Hoppa till huvudinnehållet

Semesterpremie och semesterlön

Loma-ajan palkka: kuinka paljon sitä saakaan?

Semesterpremie och semesterlön

Det belopp som betalas in på ditt konto under sommarsemestern består av semesterlön och vanligtvis även semesterpremie/-penning. Tidpunkten för utbetalning av beloppet varierar beroende på arbetsplats och kollektivavtal. Semesterpremien/-penningen är vanligen 50 % av semesterlönen.
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta
Semesterpremie/-penning är inte detsamma som semesterlön eller semesterersättning
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Semesterpremie/-penning bör inte förväxlas med semesterlön eller semesterersättning, eftersom dessa två baseras på lagen. Semesterlön innebär lön som betalas för semestertiden. Semesterersättning avser ersättning som betalas ut när en anställning upphör eller när arbetstagaren till exempel ska göra sin militärtjänst. Semesterersättningen ersätter outnyttjad semester.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.