Hyppää pääsisältöön

Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialojen neuvottelut

Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialojen neuvottelut

yhdessä sopien punainen
Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialat

Tällä sivulla kerrotaan taloushallintoalan,  luottotieto- ja perintäalan sekä rahoitus- ja vakuutusalojen työehtosopimusneuvotteluista.

Löydät täältä  myös tietoa Danske Bankin, Finnveran, Eläketurvakeskuksen, Paltan toimihenkilöiden, Silta Oy:n, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan  ja Veikkauksen neuvotteluista.

Neuvottelutilanne

Rahoitusalan palkankorotusneuvottelut ovat alkaneet 26.10. 

Vakuutusalan palkankorotuksista ei päästy sopuun, ja alan työehtosopimus päättyy  tammikuun lopussa. Jatkossa neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä.

Luottotieto- ja perintäalan palkankorotuksista ei päästy sopuun, ja alan työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta  alkavat tammikuussa 2023.


Neuvottelu-uutisia

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Kuvassa nainen pitää vuoden 2023 kalenteria.
Uutiset
Julkaistu 30.11.2022
Ensi vuoden palkankorotuksista ei päästy sopuun luottotieto- ja perintäalalla.  Alan työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkavat tammikuussa.
Kuvassa on tyhjä neuvotteluhuone.
Uutiset
Julkaistu 11.11.2022
Taloushallintoalan työehtosopimus on eilen 10. marraskuuta irtisanottu päättymään 30. marraskuuta 2022.
Ihminen tekee laskelmia.
Uutiset
Julkaistu 09.11.2022
Palkankorotusneuvottelut ovat meneillään luottotieto- ja perintäalalla. Ensimmäisessä tapaamisessa neuvottelijoita puhutti yleinen työmarkkinatilanne. Neuvottelut jatkuvat marraskuun lopulla.
Vakuutusala
yhdessä sopien
26.10.2022 | Ensi vuoden palkankorotuksista ei syntynyt sopua

Vakuutusalan palkankorotuksista ei päästy yksimielisyyteen. Alan työehtosopimus päättyy tammikuun lopussa. Jatkossa neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä.

yhdessä sopien
26.10.2022 | Enighet uppnåddes inte om nästa års lönehöjningar

Enighet uppnåddes inte om försäkringsbranschens lönehöjningar. Branschens kollektivavtal löper ut i slutet av januari. I fortsättningen förhandlas det om hela kollektivavtalets innehåll. 

yhdessä sopien
12.10.2022 | Neuvottelut sinun palkankorotuksistasi ovat alkaneet

Neuvottelut vakuutusalan ensi vuoden palkankorotuksista alkoivat tänään käymällä läpi  yleistä taloustilannetta. Neuvottelut palkkaratkaisusta käydään 31.10.2022 mennessä

Rahoitusala
yhdessä sopien
Ensi vuoden palkankorotuksista ei syntynyt sopua

Tapasimme rahoitusalan neuvottelijat maanantaina. Totesimme, että meillä ei ole edellytyksiä saavuttaa sopimusta vuoden 2023 palkankorotuksista.

avtalsbanner grön
1.12.2022 | Enighet uppnåddes inte om nästa års lönehöjningar

Vi träffade finansieringsbranschens förhandlare i måndags. Vi konstaterade att vi inte har förutsättningar att uppnå ett avtal om lönehöjningar år 2023.

yhdessä sopien
27.10.2022 | Neuvottelut sinun palkankorotuksistasi ovat alkaneet

Rahoitusalan palkankorotusneuvottelut ovat käynnissä. Yleinen työmarkkinatilanne puhutti ensimmäisessä tapaamisessa. Neuvottelut jatkuvat marraskuun lopulla.

Luottotieto- ja perintäala
yhdessä sopien
30.11.2022 | Ensi vuoden palkankorotuksista ei syntynyt sopua

Ensi vuoden palkankorotuksista ei syntynyt sopua luottotieto- ja perintäalalla.  Alan työehtosopimus päättyy 28.2.2023. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta  alkavat tammikuussa 2023.

yhdessä sopien
30.11.2022 | Enighet uppnåddes inte om nästa års lönehöjningar

Enighet uppnåddes inte om nästa års lönehöjningar i kreditupplysnings- och inkassobranschen. Branschens kollektivavtal löper ut 28.2.2023. Förhandlingarna om nytt kollektivavtal börjar i januari 2023.

yhdessä sopien
9.11.2022 | Neuvottelut sinun palkankorotuksistasi ovat alkaneet

Neuvottelut luottotieto- ja perintäalan ensi vuoden palkankorotuksista alkoivat 7. marraskuuta. Ensimmäisessä tapaamisessa neuvottelijat keskustelivat yleisestä työmarkkinatilanteesta ja kävivät läpi  luottotieto- ja perintäalan työryhmien työskentelyä. Neuvotteluja jatkuvat 29.11.

Eläketurvakeskus ja Finnvera
Paltan toimihenkilöt, Silta ja Veikkaus
Taloushallintoala
Usein kysyttyä

Lakonalaista työtä on lakkoon ilmoitetuissa yrityksissä tehtävä työ.

