Hyppää pääsisältöön

Kemian alan ja elintarviketeollisuuden sekä laboratorioalojen neuvottelut

Paljon ihmisiä kävelemässä.

Kemian- ja elintarviketeollisuus, hammaslaboratorioala ja yksityinen laboratorioala

Tällä sivulla kerrotaan kemian-  ja  elintarviketeollisuuden,  hammaslaboratorioalan sekä yksityisen laboratorioalan  työehtosopimusneuvotteluista.

Neuvottelutilanne

Päivitämme tälle sivulle tietoja työehtosopimusneuvotteluiden etenemisestä. 

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden toimihenkilöiden on voimassa 28.2.2025 asti.

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. 

Kemian toimihenkilöiden työehtosopimus on voimassa 31.12.2024 asti. 

Hammaslaboratorioalan työehtosopimus on voimassa on voimassa 31.1.2025 asti. 

16.3.2023 | Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden uusi työehtosopimus

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin maanantaina 13.3.2023 neuvottelutulos. Ammattiliitto Pron hallitus on hyväksynyt tuloksen tänään 16.3.2023.

Lue uutiskirje

16.3.2023 | Det nya kollektivavtalet för tjänstemännen i livsmedelsindustrin

Måndag 13.3.2023 uppnåddes ett förhandlingsresultat i kollektivavtalsförhandlingarna för tjänstemännen i livsmedelsindustrin. Fackförbundet Pros styrelse har godkänt resultatet idag 16.3.2023.

Läs medlemsbrevet

14.3.2023 | Elintarviketeollisuuteen syntyi neuvottelutulos

Elintarviketeollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa syntyi neuvottelutulos työnantajia edustavan Elintarviketeollisuus ry:n kanssa eilen maanantaina 13. maaliskuuta. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet sen.

Lue uutiskirje

8.2.2023 | Uusi työehtosopimus on syntynyt – työtaistelutoimenpiteet peruttu

Ammattiliitto Pron ja Kemianteollisuus ry:n hallitukset ovat keskiviikkona 8. helmikuuta hyväksyneet neuvottelutuloksen kemianalan toimihenkilösopimukseksi sopimuskaudelle 7.2.2023–31.12.2024.

Lue uutiskirje

8.2.2023 | Nytt kollektivavtal har sett dagens ljus – stridsåtgärderna har inhiberats

Fackförbundet Pros och Kemiindustrin rf:s styrelser godkände onsdagen den 8 februari förhandlingsresultatet till tjänstemannaavtal för kemiska branschen för avtalsperioden 7.2.2023-31.12.2024.

Läs medlemsbrevet

27.1.2023 | Kemian alan toimihenkilöille ylityökielto ja kolmen päivän lakko nimettyihin yrityksiin

Pro aloittaa kolmen päivän työnseisauksen 13.–15. helmikuuta 2023 kemianteollisuuden erikseen nimetyissä yrityksissä. Lisäksi kaikkia aloilla työskenteleviä toimihenkilöitä koskeva ylityökielto alkaa 30.tammikuuta lukuun ottamatta tekstiilihuoltoalaa.

Lue uutiskirje

16.2.2024 | Hammaslaboratorioalalla on uusi työehtosopimus vuosille 2024-2026

Hammaslaboratorioalan uusi työehtosopimus on hyväksytty sekä Ammattiliitto Pron hallituksessa että Hammaslaboratorioliiton hallituksessa. Tässä kirjeessä on tietoa työehtosopimukseen tulleista muutoksista.

Lue uutiskirje

8.2.2024 | Hammaslaboratorioalalle on saavutettu neuvottelutulos

Olemme saavuttaneet yhdessä Hammaslaboratorioliitto ry:n kanssa neuvottelutuloksen uudeksi hammaslaboratorioalan työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos täytyy vielä hyväksyä molempien liittojen hallinnoissa. Kerromme uuden työehtosopimuksen sisällöstä hallintojen hyväksymisten jälkeen.

Lue uutiskirje

29.1.2024 | Hammaslaboratorioalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Olemme neuvotelleet tiivisti edellisen viikon Hammaslaboratorioliiton kanssa uudesta hammaslaboratorioalan työehtosopimuksesta. Neuvottelut ovat edenneet  ja toivomme, että pääsemme neuvottelutulokseen lähiaikoina.

Lue uutiskirje

Jos neuvottelut eivät etene

Toisinaan neuvoteluissa voidaan tarvita painostuskeinoja niiden viemiseksi eteenpäin. Lue lisää erilaisista painostuskeinoista, esimerkiksi ylityökiellosta ja työnseisauksesta, Pron verkkosivuilta.
strejk_adobestock_1200x900.jpeg