Hoppa till huvudinnehållet

Vårt internationella arbete

Pro arbetar även internationellt, för förändringskrafterna och utmaningarna i dagens arbetsliv sträcker sig över nationsgränserna. Digitalisering, artificiell intelligens och en belastande arbetsvardag påverkar arbetslivet och arbetstagarna såväl i Finland som utomlands. Också arbetskraftsinvandring kräver internationella lösningar och spelregler.
etusivun nainen

Vårt internationella arbete stöder våra medlemmars intressebevakning

När arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer runt om i världen kommer överens om en politik vinner alla – även det finska arbetslivet och arbetstagarna. Vi har via vårt internationella arbete i tiderna påverkat till exempel arbetstagarnas roll i automationskänsliga branscher, förmånliga roaming-avgifter för alla finländare och hur arbetsgivarens ansvar kommer att definieras i situationer med distansarbete och våld i nära relationer. Vi är också det enda finländska förbundet som företräder finansieringsbranschen på internationella arenor.

Tyngdpunkt på Europeiska unionen

Tyngdpunkten för vårt internationella påverkansarbete ligger på Europeiska unionen, för EU-lagstiftningen har en direkt inverkan på det finländska arbetslivet. Många progressiva arbetslivsinitiativ, till exempel om lönetranparens och möjligheten att kombinera familj och arbete, kommer för närvarande från EU.

Förutom i EU-arbetsgrupperna deltar vi också i Pro-arbetsplatsernas europeiska företagsråd, där Pros förtroendemän och förbundets experter deltar i det övernationella samarbetet på företagsnivå. Det europeiska företagsrådet representerar koncernens europeiska arbetstagare. Genom rådet får företagets anställda får information och blir hörda. Rådet behandlar frågor som berör fler än två länder eller en betydande del av de anställda.

Pro är dessutom med i sex branschsekretariat för industri, offentlig sektor, privata tjänster, bygg- och träindustri, livsmedelsindustri och transport. Varje sektor har sin egen organisation för nordiskt, europeiskt och globalt samarbete och inflytande. På global nivå påverkar vi utvecklingen av grundläggande rättigheter i arbetslivet och rättvis frihandel och försöker nätverka i globala företag. Som medlem i STTK följer Pro också med Världsarbetsorganisationen ILOs och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s verksamhet.

Hankkeissa vahvistetaan ammattiliittoja ja koulutetaan liittoaktiiveja.

Vi stöder fackförbund i tillväxtländer – och samtidigt demokratins grundvalar

Vi stöder för närvarande 12 projekt som drivs av Finlands Fackförbunds Solidaritetscenter (SASK) runt om i världen. Viktiga teman är arbetstagarnas grundläggande rättigheter och jämlikhet i arbetslivet och samhället. Projekten finansieras med utvecklingssamarbetsmedel från utrikesministeriet. Projekten stärker fackföreningarna i tillväxtländerna, ökar antalet fackföreningsmedlemmar, utbildar fackligt aktiva i kollektivavtalsverksamhet och uppmuntrar kvinnor och unga att gå med i fackföreningar.

Se projekten vi är med i på den finska sidan.

Kontakta våra EXPERTER

chef för internationella ärenden, internationella ärenden
+358 50 339 2604
expert i internationella ärenden, internationella ärenden
+358 400 811 248
expert i internationella ärenden, internationella ärenden
+358 50 583 1469