Hyppää pääsisältöön

Kilpailukielto

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan työsopimuksella tai muutoin erikseen sovittua rajoitetta työsuhteen päättymisen jälkeen olla kilpailematta työnantajansa kanssa samalla toimialalla. Se voidaan tehdä vain ja ainoastaan erityisen painavasta syystä.
Siirry suoraan sinua kiinnostavaan sisältöön
Kuva: Shutterstock

Mitä kilpailukieltosopimus rajoittaa ja kuinka kauan?

Sopimus rajoittaa työntekijää harjoittamasta omaan tai jonkun toisen lukuun ”vanhan” työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa. Mikä taas on kilpailevaa toimintaa, riippuu pitkälti toimialasta, jolla toimintaa harjoitetaan. Mikäli sopii kilpailukieltosopimuksesta, niin tästäkin olisi hyvä laatia jo sopimukseen selvät rajat, mitä työnantaja pitää kilpailevana toimintana. Esimerkiksi asiakaskunnan säilyttämisintressin osalta työnantajalla saattaa olla peruste ja halukin rajoittaa kilpailua ainoastaan alueellisesti. Tällöin olisi hyvä tulevien ongelmatilanteiden välttämiseksi jo itse kilpailukieltosopimukseen kirjata, jos työnantajalla on tarve rajoittaa kilpailua ainoastaan alueellisesti.

Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden (6) kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi. Ammattiliitto Pro ei suosittele kilpailun rajoittamista yli kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi, ellei korvaus ajan pidentämisestä ole riittävän hyvä ja vastaa vähintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa määrää.