Hyppää pääsisältöön

Pron kansainvälinen toiminta tukee edunvalvontaa ja avaa suhteita maailmalle

Maapallo

Pron kansainvälinen toiminta tukee edunvalvontaa ja avaa suhteita maailmalle

Kansainvälinen kehitys vaikuttaa Suomen talouteen ja työelämään. Erityisesti Euroopan unionin lainsäädännöllä ja poliittisilla linjauksilla on suora vaikutus työelämään Suomessa. Pron kansainvälisen toiminnan painopiste kohdistuu Euroopan unioniin, mutta se käsittää myös maailmanlaajuisen kehityksen seuraamisen ja kehittyvien maiden ammattiliittojen auttamisen. Verkostoituminen muiden maiden ammattiliittojen asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen Pron edunvalvontaa tukeva toimintomuoto.

Pro on mukana kuuden eri toimialalinjan kansainvälisissä ammattiyhdistysjärjestöissä, niin sanotuissa ammattisihteeristöissä. Kullakin sektorilla on järjestönsä pohjoismaiselle, eurooppalaiselle ja globaalille yhteistyölle ja vaikuttamiselle. Nämä kuusi toimialalinjaa ovat

  • teollisuus
  • julkinen sektori
  • yksityiset palvelualat
  • rakennus- ja puuteollisuus
  • elintarviketeollisuus
  • kuljetusalat

Pohjoismaisen yhteistyön keskeinen tehtävä on vaihtaa tietoa eri maiden työelämän kehityksestä sekä etsiä yhteisiä näkemyksiä eurooppalaisessa vaikuttamisessa. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön keskiössä on Euroopan unioni, jonka päätöksiin vaikutetaan kunkin toimialalinjan sihteeristössä sekä EU:n sosiaalisessa vuoropuhelussa neuvotellen työnantajien eurooppalaisten etujärjestöjen kanssa. Prosta toimintaan osallistuvat toimialan tai erityisosaamisalueen asiantuntijat, jotka vaikuttavat näissä yhteisöissä aktiivisesti Pron strategisten linjausten edistämiseksi. Myös ay-verkostojen luominen ja jatkuva vuorovaikutus eri maiden liittoihin on tärkeä tehtävä, jolla varmistetaan tieto eurooppalaisesta työelämän ja elinkeinoelämän kehityksestä. STTK:n jäsenenä Pro saa tukea myös SAK:n ja STTK:n EU- edustustolta FinUnionsilta.

Yritystasolla toimimme aktiivisesti eurooppalaisten yritysneuvostojen (EWC) kautta. Pron luottamusmiehet ja liiton asiantuntijat vaikuttavat näissä verkostoissa rakennemuutoksiin ja osallistuvat ylikansalliseen yritystason yhteistoimintaan.

Globaalia vaikuttamistyötä Pro tekee osallistumalla em. toimialalinjojen maailmanjärjestöjen toimintaan. Vaikutamme näin työelämän perusoikeuksien ja reilun vapaakaupan kehittymiseen sekä pyrimme verkostoitumaan globaaleissa yrityksissä. Pro on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäsen ja toteutamme suomalaisten liittojen kanssa yhteistyössä hankkeita kehittyvissä maissa. Tavoitteena on työelämän perusoikeuksien edistäminen ammattiliittoja vahvistamalla ja siten oikeudenmukaisemman maailmankaupan varmistaminen.

STTK:n jäsenenä Prossa seurataan myös maailman työjärjestön ILOn sekä kehittyneiden maiden yhteistyöjärjestö OECD:n toimintaa. 2021 keskeisiä globaaleja teemoja ovat oikeudenmukainen yritysverotus ja veroparatiisitoiminnan ehkäisy sekä oikeudellisesti sitova yritysvastuu ihmisoikeuksien osalta.

Pro kansainvälinen toiminta

 

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

kv-asioiden päällikkö, kansainväliset asiat
+358 50 444 6398
kv-asiantuntija, kansainväliset asiat
+358 400 811 248
kv-asiantuntija, kansainväliset asiat
+358 50 583 1469

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC järjestää kongressin Australian Melbournessa .
Uutiset
Julkaistu 18.11.2022
Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC järjestää kongressin Australian Melbournessa 17.–22. marraskuuta 2022. Kongressissa päätetään kansainvälisen ay-liikkeen suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Rakennusmies juo vettä qatarilaisella työmaalla,
Uutiset
Julkaistu 09.11.2022
Liikkumis- ja sananvapauden rajoittamista, epäinhimillisiä työoloja ja tuhansia kuolemia rakennustyömailla. Orjamaiset olosuhteet ovat mahdollisia maassa, jossa ay-toiminta on kiellettyä. Kansainvälinen ay-liike tekee työtä Qatarin siirtotyöläisten puolesta.
Vuoden 2022 kurssilaisia ovat Johanna Renlund, Anna Koivumäki ja Aila Järveläinen – kaikki Pron hallituksen jäseniä, yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.
Uutiset
Julkaistu 29.09.2022
Kahtena peräkkäisenä vuonna prolaisia naisia on osallistunut European Trade Union Institute ETUI:n koulutukseen Leadership and capacity-building for women trade unionists. Millaista perspektiiviä kurssi antoi – elämmekö erilaisissa todellisuuksissa, vai onko naisjohtajuutta vahvistavalle kurssille paikkansa edelleen myös 2020-luvun Pohjoismaassa?
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.