Hyppää pääsisältöön

Keitä olemme?

Jäseniämme ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu 120 000 jäsentä, ja neuvottelemme 150 virka- ja työehtosopimusta.
Pro on jäsentensä summa.

Voimajoukko on jäsentensä summa

Ammattiliitto Pro on jäsentensä summa, ja jäsenistö käyttää Prossa ylintä päätösvaltaa. Jäseniä edustaa liiton edustajisto. Lisäksi jäsenet vaikuttavat liiton toimintaan hallituksessa, aluetoiminnassa ja yhdistyksissä työpaikoilla. 

Edunvalvonta rakentuu viidestä sektorista eli toimialasta.

Neuvottelemme kolme yleissitovaa työehtosopimusta: luottotieto- ja perintäalalle, rahoitusalalle ja vakuutusalalle. Lisäksi meillä on kolme talokohtaista työehtosopimusta: Danske Bank, Eläketurvakeskus ja Finnvera.

Johtaja Antti Hakala

Neuvottelemme ict-alan työehtosopimuksen muun muassa teleoperaattoreille DNA, Elisa ja Telia sekä tietoverkkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville yrityksille. Lisäksi neuvottelemme  viestintäalan toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimukset sekä talokohtaisia työehtosopimuksia (mm. Digita ja Yle).

Johtaja Antti Hakala


Suurin osa julkisen puolen jäsenistämme työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa, yliopistoissa, valtion omistamissa yrityksissä, mutta myös yksityisillä aloilla. Neuvottelemme parikymmentä työ- ja virkaehtosopimusta. Sopimusalojamme ovat muun muassa valtio, yliopisto, Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus, Alkon toimihenkilöt, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut, Kansallisgalleria, yksityinen sosiaalipalveluala, neuvonta-ala, seminologit ja keinosiemennysasemat ja Unigrafia. Julkista sektoria johtaa Niko Simola.

Neuvottelemme kymmeniä yleissitovia tai yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Meille kuuluvat rakennus- ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset. Lisäksi neuvottelemme sopimukset kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä muun muassa pelialan, tilitoimistojen sekä yksityisen laboratorioalan ja ahtausalan työehtosopimukset. Palvelusektoria johtaa Minea Pyykönen.

Neuvottelemme kymmeniä työehtosopimuksia, joista valtaosa yleissitovia. Meille kuuluvat muun muassa teknologiateollisuus, autoala, metsäteollisuus (paperi- ja puunjalostus), kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus, energiateollisuus, kulutustavarateollisuus ja suunnittelu- ja konsulttiala. Teollisuussektoria johtaa Anssi Vuorio.

Asiantuntijamme auttavat jäseniä työelämän ongelmissa.

Sopimusalavastaavat neuvottelevat työ- ja virkaehtosopimukset ja auttavat jäseniä työelämän ongelmissa. Henkilöstömme työskentelee Helsingin Kalasatamassa ja neljällä alueella ympäri Suomen.