosryhmämme voivat tehdä ilmoituksen epäilemästään väärinkäytöksestä tai laittomuudesta.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin (EU 2019/1973).

Tältä sivulta löydät linkin Prolla käytössä olevaan First Whistle -ilmoituskanavaan. Ilmoituskanava on perustettu ilmoittajansuojalain (1171/2022) mukaisesti.

Mistä on kyse?

Jos työntekijämme tai kanssamme työskentelevä henkilö kohtaa työssään lainvastaista toimintaa tai epäilee rikkomusta, haluamme tietää siitä.

Ensisijaisesti kannustamme keskustelemaan aiheesta lähiesihenkilön kanssa tai olemaan yhteydessä Pron johtoon tai lakipalveluihin. Jos tämä ei ole mahdollista, voi epäilynsä väärinkäytöksistä tai lain rikkomisesta ilmoittaa ilmoituskanavan kautta.

Liiton sääntöjen rikkomiseen liittyvät epäilyt tulee ilmoittaa Pron hallintojohtajalle tai järjestöpäällikölle.

Kuka voi jättää ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä ilmoittajansuojalain määritelmään kuuluva henkilö, joka on työssään kohdannut epäilyksen Pron toimintaan liittyvästä väärinkäytöksestä tai lainsäädännön rikkomuksesta.

Voiko ilmoituksen jättää nimettömästi?

Suosittelemme, että ilmoitat asiasta omalla nimelläsi. Tällöin pystymme selvittämään tilannetta paremmin. Ilmoituksen voi kuitenkin jättää myös anonyymisti, ja järjestelmä mahdollistaa yhteydenpidon anonyymin ilmoittajan kanssa.

Miten ilmoittaminen tapahtuu käytännössä?

Ilmoitus tehdään kirjallisesti ilmoituskanavassa.

Ilmoituskanavassa saat satunnaisen kirjautumistunnuksen ja salasanan.  Muista ottaa nämä itsellesi talteen, jotta pääset katsomaan vastausta ja käsittelyprosessin etenemistä. Pystyt halutessasi jatkamaan keskustelua ilmoituksen käsittelijöiden kanssa luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti.

Ilmoituksen voi tehdä ilman konkreettisia todisteita tai täyttä varmuutta siitä, onko rikkomus tapahtunut. Perättömien tietojen tarkoituksellinen ilmoittaminen on kuitenkin kiellettyä ja katsotaan ilkivallaksi.

Mistä asioista voi ilmoittaa?

Kanavassa voit ilmoittaa ilmoittajasuojalain soveltamisalaan kuuluvan lainsäädännön rikkomuksista, joita ovat:

 • julkiset hankinnat
 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoitus
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteilyturva ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
 • kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • valtiontukisääntöjen rikkomiset
 • sisämarkkinoihin liittyvät rikkomiset siltä osin, kun on kyse yhteisöverosäännöistä tai yhteisöverolainsäädännön tarkoituksen vastaisesta veroedusta.

Mitkä asiat eivät kuulu ilmoituskanavaan?

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu jäsenyyden hoitoon liittyvien asioiden tai jäsenpäätösten asiointikanavaksi. Jäsenpalaute ja jäsenasioiden hoitaminen tapahtuu Pron jäsenpalvelujen kautta. Myös epäily epäasiallisesta käytöksestä kuuluu Pron sisäisiin kanaviin, eikä siten tähän ilmoituskanavaan.

Ketkä ilmoituksia käsittelevät ja miten käsittelyprosessi etenee?

Ilmoitusta jättäessäsi valitset aiheen, jonka piiriin ilmoitus kuuluu. Prolla ilmoitukset käsittelee henkilöstöpäällikkö, hallintojohtaja ja lakiasiainpäällikkö.

Jos ilmoituksen tutkinta johtaa rikosepäilyyn, välitämme tiedot ilmoituksesta viranomaisille.

Ilmoitus kuitataan vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluessa. Lisäksi ilmoittaja saa kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tiedon siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Miten ilmoittajaa suojellaan?

Ilmoituskanava on suunniteltu suojelemaan ilmoittajan henkilöllisyyttä kaikissa ilmoituksen tekemiseen liittyvissä tilanteissa, ja ilmoittajaa suojaavat ilmoittajansuojalain asettamat salassapitovelvoitteet. Ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen on sallittua vain laissa tarkkaan säädellyissä tilanteissa ilmoituksen selvittämiseen liittyen.

Henkilöt, joita ilmoitus koskee, eivät missään tilanteessa saa osallistua ilmoituksen käsittelyyn tai jatkotoimenpiteitä koskevaan päätöksentekoon riippumatta heidän roolistaan. Ilmoittajaan ei saa kohdistaa mitään vastatoimia tai negatiivisia seuraamuksia, joiden syynä on rikkomuksesta ilmoittaminen. Suojelu ei koske pelkästään työsuhteessa olevia, vaan myös esimerkiksi työnhakijoita, aikaisempia työntekijöitä, alihankkijoita ja ilmoittajan sukulaisia.

Väärinkäytöksistä ilmoittajan suojelun edellytyksenä on se, että ilmoittajalla oli perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja että ilmoitus kuului direktiivin soveltamisalaan.

Entä jos asia ei etene?

Ilmoituskanavan lisäksi ilmoittajansuojalailla on perustettu oikeuskanslerin ylläpitämä keskitetty ulkoinen ilmoituskanava. Tätä voi käyttää tilanteessa, jossa sisäisen ilmoituksen perusteella ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella tai jos ilmoittajalla on syy uskoa, että hän on vaarassa joutua sisäiseen kanavaan ilmoittamisen vuoksi vastatoimien kohteeksi.

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

Ilmoituskanavaan ja väärinkäytöksistä ilmoittamiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä voit lukea myös täältä.