Hyppää pääsisältöön

Mediatiedotteet

Jorma Malinen, Kuva: Nina Tuomainen

Mediatiedotteet

Tältä sivulta löydät Ammattiliitto Pron mediatiedoteet.

Mediatiedotteet

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 15.02.2024
Ammattiliitto Pro on pettynyt paikallisen sopimisen lisäämistä käsitelleen kolmikantaisen työryhmän työn lopputulokseen. Liiton tietojen mukaan työryhmän mietinnössä ei ole huomioitu sen valmistelun aikana työntekijäpuolen esiin nostamia huolia ja ratkaisuehdotuksia.
Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 09.02.2024
Ammattiliitto Pro järjestää kolmen vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä energia-alan työpaikoilla. Lisäksi Pro on tänään ilmoittanut työnseisauksia paperi- ja kemianteollisuuteen.
Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 07.02.2024
Ammattiliitto Pro järjestää työnseisauksia erikseen nimetyillä elintarvikealan ja kemianalan työpaikoilla viikolla 7.
jorma
Uutiset
Julkaistu 06.02.2024
Koko sisämarkkina-aluetta koskeva yritysvastuu parantaisi asiansa hyvin hoitavien suomalaisyrityksien kilpailuasemaa. Orpon hallituksen suunnitelma pidättäytyä äänestämästä direktiivin puolesta pettäisi sekä työnantajat että työntekijät.
Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 02.02.2024
Ammattiliitto Pron hallitus päätti jatkaa työnseisauksia erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla ja laajentaa työnseisaukset kolmipäiväisiksi.
jorma
Uutiset
Julkaistu 30.01.2024
Energia-alalla toimivat ammattiliitot Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Konepäällystöliitto, Sähköliitto ja Insinööriliitto vetoavat Orpon hallitukseen työelämäheikennysten perumiseksi.
jorma
Uutiset
Julkaistu 26.01.2024
Ammattiliitto Pro laajentaa työnseisauksia erikseen nimetyillä aloilla ja osallistuu myös poliittiseen mielenosoitukseen 1.2.2024 Helsingin Senaatintorilla.
Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 23.01.2024
Ammattiliitto Pron hallitus on päättänyt laajentaa työnseisauksia erikseen nimetyillä aloilla sekä osallistua poliittiseen mielenosoitukseen 1.2.2024.
jorma
Uutiset
Julkaistu 18.01.2024
Pron 10.–17.1.2024 kerätystä jäsenkyselystä selviää, että 98 prosenttia vastaajista vastustaa täysin tai osittain jotakin Orpon hallituksen suunnittelemista työelämäheikennyksistä, kuten lakko-oikeuden heikentämistä, työttömyysturvan leikkauksia ja irtisanomisen helpottamista. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista on valmiita vastatoimiin. Kyselyyn vastasi 10 075 Pron jäsentä.
Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 09.01.2024
Pro jätti eilen lausuntonsa koskien hallitusohjelman kirjausta vientivetoisen työmarkkinamallin ja sovittelujärjestelmän kehittämisestä. Pro katsoo, että vientivetoinen malli voisi tietyin edellytyksin olla toteutettavissa, mutta sen tulee perustua työmarkkinaosapuolten väliseen sopimiseen eikä siitä tule säätää lailla.
Ulosmarssi talvi 2
Uutiset
Julkaistu 28.12.2023
Ammattiliitto Pro järjestää työnseisauksia erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 1.2. – 2.2.2024.
Uutiset
Julkaistu 09.12.2023
Ammattiliitto Pro järjestää työnseisauksia erikseen nimetyillä elintarvikealan työpaikoilla viikolla 50.
Toimihenkilö lähdössä ulos työpaikalta
Uutiset
Julkaistu 08.12.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä energia-alan työpaikoilla 14. joulukuuta.
Toimihenkilö lähdössä ulos työpaikalta
Uutiset
Julkaistu 07.12.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 14. joulukuuta.
Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 07.12.2023
Ammattiliitto Pro ei hyväksy palkansaajien asemaa murentavaa politiikkaa ja jatkaa järjestöllisiä toimia hallituksen työelämäheikennysten vastustamiseksi. Työvuoron mittaiset poliittiset lakot järjestetään 14.12.
KristiinaLindroos ja Jorma Malinen
Uutiset
Julkaistu 24.11.2023
Suomen hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamisen. Hallitus on tarttunut tavoitteeseen kovalla otteella heikentämällä työelämää epätasapainoisesti kuulematta palkansaajapuolen näkemyksiä.
Toimihenkilö lähdössä ulos työpaikalta
Uutiset
Julkaistu 24.11.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 29. marraskuuta.
jorma
Uutiset
Julkaistu 23.11.2023
Ammattiliitto Pron hallitus ilmaisee huolensa puutteellisesti ja kiireessä valmistellusta esityksestä työrauhalainsäädäntöön. Lakiesitys on yksipuolinen heikennys työntekijöiden oikeuksiin. Orpon hallitus väittää esityksellään tavoittelevansa vakaampia ja häiriöttömiä työmarkkinoita, mutta todellisena tavoitteena vaikuttaisi pikemminkin olevan palkansaajapuolen neuvotteluvoiman heikentäminen ja työmarkkinatasapainon rikkominen.
Uutiset
Julkaistu 23.11.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 28. marraskuuta.
Uutiset
Julkaistu 18.11.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 23. marraskuuta.
Kohtuus kaikessa
Uutiset
Julkaistu 18.11.2023
Kohtuus kaikessa -mielenosoituksen järjestävät keskusjärjestö STTK ja sen jäsenliitot lauantaina 18. marraskuuta. Mielenosoittajat vastustavat maan hallituksen esittämiä rajuja heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan, jotka toteutuessaan lisäävät työelämän epävarmuutta ja yhteiskunnan eriarvoisuutta.
Toimihenkilö lähdössä ulos työpaikalta
Uutiset
Julkaistu 17.11.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 22. marraskuuta.
Toimihenkilö lähdössä ulos työpaikalta
Uutiset
Julkaistu 16.11.2023
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä teollisuuden työpaikoilla 21. marraskuuta.
Uutiset
Julkaistu 15.11.2023
Ammattiliitto Pro järjestää työnseisauksia erikseen nimetyillä elintarvikealan työpaikoilla viikolla 47.