Hyppää pääsisältöön

Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialojen neuvottelut

Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialojen neuvottelut

yhdessä sopien punainen
Rahoitus-, vakuutus-, palvelu- ja pelialat

Tällä sivulla kerrotaan taloushallintoalan,  luottotieto- ja perintäalan sekä rahoitus- ja vakuutusalojen työehtosopimusneuvotteluista.

Löydät täältä  myös tietoa Finnveran, Eläketurvakeskuksen, Paltan toimihenkilöiden, Silta Oy:n, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan  ja Veikkauksen neuvotteluista.

Neuvottelutilanne

Vakuutusalan uusi työehtosopimus hyväksyttiin 24.3.2023. Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 31.1.2025 asti. Lue lisää täältä.

Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä. 

Eläketurvakeskukselle on syntynyt neuvottelutulos. Se menee seuraavaksi Pron ja Paltan hallintojen käsittelyyn. 

Rahoitusalalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa 9.3.2023–28.2.2025.

Finnveralle on syntynyt uusi työehtosopimus. Se on voimassa  1.3.2023 – 28.2.2025.   

Taloushallintoalalle on hyväksytty uusi työehtosopimus 9.2.2023.

Palvelualojen, Silta Oy:n ja Veikkauksen työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.


Neuvottelu-uutisia

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Kaksi henkilöä kättelevät toisiaan
Uutiset
Julkaistu 24.03.2023
Pron hallitus hyväksyi vakuutusalan neuvottelutuloksen. Samalla alalla voimassa olleet ylityökielto ja liukumasaldojen kerryttämiskielto päättyivät.
Kuvassa on ihminen peukalo pystyssä.
Uutiset
Julkaistu 22.03.2023
Vakuutusalalle syntyi neuvottelutulos tiistaina 21. maaliskuuta.
Kuvassa kaksi henkilöä kättelee toisiaan.
Uutiset
Julkaistu 03.03.2023
Finnveran neuvotteluissa on syntynyt neuvottelutulos tänään perjantaina.
Vakuutusala
yhdessä sopien
24.3.2023 | Vakuutusalan uusi tes on hyväksytty, ylityökielto päättyy heti

Vakuutusalan uusi työehtosopimus on hyväksytty tänään. Se on voimassa 24.3.2023 - 31.1.2025.  Samalla alan ylityökielto ja liukumasaldojen kerryttämiskielto päättyvät välittömästi. 

Tes svenska
24.3.2023 | Försäkringsbranschens nya kollektivavtal har godkänts, övertidsförbudet upphör genast

Försäkringsbranschens nya kollektivavtal har godkänts idag. Det är i kraft 24.3.2023– 31.1.2025. Samtidigt upphör försäkringsbranschens övertidsförbud och förbud att intjäna flexsaldo omedelbart.

yhdessä sopien
22.3.2023 | Vakuutusalalle syntyi neuvottelutulos

Vakuutusalan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin eilen illalla neuvottelutulos Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa. Työehtosopimuksen sisällöstä tiedotetaan, kun molempien osapuolten hallinnot ovat käsitelleet neuvottelutuloksen  todennäköisesti perjantaina 24.3.2023. 

Luottotieto- ja perintäala
yhdessä sopien
20.3.2023 | Perhevapaan palkallisuus jumittaa luottotieto- ja perintäalan neuvotteluja

Neuvotteluja jumittaa erilainen näkemys siitä, miten perhevapaiden palkallisuuden pidentäminen ei-synnyttävien vanhempien osalta toteutetaan. Työnantajapuoli on esittänyt merkittäviä työehtojen heikennyksiä, jotta palkallisia perhevapaita voitaisiin pidentää. Neuvottelut jatkuvat 28.3.

