Hoppa till huvudinnehållet

Semester

Semester är betald ledighet som intjänas under anställningens gång. För semestern betalas åtminstone arbetstagarens ordinarie lön, inklusive naturaförmåner. Antalet semesterdagar och den lön som betalas ut under semestern beräknas utifrån semesterlagen och det kollektivavtal som binder arbetsgivaren.

Bekanta dig med Pros semesterguide.

Ofta frågat om semester

Under din anställning tjänar du in semester, under vilken du får lön. Vid beräkningen av semester tillämpas inte kalenderår, utan i lagen fastställs separat kvalifikationsåret som börjar den 1 april och slutar den 31 mars. Semestern du tjänar in under kvalifikationsåret är tillgänglig för dig under följande sommar och vinter.

Enligt semesterlagen får du 2,5 vardagar semester för varje månad du arbetar tillräckligt. Heltidsanställda tjänar in semester för de månader då de arbetar minst 14 dagar. Deltidsanställda tjänar in semester när de arbetar minst 35 timmar per månad. Enligt lagen intjänas 30 vardagar semester under kvalifikationsåret när anställningen har varat i mer än ett år.

Om din anställning har varat i mindre än ett år i slutet av semesteråret får du 2 vardagar semester för varje kvalifikationsmånad.

Semesterdagar avrundas alltid uppåt eftersom det inte finns några halva semesterdagar. Om du tjänar in semester för två separata kvalifikationsår läggs de intjänade årliga semesterdagarna först ihop och avrundningen sker först efter det.

Största delen av semestern tas ut under semesterperioden 2.5–30.9. Resten av semesterdagarna kan antingen förläggas utanför semesterperioden eller, om det har avtalats, skjutas upp till senare. Enligt semesterlagen ska du ges möjlighet att framföra dina önskemål om tidpunkt för semestern, men din arbetsgivare beslutar om tidpunkten för semestern.

Du kan ta ut semestern på vardagar. Dessa inkluderar alla dagar i veckan utom söndag, kyrkliga helgdagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påskafton och första maj. För andra helgdagar finns bestämmelser i kollektivavtalen.

Det kan finnas oklarheter när det gäller intjänad semester i visstidsanställningar. Om på varandra följande visstidsanställningar ingås som fortsätter oavbrutet eller med korta avbrott, beräknas den totala löptiden för samtliga visstidsanställningar för intjänande av semester.

Anställningen bryts inte av vedertagen frånvaro från arbetet som särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, vårdledighet, sjukledighet, permitteringar, studieledighet eller alterneringsledighet. Inte heller stridsåtgärder bryter anställningen.

Under permittering intjänas semester så att högst 30 dagar i taget anses vara dagar berättigade till semester. Med dagar avses arbetsdagar. Nytt kvalifikationsår gör inte att 30 dagar räknas på nytt.

Tills vidare permitterad intjänar alltså semester bara för de första 30 permitteringsdagarna.

Om permitteringen likväl genomförts genom att förkorta veckoarbetstiden, intjänar man vid sådan permittering semester under sex månader. Då kvalifikationsåret byts inleds räknandet av en ny sex månaders period.

Permitterade med förkortad arbetsdag intjänar semester på normalt sätt.

Bestämmelserna i semesterlagen är bindande även i permitteringssituationer, så arbetsgivaren är till exempel skyldig att ge permitterad arbetstagare semester under semesterperioden, det vill säga under tiden 2.5–30.9.

Du får också betalt under din semester. Utöver detta får du vanligtvis semesterpremie/-penning. Semesterpremie är extra ersättning utöver din semesterlön, vilket är 50 procent av din semesterlön. Den betalas utöver den normala lönen vanligtvis antingen före eller efter semestern eller i två delar före och efter semestern.

Semesterpremie/-penning är ett extra arvode utöver din semesterlön, vilket är 50 procent av din semesterlön. Den betalas utöver den normala lönen vanligtvis antingen före eller efter semestern eller i två delar före och efter semestern. Semesterpremien/-penningen grundar sig inte på semesterlagen, utan på kollektivavtal, arbetsavtal eller praxis på arbetsplatsen. (* Det heter semesterpremie i den privata sektorn och semesterpenning i den offentliga.)

Semesterersättning avser ersättning som betalas ut när en anställning upphör eller när arbetstagaren till exempel ska göra sin militärtjänst. Semesterersättningen ersätter outnyttjad semester. Semesterpremie/-penning bör därför inte förväxlas med semesterlön eller semesterersättning, eftersom dessa två baseras på lagen.