Hoppa till huvudinnehållet

Förhandlingarna 2022–2023

Förhandlingarna 2022–2023

bild för kampanjsida 2021
Med rejäla anställningsvillkor säkras en hållbar framtid

Vi vill att arbetslivet är jämställt, du mår bra och din lön är rättvis. Kollektivavtalen Fackförbundet Pro förhandlar fram garanterar rejäla anställningsvillkor åt alla arbetstagare i branschen.

Vi når ett rättvist och sporrande arbetsliv genom att avtala tillsammans!

banner i grönt
Vad eftersträvar vi?

Vi förhandlar om löneförhöjningar, mer jämställt arbetsliv och om stöd för arbetstagarens välbefinnande. I de kommande avtalsförhandlingarna vill vi dessutom förstärka förutsättningarna för lokalt avtalande. 

Våra förhandlingsmålsättningar grundar sig på medlemsenkäter. 

Löneförhöjning som förbättrar köpkraften och tryggar alla medlemmars inkomstutveckling.

Förverkligande av jämställdhet och likvärdighet i alla avtalsbranscher.

Bättre förutsättningar för lokalt avtalande i Pros avtalsbranscher. 

Flexiblare arbete utgående från arbetstagarens behov.

Kollektivavtalet ger mer
I höst och vår förhandlar vi i de här branscherna

Alla anställningsvillkor kommer inte från lagen, utan de finns i kollektivavtalen som förbunden förhandlar. Det finns skillnader i avtalen mellan olika branscher. 

Energi, trä och papper

Energiindustrin, pappers- och kartongsförädlingsbranschen, mekaniska skogsindustrin, pappers- och snickeriindustrin

Kemi, livsmedel, laboratorier och tandlaboratorier

Kemiska branschens tjänstemän, livsmedelsindustrin, tandlaboratoriebranschen, privata laboratoriebranschen

Komsumtionsvarubranscherna

Textil- och modeindustrin, glaskeramiska industrin, gummiindustrin, sko- och läderindustrin, guldsmedsbranschen, borst- och penselbranschen

Media, kommunikation och ict

Ict-branschen, mediebranscherna, Digita, Rundradion, MTV, Pro-medlemmar i Posti

Pengar, försäkringar, tjänster och spel

Finansieringsbranschen, ekonomiförvaltningsbranschen,  kreditupplysnings- och inkassobranschen, försäkringsbranschen, Danske Bank, Finnvera, Silta, Veikkaus, Paltas tjänstemän, Pensionsskyddscentralen och Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Byggande, fastigheter och boende

Byggämnes- och betongindustrin, byggbranschen, husteknik- och fastighetsbranscherna, Kojamo

Hamnar, luftfart och bilar

Bilbranschen, flygtrafikbranscherna, stuveribranschen, förtullare och speditionsarbetsledare, Finnair, Tallink Silja

Teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen

Teknologiindustrin, planerings- och konsultbranschen

Staten, universitet och företag i offentliga sektorn

Staten, universitet, HY247, Alko, Nationalgalleriet, Millog, rådgivningsbranschen, Paltas specialbranscher, seminologibranschen, privata socialservicebranschen

yhdessä sopien
Arbetet i framtiden är pro

Vi i Fackförbundet Pro vill att våra medlemmar förtjänar och mår bra. Huvudsaker för oss är våra medlemmars möjligheter att sysselsättas och utvecklas. 

Informationsbank för arbetslivet
Vad då för kollektiv-, arbetskollektiv- eller tjänstekollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund och ett arbetsgivarförbund om minimianställningsvillkor inom branschen. Tjänstekollektivavtal gäller statliga myndigheter och institutioner. I arbets- och tjänstekollektivavtalen avtalar fackförbunden och arbetsgivarna bland annat om minimilöner, arbetstider och lönetillägg. Då tillräckligt många arbetstagare är fackanslutna kan förbundet förhandla rejäla utgångspunkter för alla, till exempel för lönesättningens del.  

 

Varför lönar det sig att vara fackansluten?

Fackförbundet är arbetstagarnas skyddsnät som ser till dina rättigheter och hjälper dig att nå framgång i din karriär.  I förbundets medlemskap ingår också inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning som arbetslöshetskassan betalar, vilken ger ersättningar bättre än grundskyddet vid arbetslöshet.  

Ju fler i branschen som hör till förbundet, desto mer tyngd har förbundet till exempel i förhandlingar om kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal och desto mer ska arbetsgivarna tillämpa avtalen. 

 

yhdessä sopien kiehkura
Bli medlem i Pro redan i dag
yhdessä sopien kiehkura

Vi ger dig säkerhet i arbetslivet, hjälper dig att avancera i karriären och stöder din arbetshälsa. 

För Fackförbundet Pros medlemsavgift får du utöver stöd och säkerhet i arbetslivet ett stort utbud av andra förmåner och tjänster, från välbefinnandeförmåner till logierbjudanden för fritiden. Du får också gratis juridisk hjälp med frågor i anslutning till fritid eller företagande. 

Pros medlemsavgift är 1,25 procent av skattebelagd löneinkomst år 2022. Avgiften är högst 49 euro i månaden och i den ingår Arbetslöshetskassan Pros medlemsavgift.