Tes svenska
20.3.2023 | Frågan om avlönad familjeledighet strular till kreditupplysnings- och inkassobranschens förhandlingar

Förhandlingarna har strulat till sig speciellt på grund av parternas olika syn på hur förlängning av den avlönade tiden under föräldraledigheten ska genomföras för de icke-födande föräldrarnas del. Arbetsgivarsidan har föreslagit betydande försämringar i anställningsvillkoren för att avlönade familjeledigheter ska kunna förlängas. Förhandlingarna fortsätter tisdag 28.3.

yhdessä sopien
15.3.2023 | Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimusneuvottelut takkuavat

Neuvotteluja jumittaa erilainen näkemys siitä, miten perhevapaiden palkallisuuden pidentäminen ei-synnyttävien vanhempien osalta kompensoidaan. Näkemykset eroavat myös palkankorotuksen rakenteen osalta. Neuvottelut jatkuvat 20.3.

Rahoitusala
yhdessä sopien
9.3.2023 | Rahoitusalan uusi työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimuksen neuvottelutulos on käsitelty ja hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa. Sopimuskausi on 9.3.2023–28.2.2025.

Tes svenska
9.3.2023 | Finansieringsbranschens nya kollektivavtal

Förhandlingsresultatet om kollektivavtal för finansieringsbranschen har behandlats och godkänts av alla parter. Avtalsperioden är 9.3.2023–28.2.2025.

yhdessä sopien
3.3.2023 | Rahoitusalalle neuvottelutulos

Ammattiliitto Pro, Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Palvelualojen työnantajat Palta saivat torstaina keskiyöllä neuvottelutuloksen uudesta työehtosopimuksesta.  Neuvottelutulos käsitellään nyt kaikkien osapuolten hallinnoissa. 

Eläketurvakeskus ja Finnvera
yhdessä sopien
16.3.2023 | Eläketurvakeskukselle syntyi neuvottelutulos

Eläketurvakeskuksen työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos. Työehtosopimuksen sisällöstä tiedotetaan, kun molempien osapuolten hallinnot ovat käsitelleet ja hyväksyneet sen.

yhdessä sopien
25.1.2023 | Perhevapaista ei syntynyt vielä yhteisymmärrystä

Neuvottelijat tapasivat eilen tiistaina, jolloin aiheena olivat perhevapaat. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla tavoitteiden yhteensovittamisella. 

yhdessä sopien
10.1.2023 |Työehtosopimuksestasi neuvotellaan tammikuussa

Eläketurvakeskuksen neuvotteluosapuolet tapasivat 10.1.2023. He keskustelivat neuvottelukierrokseen liittyvistä yleisistä asioista ja kävivät läpi lyhyesti tavoitteita. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 17.1. ja torstaina 19.1.2023.

yhdessä sopien
3.3.2023 | Finnveralle neuvottelutulos

Finnveran työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tänään perjantaina 3.3. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan, kun se on käsitelty ja hyväksytty neuvotteluosapuolten hallinnoissa.

yhdessä sopien
13.2.2023 | Työehtosopimusneuvottelut alkoivat Finnverassa

Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ylemmät toimihenkilöt YTN aloittivat perjantaina 10.2. neuvottelut Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa.  Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 22.2., jolloin tavoitteena on yhteisen palkankorotusratkaisun löytäminen. 

yhdessä sopien
8.2.2023 | Työehtosopimusneuvottelut Finnveran toimihenkilöiden palkoista käynnistyvät perjantaina

Finnveran palkankorotuksista ei päästy sopuun tammikuun loppuun mennessä. FInnveran nykyinen työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa. Työehtosopimusneuvottelut Finnveran toimihenkilöiden palkoista alkavat perjantaina 10.2.

Paltan toimihenkilöt, Silta ja Veikkaus
Taloushallintoala
yhdessä sopien kiehkura
Jos neuvottelut eivät etene
yhdessä sopien kiehkura

Toisinaan neuvotteluissa voidaan tarvita painostuskeinoja niiden viemiseksi eteenpäin. Lue lisää erilaisista painostuskeinoista, esimerkiksi ylityökiellosta ja työnseisauksesta, Pron verkkosivuilta

Tes-markkinointikampanjan kuva vakuutusalalle
Tes-markkinointikampanjan kuva rahoitusalalle