Hyppää pääsisältöön

Eläköityminen

Kun siirryt pysyvälle eläkkeelle, jäsenyytesi liitossa ja omassa yhdistyksessäsi päättyy. Pysyvä eläke aiheuttaa muutoksia myös jäseneduissasi. Pysyvä eläke on vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, yksilöllinen varhaiseläke tai toistaiseksi voimassa oleva työkyvyttömyyseläke.

Tietoa eläkkeistä

Ennen vuotta 1955 syntyneellä toimihenkilöllä on oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan 63–68 vuoden iässä. Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee nykyisestä 63 vuodesta jokaisella ikäluokalla kolme kuukautta kerrallaan, kunnes alaraja on 65 vuotta.  Vuonna 1962–1964 syntyneillä vanhuuseläkkeen alaraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen ja ikärajat täsmentyvät vasta tulevaisuudessa.

Jos toimihenkilö ei hae vanhuuseläkettä alimmassa mahdollisessa vanhuuseläkeiässä ja jatkaa ansiotyössä, karttuneeseen eläkkeeseen tehdään lykkäyskorotus. Sen suuruus on 0,4 prosenttia jokaista vanhuuseläkkeen alaikärajan yli lykättyä kuukautta kohti.

Toimihenkilön jäädessä vanhuuseläkkeelle on työsuhde päätettävä. Toimihenkilö voi kuitenkin työskennellä vanhuuseläkkeen rinnalla uudessa työsuhteessa saman tai eri työnantajan palveluksessa. Jos työskentely jatkuu samalla työnantajalla, on työsuhteen ehtojen oltava olennaisesti erilaiset kuin aiemmin (esim. eri tehtävät, huomattavasti lyhyempi työaika).

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi saada aikaisintaan 61-vuotiaana. Sen rinnalla voi työskennellä vapaasti ilman työaika- ja tulorajoja, mutta työskentelyä ei edellytetä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentää eläkekarttumaa.

Vuoden 2017 alusta voimaantulleen työeläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui. Maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat kuitenkin vanhojen säännösten mukaan. 

Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolla on vähintään 38 vuotta työeläkevakuutettua työhistoriaa ja joka on tehnyt rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä. Lisäksi edellytetään, että henkilön työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi, mutta ei kuitenkaan täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin. Työuraeläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole vielä vanhuuseläkeiässä ja jonka työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 3/5 yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Jos henkilön työkyvyn arvioidaan heikentyneen 2/5 mutta alle 3/5, hänelle voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena kuntoutustukena tai osakuntoutustukena.

Kuva: Shutterstock

Ammattiliitto Pro Seniorit on seniorien oma yhdistys

Senioriyhdistys on eläkkeellä olevien toimihenkilöiden valtakunnallinen etujärjestö, joka edistää jäsentensä sosiaalista asemaa ja turvaa eläke-etuja. Lisäksi yhdistys edistää jäsentensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia järjestämällä muun muassa virkistys- ja harrastustoimintaa. Tietoa Senioriyhdistyksen toiminnasta, jäsenmaksusta ja jäseneduista löydät yhdistyksen verkkosivuilta.