Hoppa till huvudinnehållet

Varför höra till fackförbund?

Varför höra till fackförbund?

Pro, lämpligt för dig
Skulle Fackförbundet Pro vara lämpligt också för dig?

Oberoende om det är fråga om kollektivavtal, lönefrågor eller karriärtjänster, är Fackförbundet Pro ditt stöd i arbetslivets virvlar.

Fackförbundet Pro är förbundet för proffs, sakkunniga och chefer
Lämpligt för dig

Du kan bli medlem i Pro oberoende av din utbildning, titel eller form av anställningsförhållande.

Pros medlemskap omfattar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, det vill säga du blir samtidigt medlem i Arbetslöshetskassan Pro. Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap, men du är berättigad till arbetslöshetsskydd som 17-åring.

Då du blir medlem i Pro ansluter du dig samtidigt till en förening. Du kan välja förening i förteckningen på anslutningsblanketten. Du kan lämna helt tomt och då väljer vi dig förening utgående från din arbetsgivare eller boningsort.

Fackförbundet Pro är ditt stöd i alla arbetslivets frågor
Pros medlemskap för under 36-åringar 99 e/år

Som under 36-åring får du nu medlemskap i Fackförbundet Pro och arbetslöshetskassan för 99 e/år då du ansluter dig som medlem år 2023. Pros medlemsavgift är alltså 8,25 euro i månaden.

I avgiften ingår arbetslöshetskassan och alla Pros tjänster.

tukea
Sakkunniga som ditt stöd

Din närmaste kontakt i Pro är arbetsplatsens förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig. Pros sakkunniga och jurister ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. För dig är rättshjälpen avgiftsfri och riskfri.

työtön
Du får råd i juridiska ärenden

Du får gratis telefonrådgivning även för privatlivet eller i juridiska frågor i anslutning till ensamföretagande. Ärendena på arbetsplatsen sköts förstås också, våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen.

Nainen peilissä
Vi hjälper om du är arbetslös

Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls. Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. Du är alltså tryggad om du blir arbetslös.

uravalmentaja
Du avancerar i karriären

Som medlem i Pro har du lättare att avancera i karriären. Du får konkreta råd av personlig karriärcoach! Du har framgång, kan föra fram din kompetens och är beredd även på överraskande förändringar. Då du identifierar din kompetens övertygar du lättare också andra.

asiantuntijat
Koppla av på semestern

Som medlem i Pro kan du boka semestrar till förmånligt medlemspris såväl med inkvartering på hotell som i semesterlägenhet. Det finns destinationer i Finland, Sverige och Spanien, från Saariselkä till Calahonda.

turvassa
Du är i säkerhet

Resenärförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för fritiden, vilka ingår i medlemskapet, är i kraft överallt i världen. Resenärförsäkringen täcker även dina under 20-åriga barn och barnbarn som reser med. 

voit paremmin
Du mår bättre

Vi vill att du mår bra, att ditt liv är i balans och du är lycklig. Därför kan du som medlem gratis diskutera med sakkunniga i psykiskt och fysiskt välbefinnande. Vi erbjuder också videor och webbinarier samt en gemenskap på sociala medier, varifrån du får information, tips och inspiration.

vapaa-aika
Njut av din fritid

Som medlem kan du njuta av varierande förmåner för fritiden. Det finns alla möjliga förmåner, till exempel för välbefinnande, restaurangbesök och upplevelser.

liity nyt
Bli medlem i Pro

Bli medlem i Pro redan idag och du kan nyttja alla våra medlemsförmåner.

Du kan bli medlem oberoende av din utbildning, titel eller anställningsform.

Enbart arbetslöshetskassa, till exempel Allmänna arbetslöshetskassan (YTK), kan locka med förmånligare pris jämfört med fackförbundet. Medlemskap i arbetslöshetskassan ingår ofta i medlemskapet i fackförbund, men är ändå bara en lite del av det. Enbart arbetslöshetskassa är alltså inte liktydigt med ett förmånligt fackförbund. Du vet väl att medlemsavgiften till fackförbund kan avdras i sin helhet i beskattningen?

Enbart arbetslöshetskassa (utan förbund) är bara en utbetalare av arbetslöshetsersättning och hjälper inte såsom fackförbunden arbetstagaren i problemsituationer i arbetslivet, driver inte arbetstagarnas intressen eller ger råd i frågor gällande anställningsförhållandet. Enligt den jämförelse som Konsumentförbundet gjorde år 2016, blir det rättsskydd som YTK erbjuder sina medlemmar långt från nivån som Pros skydd ger.

Ju fler i branschen som hör till förbundet, desto starkare är förbundets ställning till exempel vid kollektivavtalsförhandlingar och desto striktare måste arbetsgivarna tillämpa avtalen. Enligt vår undersökning ger organisering i förbundet arbetstagarna mer lön: då till exempel antalet som hör till Fackförbundet Pro stiger på arbetsplatsen från 15–20 procent till minst 75 procent, stiger arbetstagarnas lön med i genomsnitt fem procent.

Klicka här för att ansluta dig till Fackförbundet Pro 

Järjestäytyminen tuo lisää palkkaa.

 

Bästa skyddet, stödet och förmånerna får du alltså genom att vara medlem i fackförbund, där medlemskap i arbetslöshetskassan ingår

Enligt Pros undersökning kan organisering i förbundet ge rentav 5 % mer i lön.
För att förbundens ord ska väga tungt, måste så många som möjligt höra till förbundet.

En betydande del av fackförbundens arbete är att avtala om anställningsvillkor och övervaka avtalen. Uppbyggandet av ett kollektivavtal börjar från arbetsplatserna och förbundets medlemmar kan vara med och påverka om hurdana frågor fackförbundet förhandlar till kollektivavtalen.

I kollektivavtalen avtalar fackförbunden och arbetsgivarna bland annat om minimilöner, arbetstider och lönetillägg. Då tillräckligt många arbetstagare hör till förbundet kan förbundet förhandla rejäla utgångspunkter för alla, till exempel för lönesättningens del.

Det finns visserligen bestämmelser om anställningsvillkor i Finlands lagstiftning, men kollektivavtalen tryggar löntagaren ett mer täckande skydd och bättre förmåner än vad enbart lagen gör. Då det till exempel avtalats om löner med kollektivavtal, kan inte arbetsgivaren betala lägre lön än det avtalade. I lagen finns inte bestämmelse om minimilön, många lönetillägg eller semesterpremie/semesterpenning, så om det inte finns kollektivavtal bestämmer arbetsgivaren självständigt om löner och tillägg som betalas. Och beslutet är inte nödvändigtvis det bästa möjliga för arbetstagaren.

I kollektivavtalen har det bland annat bestämts om lönebetalning för en längre tid under sjukledighet än i lagen och under moderskapsledigheten garanterar kollektivavtalet lön i tre månader, medan lagen inte förpliktar arbetsgivaren att betala lön. Lagen känner inte heller till dagtraktamenten under arbetsresor, utan om dem har man kommit överens i kollektivavtalsförhandlingarna.

Det finns fler motsvarande exempel. Lagstiftningen blir ofta på en allmän nivå, medan kollektivavtalen avtalas separat för var bransch och de beaktar branschens särdrag och -behov. Då det hör tusentals proffs till förbundet, har man en helt annan förhandlingsstyrka än en enskild arbetstagare. Skulle du ha kunnande och mod att förhandla om dina egna anställningsvillkor?

Klicka här för att bekanta dig med kollektivavtalen Fackförbundet Pro förhandlat

 

Vet du inte hur du ska gå vidare?

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.