Hyppää pääsisältöön

Luottamusmies, juristi ja työsuojeluvaltuutettu tukenasi

Lähin prolainen kontaktisi on yleensä oman työpaikkasi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. He ovat työelämän koulutettuja asiantuntijoita, jonka puoleen on turvallista ja helppoa kääntyä ensin kaikissa työelämän kysymyksissä. Molemmat hoitavat tehtäviään Pron tuella. Pron luottamusmies tulee mukaasi tai toimii puolestasi työpaikan tiukoissakin tilanteissa. Et joudu istumaan neuvottelupöydässä yksin.

Työpaikan luottamushenkilöiden lisäksi käytössäsi ovat Pron asiantuntijat ja juristit. He neuvovat ja neuvottelevat, tekevät sopimukset ja puolustavat viime kädessä sinua jopa oikeudessa. Sinulle oikeusapukin on maksutonta ja riskitöntä.

Luottamusmies on auttanut minua monessa

Omalta luottamusmieheltäsi saat vastauksia juuri sinun työpaikkasi kysymyksiin. Onko hän esimerkiksi neuvotellut, että lomarahat maksetaankin jo toukokuun alussa? Luottamushenkilöt auttavat myös esimerkiksi epäasiallisen kohtelun tilanteissa. He ovat töissä yrityksessäsi ja hoitavat tehtäviään liiton tuella.
Tarjoamme luottamushenkilölle monipuolisia koulutuksia.

Luottamushenkilöt ovat töissä työpaikallasi ja hoitavat tehtäviään liiton tuella.

Luottamusmies edustaa yrityksessä Ammattiliitto Pron järjestäytyneitä työntekijöitä ja valvoo lakien ja sopimusten noudattamista.

Luottamusmies auttaa liittonsa jäseniä pulmatilanteissa ja on mukana kehittämässä työyhteisöä. Hän toimii ensisijaisena, työntekijöiden valitsemana edustajana neuvottelutilanteissa.

Työpaikalla kaikkien liiton jäsenten tulee saada tieto siitä, kuka on heidän luottamusmiehensä.

Työsuojeluvaltuutettu puolestaan on työpaikan turvallisuuden asiantuntija. Työsuojeluvaltuutettu valvoo työpaikalla henkilöstön edustajana työsuojelulain toteutumista. Hän perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin ja osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin.

Asiantuntijamme ja juristimme ovat aina tukenasi

Mietitkö esimerkiksi, miten paljon saat lomaa, miten lomaraha lasketaan, onko työsopimuksesi tehty oikein tai onko ylitöihin pakko jäädä? Työpaikan luottamushenkilöiden lisäksi käytössäsi on Pron asiantunteva henkilökunta. Asiantuntijamme ja juristimme varmistavat, että työehtosi ovat reilut ja sopimusten mukaiset. He neuvovat ja neuvottelevat työpaikan ristiriidoista työnantajan kanssa, tekevät sopimukset työnantajaliittojen kanssa ja puolustavat viime kädessä sinua jopa oikeudessa. Sinulle oikeusapukin on maksutonta ja riskitöntä.*

* Korvaamme liiton jäsenten oikeudenkäyntikulut ilman omavastuumaksua ja oikeuskulujen enimmäismäärän rajoituksia, vaikka oikeudenkäyntikulut kasvaisivat kymmeniintuhansiin euroihin ja oikeudenkäynti jatkuisi ylemmissä oikeusasteissa. Oikeusapu käsittää lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut ja oikeusavun tuomioistuimessa. Päätöksen jutun oikeuteen viemisestä tekee Pron lakiasiainpäällikkö. Edellytyksenä oikeusavulle on, että jäsenyys on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa, jonka johdosta oikeusapua haetaan ja että jäsenmaksut on liiton sääntöjen mukaisesti suoritettu. Edellytyksenä oikeusavulle tuomioistuimessa on, että jäsenen vaatimus perustuu lakiin tai sopimuksiin, ja että jäsenen esittämien selvitysten perusteella häntä ei todennäköisesti ole kohdeltu lain ja sopimusten mukaisesti.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Työsopimuksessa tulee sopia kaikki keskeiset asiat. Näitä ovat ainakin seuraavat:

 • Työnantajan ja työntekijän nimi, henkilötunnus sekä koti-tai liikepaikka
 • Työsuhteen alkamispäivä
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työntekopaikka
 • Työsopimuksen kesto 
 • Irtisanomisaika
 • Koeaika
 • Työaika
 • Palkka ja palkanmaksukausi. 
 • Vuosiloma

Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus.

Palkkalaskurimme auttaa jäseniämme oman palkkatason arvioinnissa. Tiedot perustuvat laajaan jäsentutkimukseen. Palkka-asiat selviävät myös juttelemalla työpaikan luottamusmiehen kanssa tai ottamalla yhteyttä Pron lähimmän aluetoimiston sopimusala-asiamieheen.

Mikäli olet sopinut työnantajasi kanssa nettopalkasta, voit arvioida bruttopalkkasi määrää netto/bruttopalkkalaskurilla. Laskuri sopii tilanteeseen, jossa nettopalkka on ainoa ansiotulo eikä työnantaja vastaa muista tuloista menevistä veroista.

Sinulla on oikeus siirtää vuosilomaasi ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos olet vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Jos sairastut lomalla, pyydä loman siirtoa työnantajaltasi viipymättä. Toimita työnantajalle myös asiallinen selvitys sairaudesta tai tapaturmasta, esimerkiksi lääkärintodistus.

Tarkista sairastumiseen liittyvät määräykset myös omasta työehtosopimuksestasi.

Laki suojaa sinua, joten työnantajallasi on oikeus irtisanoa sinut vain painavista syistä. Tällainen syy on esimerkiksi se, jos tarjolla oleva työ vähenee tai loppuu. Työnantajalla on myös peruste irtisanomiselle, jos rikot työntekijänä velvoitteitasi. Tällöin sinulle on kuitenkin lain mukaan annettava mahdollisuus korjata toimintatapaasi.

Sinua ei saa irtisanoa esimerkiksi sairauden, vamman, ay-toiminnan tai ideologisten syiden vuoksi. Jos irtisanominen tapahtuu ilman asiallista ja hyväksyttävää syytä, on työnantaja velvollinen korvamaan sinulle laittoman irtisanomisen.

Työnantajan on pyynnöstäsi annettava sinulle viivytyksettä kirjallisesti irtisanomisen syyt ja työsuhteesi päättymispäivämäärä.

Työntekijänä sinä voit irtisanoutua pelkästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai suullisesti työnantajallesi. Sinulla ei ole velvoitetta perustella irtisanoutumistasi.

Lopputilillä eli loppupalkalla tarkoitetaan irtisanomisajalta maksettavaa normaalia palkkaa, johon kuuluu myös kaikki normaalit  luontaisedut irtisanomisajalta.  Sen yhteydessä on myös maksettava käyttämättömät lomapäivät, kertyneet saldovapaat ja ylityötunnit. Lopputili on maksettava työntekijän tilille viimeisenä työpäivänä, ellei asiasta ole sovittu toisin työsopimuksessa. 

Ma–pe kello 9–15
Ongelmia työpaikalla?

Puh. 09 1727 3442

Ma–pe kello 9–14
Ota yhteyttä lomakkeella 
tai  tule chattaamaan OnniBotin kanssa. Ihmiskollegat ovat Onnibotin apuna...

Puh. 09 1727 3440

Ma–pe kello 9–12
prokassa.fi
Sähköinen asiointi

Puh. 09 1727 3444