Liukumakielto on edelleen voimassa siihen saakka, kunnes Pro ilmoittaa toisin.

Ei tarvitse. Liitot ovat huolehtineet tarvittavista ilmoituksista.

Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ole yhteydessä alueesi sopimusala-asiantuntijaat

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua lakkoon

Kyllä, liukumien kerryttämiskielto on edelleen voimassa siihen saakka, kunnes ERTO tai Pro ilmoittaa toisin.

Myös etätyö on lakonalaista, joten sitäkään et tee työnseisauksen aikana.

Kaikki työnseisauksen piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt menevät lakkoon riippumatta siitä ovatko he Pron, jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

Tarkista tilanne ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai alueesi sopimusala-asiantuntijaan.

Osallistut työnseisaukseen, jos työsuhteessasi noudatetaan taloushallintoalan työehtosopimusta. Tiedon pitäisi löytyä omasta työsopimuksestasi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai oman alueesi sopimusala-asiamieheen.

Työnseisauksen aikana työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työnantajan ei tarvitse maksaa myöskään luontoisetuja, jotka ovat osa palkkaa. Näin ollen auto-, lounas- ja puhelinetu voidaan poistaa lakon ajaksi – myös välineet, jotka käytännössä tarjoavat edun käyttöösi. Olethan ilmoittanut myös kotisähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin.

Lakkotilanteessa Pro lähettää sähköpostit sekä 1. että 2. sähköpostiin, jos jäsen on sellaisen ilmoittanut. Ns. normaalitiedotus menee vain yhteen sähköpostiosoitteeseen (= jäsenen ilmoittamaan 1. sähköpostiin) eli jos jäsen haluaa viestit henkilökohtaiseen sähköpostiinsa, hänen olisi ilmoitettava se 1. sähköpostikseen.

Kyllä on.

Kyse on ammattiyhdistyksen päättämästä työtaistelutoimenpiteestä. Ammattiliiton julistamaan työnseisaukseen osallistuneilta toimihenkilöiltä ei voida työseisaukseen osallistumisen johdosta evätä tulospalkkiota.

Joskus myös lauantaipäivä ilmoitetaan työtaistelun piiriin, jotta työnantaja ei voi muuttaa tilapäisesti työtuntijärjestelmää ja teettää sitten työnseisauksen takia tekemättä jääneitä töitä lauantaina.

Kaikille meidän opiskelijajäsenille maksetaan lakkoavustus menetetyltä työvuorolta. Eli sekä perusyhdistyksen että opiskelijayhdistyksen jäsenelle, mikäli työvuorolta tulee ansionmenetystä.

Jos sinulla on työnseisauksen aikana jokin muu poissaolo, poissaolon katsotaan johtuvan ensin alkaneesta syystä. Kyseessä on niin sanottu aikaprioriteettiperiaate.

Jos olet lomalla ja lomasi on alkanut ennen työnseisausta, olet lomalla. Loman päätyttyä liityt mukaan työnseisaukseen, mikäli se on edelleen käynnissä. Jos työnseisaus alkaa ennen lomaasi, siirtyy loma myöhemmin pidettäväksi. Sovit uudesta loma-ajankohdasta esimiehesi kanssa työnseisauksen jälkeen.

Jos sairastut ja sairauslomasi alkaa ennen työnseisausta, olet sairauslomalla palkallisesti ja sen päätyttyä liityt mukaan työnseisaukseen. Jos sairastut työnseisauksen aikana, poissaolon katsotaan johtuneen työnseisauksesta. Sairausajan palkka ja palkanmaksukausi alkavat juosta työnseisauksen päätyttyä.

Myös äitiysvapaan suhteen noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta. Jos äitiysvapaasi (ja siten myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus) ovat alkaneet ennen työnseisauksen käynnistymistä, äitiysvapaasi ajalta maksetaan palkka normaalisti – ja siten myös työnseisauksen ajalta. Mikäli äitiysvapaasi alkaa työnseisauksen aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaa-ajan palkkaa ennen työnseisauksen päättymistä. Äitiysvapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu työnseisauksen aikana. Työnantajan palkanmaksuvelvoite vain siirtyy työnseisauksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Isyysvapaan osalta menetellään samalla tavoin kuin äitiysvapaan osalta.

Työnseisaus, lakko tai työsulku ei vaikuta sovitun opintovapaan ehtoihin. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja asetuksen mukaan.

 Ota yhteyttä luottamusmieheesi tai sopimusalaasi hoitavaan alueesi sopimusasiantuntijaan. Voit ottaa yhteyttä myös työsuhdepäivystykseemme, joka päivystää maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.00.

yhdessä sopien kiehkura
Jos neuvottelut eivät etene
yhdessä sopien kiehkura

Toisinaan neuvotteluissa voidaan tarvita painostuskeinoja niiden viemiseksi eteenpäin. Lue lisää erilaisista painostuskeinoista, esimerkiksi ylityökiellosta ja työnseisauksesta, Pron verkkosivuilta

Tes-markkinointikampanjan kuva vakuutusalalle
Tes-markkinointikampanjan kuva rahoitusalalle