Hyppää pääsisältöön

Koeaika

Koeaika on työn teon aloittamisesta alkavaa erikseen sovittua määräaikaa, jonka kuluessa työnantajalla on mahdollisuus selvittää ammattitaitoasi sekä soveltuvuuttasi tehtävään ja työyhteisöön. Sinä voit puolestaan selvittää, vastaavatko työ ja työolosuhteet sitä käsitystä, jonka sait työsopimusta tehdessäsi.
Koeajan aikana sekä sinulla että työnantajallasi on oikeus purkaa työsopimus asiallisin perustein ilman irtisanomisaikaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koeajasta

Työsopimuslain mukaan koeajasta on aina erikseen sovittava. Kummankin sopijaosapuolen tulee olla tietoinen sovitusta koeajasta ja sen ehdoista. Näyttövelvollisuus on sillä sopijapuolella, joka koeaikaan vetoaa.

Sopimuksen voi tehdä joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Epäselvien tilanteiden välttämiseksi koeajasta kannattaa sopia kirjallisesti työsopimuksessa. Koeaika ei voi alkaa ennen työnteon alkamista eikä siitä voi sopia enää siinä vaiheessa, kun työnteko on jo aloitettu.

Koeajan pituus sovitaan. Monesti noudatetaan lakiin perustuvia enimmäisaikoja, mutta lyhyemmästäkin koeajasta voidaan sopia. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on työsopimuslain mukaan ilmoitettava sen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa.

Työsopimuslain mukaan työntekijä ja työnantaja voivat sopia enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta, koeaika voidaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi. Tällaisena koulutuksena ei kuitenkaan voida pitää tavanomaista työhön perehdyttämistä.

Koeaika voi olla pääsääntöisesti vain työsuhteesi alussa. Jos lähes peräkkäisissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samantyyppisistä tehtävistä, uuden työsuhteen alkaessa sinulla ei voi olla koeaikaa.

Jos tehtäväsi muuttuvat olennaisesti, on mahdollista sopia koeajasta kesken työsuhteen. Tällöin koeaika ei mahdollista työsopimuksen päättämistä. Jos todetaan, että uusissa tehtävissä jatkamiselle ei ole edellytyksiä, sinulla on oikeus palata entisiin tehtäviinsi. Tarkista koeajan käyttöön liittyvät mahdolliset säädökset oman alasi työehtosopimuksesta.

Koeajan kuluessa työsopimuksesi on mahdollista purkaa koeajan perusteella. Tällöin ei noudateta irtisanomisaikoja. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, jolloin joko sinä tai työnantajasi ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättymisperusteena. Sinun tai työnantajan ei tarvitse ilmoittaa työsopimuksen päättämisen yhteydessä muuta perustetta työsuhteen purkamiselle kuin koeajan olemassaolo.