Hoppa till huvudinnehållet

Vilka är vi?

Våra medlemmar är utbildade proffs, sakkunniga och chefer oberoende av bransch. Till vårt kraftlag hör 120 000 medlemmar och vi förhandlar 150 kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal.
joukot

Fackförbundet Pro är summan av sina medlemmar och medlemskåren använderden högsta beslutande makten i Pro. Medlemmarna representeras av förbundets representantskap. Medlemmarna påverkar därtill förbundets verksamhet i styrelsen, i den regionala verksamheten och i föreningar på arbetsplatserna. 

Intressebevakningen består av fem sektorer.

Vi förhandlar fyra kollektivavtal med allmänt bindande verkan för finansieringsbranschen, kreditupplysnings- och inkassobranschen, försäkringsbranschen och penningbehandlingsbranschen. Därtill har vi fyra företagsspecifika kollektivavtal: Danske Bank, Pensionsskyddscentralen, Finnvera och Crosskey.

Direktör Antti Hakala

Vi förhandlar kollektivavtal för bland annat TeliaSonera, Elisa, DNA samt företag som sköter service och upprätthållande av datanät. Vi svarar för kollektivavtalen för tjänstemännen i call center samt i digital och tryckt media.

Direktör Antti Hakala


Största delen av våra medlemmar i den offentliga sektorn arbetar i statens ämbetsverk och anstalter, på universitet, i statsägda företag, men också i privata branscher. Vi förhandlar ett tjugotal arbets- och tjänstekollektivavtal. Våra avtalsbranscher är bland annat staten, universiteten, Paltas allmänna kollektivavtal för specialbranscher, Alkos tjänstemän, Helsingfors universitets fastighetstjänster, Finlands nationalgalleri, den privata socialservicebranschen, rådgivningsbranschen, seminologer och konstbefruktningsstationer och Unigrafia. 

Direktör Niko Simola

Vi förhandlar tiotals kollektivavtal med allmänt bindande verkan eller företagsspecifika kollektivavtal. Till oss hör kollektivavtalen för bygg-och fastighetsservicebranschen. Vi förhandlar dessutom kollektivavtalen för transport- och logistikbranschen samt bland annat spelbranschen, bokföringsbyråer, privata laboratorier och stuveribranschen.

Direktör Minea Pyykönen

Vi förhandlar tiotals kollektivavtal, de flesta med allmänt bindande verkan. Till oss hör bland annat teknologiindustrin, bilbranschen, skogsindustrin (papper och träförädling), kemiska industrin, livsmedelsindustrin, energibranschen och konsumtionsvaruindustrin samt planerings- och konsultbranschen.

Direktör Anssi Vuorio

Pron asiantuntija ja juristit auttavat jäseniä.

De ansvariga branschombudsmännen förhandlar kollektiv-, arbets- och tjänstekollektivavtal och hjälper medlemmarna med problem i arbetslivet. Våra anställda arbetar i Fiskehamnen i Helsingfors och inom fyra regioner runt om i Finland.