Hyppää pääsisältöön

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä on teko, joka on luonteeltaan yksipuolinen ja vastentahtoinen häiritylle. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on kielletty työturvallisuuslaissa. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän. Työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää ja hänen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin asian selvittämiseksi ja häirinnän poistamiseksi heti saatuaan tiedon asiasta.

Mitä on epäasiallinen kohtelu?

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä työpaikoilla. Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kuka tahansa työyhteisön jäsen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Kohteeksi voivat joutua sekä työntekijät että esimiehet.

Onko sinua kohdeltu epäasiallisesti työpaikallasi?

Jos olet kokenut työpaikalla syrjintää, pyydä työnantajalta selvitys asiaan. Jos kyse on häirinnästä, pyydä esihenkilöä puuttumaan tilanteeseen. Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies ovat tukenasi.

Jos asia ei ratkea, voit ottaa yhteyttä liittoon, aluehallintovirastoon, tasa-arvovaltuutettuun tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun asian selvittämiseksi.

Jos olet joutunut häirinnän kohteeksi, pyydä esihenkilöäsi puuttumaan asiaan välittömästi.
Saat tarvittaessa tukea luottamusmieheltäsi, työsuojeluvaltuutetulta tai työterveyshuollosta
Jos häirintään liittyy rikosepäily tai terveyden vaarantumista, ota yhteyttä poliisiin ja työterveyshuoltoon