Hoppa till huvudinnehållet

Arbetarskydd och välbefinnande på arbetsplatsen

Iloinen, hyvinvoiva nainen

Arbetarskydd och välbefinnande på arbetsplatsen

Syftet med arbetarskyddet är att säkerställa trygga, hälsosamma, trivsamma och utvecklande arbetsförhållanden samt att stödja de anställdas arbetsförmåga. Det egna välbefinnandet i arbetet påverkas även av ens kompetens och upplevelse av att trivas på jobbet, balansen mellan arbete och privatliv och en fungerande arbetsgrupp.

Om arbetshälsa
Kuva: Shutterstock
Ork i jobbet

Orken att jobba påverkas av arbetsförhållanden, nödvändiga färdigheter, arbetets meningsfullhet, arbetsförmåga och balans i privatlivet. Faktorer i arbetsgemenskapen, ledarskap och ett givande arbete spelar en viktig roll. Det viktiga är huruvida arbetstagaren känner sig belönad i utbyte mot sin insats i form av bland annat uppskattning, trygghetskänsla eller karriärmöjligheter.

Arbetsolyckor och yrkessjukdomar

En arbetsolycka är en plötslig och överraskande händelse som orsakas av yttre faktorer i arbetet som leder till att arbetstagaren blir skadad. Arbetsolyckor är olyckor som inträffar på arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet eller under en affärsresa som arbetsgivaren bestämt. Arbetsbetingade sjukdomar är i sin tur antingen yrkessjukdomar eller arbetsbetingade sjukdomar, i vilket fall sjukdomen är relaterad till arbete, men kriterierna för yrkessjukdom är inte uppfyllda.

häirintä työpaikalla
Trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier är en ensidig och oönskad handling mot den trakasserade. Trakasserier och osakligt bemötande är förbjudna enligt arbetarskyddslagen. Jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga trakasserier och måste vidta nödvändiga åtgärder för att utreda saken och undanröja trakasserierna så snart hen får kännedom om dem.

Utbildning för arbetshälsokort
Utbildningen för arbetshälsokortet främjar orken att jobba

Arbetshälsokortet är Fackförbundet Pros svar på att främja orken att jobba och förlänga karriären. Den en dag långa utbildningen inspirerar och vägleder arbetsgemenskaper att utveckla sina arbetsplatser tillsammans. Kursdagen består av tre delar och ett slutprov. Våra utbildare har utbildats av Arbetarskyddscentralen och vi använder deras utbildningsmaterial.

Aikuinen kalju mies hymyilee, kertoo luottamushenkilöistä, sininen tausta
Vem ska jag vända mig till i arbetarskyddsfrågor?
En arbetarskyddsfullmäktig är expert på arbetarskydd och övervakar genomförandet av arbetarskyddslagen som representant för personalen på arbetsplatsen. Arbetarskyddsfullmäktigen sätter sig in i de arbetarskyddsfrågor som rör hens arbetsplats och deltar i arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatsen.
Kuva: Shutterstock
Vem ansvarar för arbetarskyddsfrågor?
Kuva: Shutterstock

Arbetarskydd är ett samarbete och gäller all personal. Alla är skyldiga att anmäla eventuella brister som de upptäckt i arbetsmiljön till arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktig.

Alla måste följa de allmänna säkerhetsanvisningar som har utarbetats på arbetsplatsen. Alla måste också känna till föreskrifterna och instruktionerna om sitt eget arbete, vara medvetna om farorna med sitt eget arbete och sin egen arbetsmiljö och känna till lämpliga skyddsmetoder. Arbetsgivaren ansvarar för vägledning och handledning av arbetarskydd.

Att ta hänsyn till arbetarskyddsaspekterna visar god yrkesfärdighet. Det förutsätter också att alla i god tid får kännedom om förändringarna i sina arbetsuppgifter och på sin arbetsplats.

Cheferna har operativt och produktionsekonomiskt ansvar i enlighet med sin befattningsbeskrivning och ställning samt beslutsmakt i arbetarskyddsfrågor. De bedömer behovet av och prioriteringarna för de föreslagna arbetarskyddsåtgärderna, beslutar om nödvändiga resurser och genomförande. Om chefens egen beslutsmakt inte är tillräcklig ska hen ta ärendet till sin chef.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.