Hyppää pääsisältöön

Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialojen neuvottelut

Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialojen neuvottelut

yhdessä sopien punainen
Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialat

Tällä sivulla kerrotaan taloushallintoalan,  luottotieto- ja perintäalan sekä rahoitus- ja vakuutusalojen työehtosopimusneuvotteluista.

Löydät täältä  myös tietoa Danske Bankin, Finnveran, Eläketurvakeskuksen, Paltan toimihenkilöiden, Silta Oy:n, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan  ja Veikkauksen neuvotteluista.

Neuvottelutilanne

Kerromme näillä sivuilla seuraavien  työehtosopimusneuvottelujen etenemisestä. 

Finnveran  neuvotteluissa on saavutettu 13.4. neuvottelutulos. Seuraavaksi se menee hallintojen käsittelyyn. 

Danske Bankille on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 29.2.2024 asti. 

Rahoitusalalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 29.2.2024 asti. 

Luottotieto- ja perintäalalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 29.2.2024 asti. 

Silta Oy:lle on syntynyt työehtosopimus. Se on voimassa 31.1.2024 asti. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan neuvotteluissa on saavutettu 13.4. neuvottelutulos. Seuraavaksi se menee hallintojen käsittelyyn. 

Paltan toimihenkilöille on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 31.1.2024 asti. 

Eläketurvakeskukselle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 31.1.2024.

Taloushallintoalalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 30.11.2023 asti.

Vakuutusalalle on syntynyt  uusi työehtosopimus. Se on voimassa 31.1.2024 asti.

Veikkaukselle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 31.1.2024 asti.


Neuvottelu-uutisia

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Eija Laurila rentoutuu puutarhassaan.
Uutiset
Julkaistu 27.04.2022
Työ on kuin kakun leipomista päivittäin, Pron hallituksen jäsen Eija Laurila sanoo. Ilman yhteistyötä ja oikeita ainesosia oikeassa suhteessa ei kummastakaan tule mitään.
Rahoitusalan yhteinen tulevaisuustyö jatkuu
Uutiset
Julkaistu 25.03.2022
Rahoitusalan uusi työehtosopimus lisää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia palkkakeskusteluissa. Lisäksi työnantajien ja työntekijöiden yhteinen tulevaisuustyö jatkuu. Palkat nousevat kesäkuun alussa.
neuvottelu - sopimus
Uutiset
Julkaistu 09.03.2022
Eläketurvakeskuksen työntekijöille on syntynyt uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 31.1.2024 asti.
Rahoitusala
Luottotieto- ja perintäala
Eläketurvakeskus ja Finnvera

Tätä tavoittelemme Finnverassa
01


Ostovoimaa turvaava palkkaratkaisu, joka huomioi alan erityispiirteet ja sopimusmääräykset

02

Työehtosopimuksen päivittäminen perhevapaauudistuksen
mukaiseksi


Tätä tavoittelemme ETK:ssa
01


Ostovoimaa turvaava palkkaratkaisu, joka huomioi alan erityispiirteet ja sopimusmääräykset

02

Työehtosopimuksen päivittäminen perhevapaauudistuksen
mukaiseksi

03

Uuden palkkausjärjestelmän
kehittäminen
Eläketurvakeskuksessa

Paltan toimihenkilöt, Silta ja Veikkaus
Vakuutusala

Tätä tavoittelemme
01


Ostovoimaa turvaava palkkaratkaisu, joka huomioi alan erityispiirteet ja sopimusmääräykset

02

Työehtosopimuksen päivittäminen
perhevapaauudistuksen
mukaiseksi

03

Paikallisen sopimisen
edellytysten
turvaaminen vakuutusalalla

Taloushallintoala
Usein kysyttyä

Lakonalaista työtä on lakkoon ilmoitetuissa yrityksissä tehtävä työ.

Liukumakielto on edelleen voimassa siihen saakka, kunnes Pro ilmoittaa toisin.

Ei tarvitse. Liitot ovat huolehtineet tarvittavista ilmoituksista.

Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ole yhteydessä alueesi sopimusala-asiantuntijaat

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua lakkoon

Kyllä, liukumien kerryttämiskielto on edelleen voimassa siihen saakka, kunnes ERTO tai Pro ilmoittaa toisin.

Myös etätyö on lakonalaista, joten sitäkään et tee työnseisauksen aikana.

Kaikki työnseisauksen piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt menevät lakkoon riippumatta siitä ovatko he Pron, jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

Tarkista tilanne ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai alueesi sopimusala-asiantuntijaan.

