Hoppa till huvudinnehållet

Energi, trä och papper

Sähkö, voimalinjat, energiaa

Energi, trä och papper

Kollektivavtalen för energiindustrin, kartong- och pappersförädlingsbranschen, mekaniska skogsindustrin samt för pappers- och snickeriindustrin. Avtalen är på finska om inget annat anges.

Energibranschen


Kollektivavtalet inom energibranschen är allmänt bindande. Det innebär att det tillämpas på alla experter och chefer inom alla energibolag, till exempel inom energiproduktion, försäljning, distribution och verksamhet som är relaterad till byggnation av elnät. Jobbtitlarna för de medlemmar som arbetar inom branschen innefattar kundrådgivare, dokumenterare, förman, skiftmästare, produktionsmästare, driftmästare, nätverkstekniker, systemingenjör, revisor, byggherre, elnätsexpert, nätverksdesigner, nätverksförvaltare, underhållsingenjör, utvecklingsingenjör, teknisk expert, it-specialist, kundservicechef, personalassistent, servicerådgivare, teamledare och marknadsassistent.

 

Branscher inom skogsindustrin


Inom skogsindustrin förhandlar Pro om fyra kollektivavtal: kollektivavtal för tjänstemän inom pappersindustrin, mekaniska skogsindustrin, snickarindustrin och i kartong- och pappersförädlingsindustrin. Jobbtitlarna för medlemmar som arbetar inom branscherna innefattar laborant, produktionsplanerare, löneräknare, handledare, förman, skiftmästare, produktionsmästare, automationschef, underhållsingenjör, processutvecklingsingenjör och marknadsföringsassistent.

Hur blir det i framtiden?  Läs mer om anställningsvillkoren för tjänstemännen i pappersindustrin och mekaniska skogsindustrin. (på finska)

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.