Hoppa till huvudinnehållet

Varför lönar det sig att höra till fackförbund?

Nuori nainen hymyilee, vaaleanpunainen tausta

Varför lönar det sig att höra till fackförbund?

Fackförbundet är arbetstagarnas skyddsnät, som ser till dina rättigheter och hjälper dig att ha framgång i karriären. I förbundets medlemskap ingår också arbetslöshetskassans inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenning, som ger bättre skydd än grunddagpenningen vid arbetslöshet. På den här sidan hittar du mera information om varför det lönar sig att höra till ett fackförbund.

Vi i Fackförbundet Pro vill att våra medlemmar tjänar och mår bra. Våra medlemmars möjligheter att sysselsättas och utvecklas är huvudsaken för oss. Utöver kollektivavtal förhandlar vi förmåner för våra medlemmar. Fackförbundet Pro är branschöverskridande och ett av de största fackförbunden i Finland. Vem som helst kan ansluta sig till Pro oberoende av yrke, utbildning eller arbetsuppgifter.
Aikuinen kalju mies hymyilee, kertoo luottamushenkilöistä, sininen tausta
Vad i all världen är ett kollektivavtal?
Aikuinen kalju mies hymyilee, kertoo luottamushenkilöistä, sininen tausta

En betydande del av fackförbundens arbete är att avtala om anställningsvillkor och övervaka avtalen. Uppbyggandet av ett kollektivavtal börjar från arbetsplatserna och förbundets medlemmar kan vara med och påverka om hurdana frågor fackförbundet förhandlar till kollektivavtalen.

I kollektivavtalen avtalar fackförbunden och arbetsgivarna bland annat om minimilöner, arbetstider och lönetillägg. Då tillräckligt många arbetstagare hör till förbundet kan förbundet förhandla rejäla utgångspunkter för alla, till exempel för lönesättningens del.

Det finns visserligen bestämmelser om anställningsvillkor i Finlands lagstiftning, men kollektivavtalen tryggar löntagaren ett mer täckande skydd och bättre förmåner än vad enbart lagen gör. Då det till exempel avtalats om löner med kollektivavtal, kan inte arbetsgivaren betala lägre lön än det avtalade. I lagen finns inte bestämmelse om minimilön, många lönetillägg eller semesterpremie/semesterpenning, så om det inte finns kollektivavtal bestämmer arbetsgivaren självständigt om löner och tillägg som betalas. Och beslutet är inte nödvändigtvis det bästa möjliga för arbetstagaren.

I kollektivavtalen har det bland annat bestämts om lönebetalning för en längre tid under sjukledighet än i lagen och under moderskapsledigheten garanterar kollektivavtalet lön i tre månader, medan lagen inte förpliktar arbetsgivaren att betala lön. Lagen känner inte heller till dagtraktamenten under arbetsresor, utan om dem har man kommit överens i kollektivavtalsförhandlingarna.

Det finns fler motsvarande exempel. Lagstiftningen blir ofta på en allmän nivå, medan kollektivavtalen avtalas separat för var bransch och de beaktar branschens särdrag och -behov. Då det hör tusentals proffs till förbundet, har man en helt annan förhandlingsstyrka än en enskild arbetstagare. Skulle du ha kunnande och mod att förhandla om dina egna anställningsvillkor?

Klicka här för att bekanta dig med kollektivavtalen Fackförbundet Pro förhandlat. (länken går ännu till den finska sidan)

Jämförelse mellan lag och kollektivavtal
Aikuinen mies, puhelin, sovellus, sininen tausta
Fackförbundet stöder i jobbsökning och uppdatering av kompetensen
Aikuinen mies, puhelin, sovellus, sininen tausta

Vid arbetslöshet är medlemmarna i fackförbund, som också är medlemmar i arbetslöshetskassan, berättigade till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, som är högre än grunddagpenningen. I Arbetslöshetskassan Pro är behandlingstiderna bevisligen bland de snabbaste i Finland. Utöver arbetslöshetsdagpenning finns det ur arbetstagarnas synvinkel ofta många andra problem och frågor i anslutning till uppsägningar och permitteringar, där det egna fackförbundet kan vara till din hjälp.

Fackförbundet erbjuder sina medlemmar utbildning och annat stöd för att uppdatera den egna kompetensen. Den personliga karriärcoachningen, som Fackförbundet Pro erbjuder, hjälper dig avancera i karriären och förbereda dig på förändringar– oberoende om du vill utvecklas i ditt nuvarande arbete eller söka ny riktning för din karriär.

Kujeileva nuori nainen hymyilee, vaaleanpunainen tausta
Fackförbundets förmåner: nätverkande, rekreation och försäkringsförmåner
Kujeileva nuori nainen hymyilee, vaaleanpunainen tausta

För Fackförbundet Pros medlemsavgift får du förutom stöd och skydd i ditt arbetsliv också ett stort utbud andra förmåner och tjänster från förmåner för välbefinnande till erbjudanden om inkvarteringar under fritiden. Du får också avgiftsfritt juridisk rådgivning i frågor som gäller fritiden eller företagande.

Vi erbjuder våra medlemmar gemenskaper på sociala medier, där du kan nätverka med andra proffs, ställa frågor och dela dina erfarenheter. Vi ordnar regelbundet olika tillställningar och webbinarier, vilka erbjuder en paus i vardagen samt idéer och inspiration för att förbättra det psykiska och fysiska välbefinnandet.

I Fackförbundet Pros medlemskap ingår också olycksfallsförsäkring för fritiden och en resenärförsäkring, som är i kraft överallt i världen och täcker under 20-åriga barn och barnbarn som reser med dig.

Läs mer om Pros förmåner och tjänster

Fackförbund eller arbetslöshetskassa?

Enbart arbetslöshetskassa, till exempel Allmänna arbetslöshetskassan (YTK), kan locka med förmånligare pris jämfört med fackförbundet. Medlemskap i arbetslöshetskassan ingår ofta i medlemskapet i fackförbund, men är ändå bara en lite del av det. Enbart arbetslöshetskassa är alltså inte liktydigt med ett förmånligt fackförbund. Du vet väl att medlemsavgiften till fackförbund kan avdras i sin helhet i beskattningen?

Enbart arbetslöshetskassa (utan förbund) är bara en utbetalare av arbetslöshetsersättning och hjälper inte såsom fackförbunden arbetstagaren i problemsituationer i arbetslivet, driver inte arbetstagarnas intressen eller ger råd i frågor gällande anställningsförhållandet. Enligt den jämförelse som Konsumentförbundet gjorde år 2016, blir det rättsskydd som YTK erbjuder sina medlemmar långt från nivån som Pros skydd ger.

Ju fler i branschen som hör till förbundet, desto starkare är förbundets ställning till exempel vid kollektivavtalsförhandlingar och desto striktare måste arbetsgivarna tillämpa avtalen. Enligt vår undersökning ger organisering i förbundet arbetstagarna mer lön: då till exempel antalet som hör till Fackförbundet Pro stiger på arbetsplatsen från 15–20 procent till minst 75 procent, stiger arbetstagarnas lön med i genomsnitt fem procent.

Klicka här för att ansluta dig till Fackförbundet Pro 

Järjestäytyminen tuo lisää palkkaa.

 

Bästa skyddet, stödet och förmånerna får du alltså genom att vara medlem i fackförbund, där medlemskap i arbetslöshetskassan ingår

Enligt Pros undersökning kan organisering i förbundet ge rentav 5 % mer i lön.
För att förbundens ord ska väga tungt, måste så många som möjligt höra till förbundet.
Vet du inte hur du ska gå vidare?

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.