Hoppa till huvudinnehållet

Vilka är vi?

Edustajiston kokous Majviksissa

Vilka är vi?

Fackförbundet Pro är summan av sina medlemmar och det är medlemmarna som använder den högsta beslutandemakten i Pro. Förbundets representantskap företräder medlemmarna och det väljs med val vart fjärde år. Därtill påverkar medlemmarna förbundets verksamhet i styrelsen, i den regionala verksamheten och i föreningar på arbetsplatserna.

Ledningsgruppen leder det dagliga arbetet i förbundet. Medlemmarna betjänas av förbundets fem intressebevakningssektorer och våra övriga sakkunniga på förbundskontoret i Fiskehamnen i Helsingfors och i regionkontoren på olika håll i Finland.

Medlemmarna besluter förbundets riktning genom att verka i förvaltningen och olika medlemssammanslutningar.