Hyppää pääsisältöön

Pron kansainvälinen toiminta tukee edunvalvontaa ja avaa suhteita maailmalle

Maapallo

Pron kansainvälinen toiminta tukee edunvalvontaa ja avaa suhteita maailmalle

Kansainvälinen kehitys vaikuttaa Suomen talouteen ja työelämään. Erityisesti Euroopan unionin lainsäädännöllä ja poliittisilla linjauksilla on suora vaikutus työelämään Suomessa. Pron kansainvälisen toiminnan painopiste kohdistuu Euroopan unioniin, mutta se käsittää myös maailmanlaajuisen kehityksen seuraamisen ja kehittyvien maiden ammattiliittojen auttamisen. Verkostoituminen muiden maiden ammattiliittojen asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen Pron edunvalvontaa tukeva toimintomuoto.

Pro on mukana kuuden eri toimialalinjan kansainvälisissä ammattiyhdistysjärjestöissä, niin sanotuissa ammattisihteeristöissä. Kullakin sektorilla on järjestönsä pohjoismaiselle, eurooppalaiselle ja globaalille yhteistyölle ja vaikuttamiselle. Nämä kuusi toimialalinjaa ovat

  • teollisuus
  • julkinen sektori
  • yksityiset palvelualat
  • rakennus- ja puuteollisuus
  • elintarviketeollisuus
  • kuljetusalat

Pohjoismaisen yhteistyön keskeinen tehtävä on vaihtaa tietoa eri maiden työelämän kehityksestä sekä etsiä yhteisiä näkemyksiä eurooppalaisessa vaikuttamisessa. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön keskiössä on Euroopan unioni, jonka päätöksiin vaikutetaan kunkin toimialalinjan sihteeristössä sekä EU:n sosiaalisessa vuoropuhelussa neuvotellen työnantajien eurooppalaisten etujärjestöjen kanssa. Prosta toimintaan osallistuvat toimialan tai erityisosaamisalueen asiantuntijat, jotka vaikuttavat näissä yhteisöissä aktiivisesti Pron strategisten linjausten edistämiseksi. Myös ay-verkostojen luominen ja jatkuva vuorovaikutus eri maiden liittoihin on tärkeä tehtävä, jolla varmistetaan tieto eurooppalaisesta työelämän ja elinkeinoelämän kehityksestä. STTK:n jäsenenä Pro saa tukea myös SAK:n ja STTK:n EU- edustustolta FinUnionsilta.

Yritystasolla toimimme aktiivisesti eurooppalaisten yritysneuvostojen (EWC) kautta. Pron luottamusmiehet ja liiton asiantuntijat vaikuttavat näissä verkostoissa rakennemuutoksiin ja osallistuvat ylikansalliseen yritystason yhteistoimintaan.

Globaalia vaikuttamistyötä Pro tekee osallistumalla em. toimialalinjojen maailmanjärjestöjen toimintaan. Vaikutamme näin työelämän perusoikeuksien ja reilun vapaakaupan kehittymiseen sekä pyrimme verkostoitumaan globaaleissa yrityksissä. Pro on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäsen ja toteutamme suomalaisten liittojen kanssa yhteistyössä hankkeita kehittyvissä maissa. Tavoitteena on työelämän perusoikeuksien edistäminen ammattiliittoja vahvistamalla ja siten oikeudenmukaisemman maailmankaupan varmistaminen.

STTK:n jäsenenä Prossa seurataan myös maailman työjärjestön ILOn sekä kehittyneiden maiden yhteistyöjärjestö OECD:n toimintaa. 2021 keskeisiä globaaleja teemoja ovat oikeudenmukainen yritysverotus ja veroparatiisitoiminnan ehkäisy sekä oikeudellisesti sitova yritysvastuu ihmisoikeuksien osalta.

Pro kansainvälinen toiminta

 

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

kv-asioiden päällikkö, kansainväliset asiat
+358 50 444 6398
kv-asiantuntija, kansainväliset asiat
+358 400 811 248
kv-asiantuntija, kansainväliset asiat
+358 50 583 1469
EWC – eurooppalainen yhteistoiminta

EWC on lainsäädännön suoma mahdollisuus yrityksen henkilöstölle saada tietoa ja tulla kuulluksi. 

Toimintaa säätelee direktiivi 2009/38/EY, joka sovellutetaan kansallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin. Direktiivin piiriin kuuluvat EU- ja ETA-maat ja soveltamisala: vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää kahdessa EU/ETA-maassa. Kun nämä täyttyvät, tulee EWC perustaa. EWC-edustaja valitaan kotimaansa käytännön ja lakien mukaisesti ja hän edustaa kotimaansa henkilöstöä. Jos paikkoja on vain yksi per maa, edustaja valitaan kaikkien henkilöstöryhmien yhteisellä päätöksellä tai vaaleilla.

Tavoitteena on parantaa työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja saada henkilöstön ääni kuulumaan eurooppalaisen tason kysymyksissä. Tiedottaminen on yritysjohdon velvollisuus ja henkilöstöllä on oikeus saada keskeistä tietoa konsernistaan. Kuuleminen merkitsee näkemysten vaihtoa ja vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä.

EWC edustaa konsernin eurooppalaisia työntekijöitä, mutta ei pääsääntöisesti neuvottele. EWC voi varmistaa, että sovitut asiat menevät eteenpäin ja sovittuja asioita noudatetaan Euroopan tasolla. Edustajien välillä on säännöllistä ja järjestelmällistä tietojen vaihtoa ja yhteistä toimintaa. Tärkeää on pitää paikallinen taso mukana kuvioissa.

EWC-edustajina opitaan ymmärtämään strategista tietoa, kehitetään eurooppalaista lähestymistapaa, toimitaan yhtenäisenä ryhmänä (opitaan tuntemaan toisemme), kehitetään kommunikaatiota, raportoidaan asioista. Käsitellään asioita, jotka koskevat useampaa kuin kahta maata tai koskevat merkittävää osaa henkilöstöä.

EWC-lyhenne tulee sanoista European Work Council, eli eurooppalainen yritysneuvosto.
EWC edustaa konsernin eurooppalaisia työntekijöitä.
Vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää kahdessa EU/ETA-maassa.
Parantaa työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja henkilöstön ääni kuuluu myös eurooppalaisen tason kysymyksissä.
EWC-edustaja valitaan kotimaansa käytännön ja lakien mukaisesti ja hän edustaa kotimaansa henkilöstöä.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Tendai_Lassi Kaaria
Uutiset
Julkaistu 06.06.2023
Pro tapasi liittoaktiivi Tendai Makanzan, jonka Suomen vierailun aiheina olivat eteläisen Afrikan naisten työolosuhteet kaivoksissa ja tekstiilitehtaissa. Eri maiden tilanteet vaihtelevat huomattavasti, mutta yksi yhteinen nimittäjä löytyy – se, että Suomen ay-kenttä, jossa liitolla voi olla 120 000 jäsentä, tuntuu yhtä uskomattomalta. Matka kuitenkin jatkuu, ja voittoja on saavutettu esimerkiksi naispuolisten työehtosopimusneuvottelijoiden määrässä.
Kuvassa kasvokuvia kansainvälisistä asiantuntijoista.
Uutiset
Julkaistu 16.05.2023
Tuore raportti selvittää taustaltaan ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia Suomesta ja suomalaisesta työelämästä.
Hae mukaan SASKin vapaaehtoiseksi
Uutiset
Julkaistu 13.03.2023
Hae mukaan SASKin lähettiläskoulutukseen 6.–7. toukokuuta.
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.