Hoppa till huvudinnehållet

Vi påverkar samhället

Som fackförbund stöder vi dig och arbetar för din trygghet förutom på arbetsplatsen även i samhället. Vi påverkar beslutsfattandet och lagberedningen. Vi för fram våra medlemmars röst i den samhälleliga diskussionen. Våra ståndpunkter baserar sig på regelbundna medlemsundersökningar samt riktlinjerna vårt representantskap och vår styrelse gett.

Representantskap och styrelse

Läs mer

Internationellt påverkansarbete

Läs mer

Jämställdhet och likvärdighet

Läs mer

Arbetarskydd och välbefinnande i arbetet

Läs mer

Klimatförändring och arbetsliv

Läs mer (på finska)

Våra partners

Läs mer

Pressmeddelanden

Läs mer (på finska)

Val i Finland

Vaikutamme ympäri Suomea

Så här påverkar vi i din egen region

Vi verkar runt om i Finland. Fjorton regionstyrelser svarar för planeringen i de olika regionerna: till dem hör 4–10 ordinarie medlemmar och två allmänna suppleanter. Verksamheten är gemensam för föreningarna i respektive region. Regionstyrelserna påverkar i sin region, ökar samhörigheten mellan medlemmarna och värvar nya medlemmar till verksamheten. Medlemmarna i regionstyrelserna väljs för två år på föreningarnas regionmöte.

Har du ännu frågor?

direktör för samhällsrelationer, medlemstjänster, utbildning, samhällspåverkan
+358 40 52 98 113
sakkunnig i samhällsrelationer, samhällspåverkan
+358 50 3104107
sakkunnig i samhällsrelationer, samhällspåverkan
050 478 5384
sakkunnig inom regional påverkan, samhällspåverkan
+358 50 595 2067