Osallistut työnseisaukseen, jos työsuhteessasi noudatetaan taloushallintoalan työehtosopimusta. Tiedon pitäisi löytyä omasta työsopimuksestasi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai oman alueesi sopimusala-asiamieheen.

Työnseisauksen aikana työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työnantajan ei tarvitse maksaa myöskään luontoisetuja, jotka ovat osa palkkaa. Näin ollen auto-, lounas- ja puhelinetu voidaan poistaa lakon ajaksi – myös välineet, jotka käytännössä tarjoavat edun käyttöösi. Olethan ilmoittanut myös kotisähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin.

Lakkotilanteessa Pro lähettää sähköpostit sekä 1. että 2. sähköpostiin, jos jäsen on sellaisen ilmoittanut. Ns. normaalitiedotus menee vain yhteen sähköpostiosoitteeseen (= jäsenen ilmoittamaan 1. sähköpostiin) eli jos jäsen haluaa viestit henkilökohtaiseen sähköpostiinsa, hänen olisi ilmoitettava se 1. sähköpostikseen.

Kyllä on.

Kyse on ammattiyhdistyksen päättämästä työtaistelutoimenpiteestä. Ammattiliiton julistamaan työnseisaukseen osallistuneilta toimihenkilöiltä ei voida työseisaukseen osallistumisen johdosta evätä tulospalkkiota.

Joskus myös lauantaipäivä ilmoitetaan työtaistelun piiriin, jotta työnantaja ei voi muuttaa tilapäisesti työtuntijärjestelmää ja teettää sitten työnseisauksen takia tekemättä jääneitä töitä lauantaina.

Kaikille meidän opiskelijajäsenille maksetaan lakkoavustus menetetyltä työvuorolta. Eli sekä perusyhdistyksen että opiskelijayhdistyksen jäsenelle, mikäli työvuorolta tulee ansionmenetystä.

Jos sinulla on työnseisauksen aikana jokin muu poissaolo, poissaolon katsotaan johtuvan ensin alkaneesta syystä. Kyseessä on niin sanottu aikaprioriteettiperiaate.

Jos olet lomalla ja lomasi on alkanut ennen työnseisausta, olet lomalla. Loman päätyttyä liityt mukaan työnseisaukseen, mikäli se on edelleen käynnissä. Jos työnseisaus alkaa ennen lomaasi, siirtyy loma myöhemmin pidettäväksi. Sovit uudesta loma-ajankohdasta esimiehesi kanssa työnseisauksen jälkeen.

Jos sairastut ja sairauslomasi alkaa ennen työnseisausta, olet sairauslomalla palkallisesti ja sen päätyttyä liityt mukaan työnseisaukseen. Jos sairastut työnseisauksen aikana, poissaolon katsotaan johtuneen työnseisauksesta. Sairausajan palkka ja palkanmaksukausi alkavat juosta työnseisauksen päätyttyä.

Myös äitiysvapaan suhteen noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta. Jos äitiysvapaasi (ja siten myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus) ovat alkaneet ennen työnseisauksen käynnistymistä, äitiysvapaasi ajalta maksetaan palkka normaalisti – ja siten myös työnseisauksen ajalta. Mikäli äitiysvapaasi alkaa työnseisauksen aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaa-ajan palkkaa ennen työnseisauksen päättymistä. Äitiysvapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu työnseisauksen aikana. Työnantajan palkanmaksuvelvoite vain siirtyy työnseisauksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Isyysvapaan osalta menetellään samalla tavoin kuin äitiysvapaan osalta.

Työnseisaus, lakko tai työsulku ei vaikuta sovitun opintovapaan ehtoihin. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja asetuksen mukaan.

 Ota yhteyttä luottamusmieheesi tai sopimusalaasi hoitavaan alueesi sopimusasiantuntijaan. Voit ottaa yhteyttä myös työsuhdepäivystykseemme, joka päivystää maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.00.

yhdessä sopien kiehkura
Jos neuvottelut eivät etene
yhdessä sopien kiehkura

Toisinaan neuvotteluissa voidaan tarvita painostuskeinoja niiden viemiseksi eteenpäin. Lue lisää erilaisista painostuskeinoista, esimerkiksi ylityökiellosta ja työnseisauksesta, Pron verkkosivuilta

Tes-markkinointikampanjan kuva vakuutusalalle
Tes-markkinointikampanjan kuva rahoitusalalle