Hoppa till huvudinnehållet

Förtroendepersoner

Personalrepresentanterna finns där för dig i alla frågor som rör ditt arbete. Förtroendemannen är expert och bevakar dina intressen på arbetsplatsen. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar i sin tur efterlevnaden av arbetarskyddslagen.
Huolestunut työntekijä

Var hittar jag mina förtroendepersoner?

Din förtroendeman kan svara på frågor om just din arbetsplats. Förtroendepersonerna hjälper dig också till exempel i situationer med osakligt bemötande. Du hittar kontaktuppgifter till dina förtroendepersoner i Proplus.

Förtroendepersonerna arbetar på din arbetsplats och utför sina uppgifter med stöd av förbundet

Förtroendemannen representerar i företaget de anställda som är organiserade i Fackförbundet Pro och övervakar efterlevnaden av lagar och avtal. Förtroendemannens ställning och rättigheter finns vanligtvis i branschens kollektivavtal. Detsamma gäller antalet: beroende på arbetsplatsens storlek kan det finnas flera. Förtroendemannen fungerar vid sidan av sitt eget arbete och i många kollektivavtal har det avtalats om regelbunden ledighet, som hen kan använda för att utföra sitt förtroendeuppdrag. I de största företagen och på stora arbetsplatser sköter förtroendemannen (huvudförtroendemannen) vanligtvis uppdraget på heltid.

Förtroendemannen hjälper medlemmarna i dilemman och är med och utvecklar arbetsgemenskapen. Hen övervakar efterlevnaden av kollektivavtalet och arbetslivslagstiftningen på arbetsplatsen och fungerar som arbetstagarnas valda representant i förhandlingssituationer. I regel har förtroendemannen en mandatperiod på tre år.

På arbetsplatsen ska alla medlemmar i förbundet informeras om vem som är deras förtroendeman. Du hittar kontaktuppgifter till din förtroendeman genom att logga in till Proplus.

Arbetarskyddsfullmäktigen är expert på arbetarskydd och övervakar efterlevnaden av arbetarskyddslagen på arbetsplatsen som personalens representant. Arbetarskyddsfullmäktigen sätter sig in i de arbetarskyddsfrågor som rör hens arbetsplats och deltar i arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatsen.

Förtroendepersonerna har rätt att delta i utbildningar som anordnas av Fackförbundet Pro under deras arbetstid på grundval av utbildningsavtal. Arbetsgivaren betalar lön för utbildningsperioden. Deltagande i utbildningen måste avtalas i förväg med arbetsgivaren. I vår evenemangs- och utbildningskalender hittar du grund-, sakkunnig- och specialutbildningar för förtroendepersoner efter målgrupper.

Förtroendemannen väljs vanligtvis för en mandatperiod på tre år. Mandatperioden börjar i början av det kalenderår som efterföljer valet. Alla Pro-medlemmar på arbetsplatsen har rätt att ställa upp som kandidater till posten som förtroendeman.

I arbetarskyddsvalet väljer tjänstemännen sina representanter för arbetsplatsens samarbete om arbetarskydd. Arbetarskyddsvalet hålls vartannat år mellan den 1 november och den 31 december, om inget annat har överenskommits. I arbetarskyddsvalet kan alla anställda rösta och ställa upp som kandidater.

Luottamusmies on työyhteisön kehittäjä

Se på videon huvudförtroendeman Annamari Österbergin tankar om förtroendemannens arbete i dag (på finska).

Työsuojeluvaltuutettu auttaa ja kuuntelee

Arbetarskyddsfullmäktigen hjälperT om något tynger dig. Seija Gustafsson berättar på videon vad arbetarskyddsfullmäktigen gör på arbetsplatsen (på finska).

Förtroendemannaval

En förtroendeman väljs vanligtvis för en mandatperiod på tre år. Mandatperioden börjar i början av det kalenderår som efterföljer valet. Alla Pro-medlemmar på arbetsplatsen har rätt att ställa upp som kandidater till posten som förtroendeman.

Arbetarskyddsval

I arbetarskyddsvalet väljer tjänstemännen sina representanter för arbetsplatsens samarbete om arbetarskydd. Arbetarskyddsvalet hålls vartannat år mellan den 1 november och den 31 december, om inget annat har överenskommits. I arbetarskyddsvalet kan alla anställda rösta och ställa upp som kandidater.