Hoppa till huvudinnehållet

Trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier är en ensidig och oönskad handling mot den trakasserade. Trakasserier och osakligt bemötande är förbjudna enligt arbetarskyddslagen. Jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga trakasserier och måste vidta nödvändiga åtgärder för att utreda saken och undanröja trakasserierna så snart hen får kännedom om dem.

Vad är osakligt bemötande?

Med olämplig behandling avses trakasserier, mobbning och annat osakligt bemötande, antingen ensamma eller tillsammans med andra. Både arbetstagare och chefer kan vara föremål för bemötandet.

Har du behandlats osakligt på din arbetsplats?

Om du har upplevt diskriminering på arbetsplatsen ska du be din arbetsgivare utreda saken. Om det rör sig om trakasserier ska du be en chef att ingripa. Arbetarskyddsfullmäktigen och förtroendemannen kan stötta dig. Om saken inte åtgärdas kan du kontakta förbundet, Regionsförvaltningsverket, jämställdhetsombudsmannen eller diskrimineringsombudsmannen för att utreda frågan.

Om du har blivit trakasserad ber du chefen att ingripa omedelbart.
Vid behov får du stöd av din förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller företagshälsovården.
Om trakasserierna innebär misstänkta brott eller fara för hälsan ska du kontakta polisen och företagshälsovården.