Hoppa till huvudinnehållet

Nyheter, utlåtanden, webbinarier och annat aktuellt

Nyheter, utlåtanden, webbinarier och annat aktuellt

Under Aktuellt hittar du alla våra evenemang, utbildningar, webbinarier, bloggar, nyheter, ProTV samt ProStoori-innehållen. Vissa, såsom bloggar, finns bara på finska medan andra finns på finska och delvis på svenska. Sök direkt utgående från det innehåll du önskar.

Senaste aktuellt

Du kan kanske vara intresserad av de här

Kuvituskuva työhyvinvointi ja tuottavuus aiheeseen
ProStoori
Publicerad 12.04.2024
Då arbetshälsan förbättras, möjligheterna att lära sig tillsammans utvecklas och äldre arbetstagares erfarenhet utnyttjas, förbättras arbetets produktivitet och välståndet i Finland ökar.
Kuvassa kannettava tietokone
Nyheter
Publicerad 08.04.2024
Enkäten om Pros målsättningar i kollektivavtalsförhandlingarna har öppnats – genom att svara påverkar du dina framtida anställningsvillkor.
Unionens ordförande
Bloggar
Publicerad 05.04.2024
Regeringen Orpo har inte helt förstått att den svenska samarbetsmodellen som växt fram genom år av partsrelationer förutsätter att politikerna låter bli att lägga sig i lönebildningen.
Kuvituskuva artikkeliin
ProStoori
Publicerad 05.04.2024
Läs i artikeln fyra orsaker till att Finland, som en följ av regeringens åtgärder, håller på och lösgör sig från den nordiska arbetsmarknadsmodellen, som grundar sig på balanserat avtalande.
Kuvituskuva sairaana työskentely
ProStoori
Publicerad 27.03.2024
Allt fler finländare arbetar när de är sjuka, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Hur mår Finland?. Forskningsprofessor Jari Hakanen belyser orsaker och följder.
Kuvituskuva
ProStoori
Publicerad 27.03.2024
Skillnaderna mellan kvinnor och män i arbetslivet hålls seglivat oförändrade i Finland. Förändringen till ett jämställdare arbetsliv har varit mycket långsam.

Nyheternas RSS (fi) och ProStoorinas RSS (fi).

Har du frågor om utbildningarna?

Om du vill fråga något om våra utbildningar kan du vända dig till vår utbildningstjänst [email protected].

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.