Hoppa till huvudinnehållet

Arbetarskyddsval – så väljs arbetarskyddsfullmäktig

Pros arbetarskyddsfullmäktig är sakkunnig i säkerhetsfrågor på arbetsplatsen och representerar tjänstemän, experter och chefer inom arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. Hen övervakar på arbetsplatsen som de anställdas representant att arbetarskyddslagen följs och fördjupar sig i arbetarskyddsfrågor för sin arbetsplats samt deltar i arbetarskyddsinspektioner.
Kuva: Shutterstock

Arbetstagarna anordnar valet

Arbetstagarna anordnar ett val för att välja arbetarskyddsfullmäktig och suppleanter.

Alla arbetstagare på arbetsplatsen ska ha möjlighet att delta i valet, det vill säga ställa upp som kandidater och rösta. Om arbetsplatsen väljer en egen arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen, deltar endast alla tjänstemän i detta val. Valet får inte orsaka onödig olägenhet på arbetsplatsens verksamhet, och arbetsgivaren får heller inte göra det svårare att organisera ett val.

 

 

Arrangörerna kommer överens med arbetsgivaren om tid och plats för valet. Om inte annat avtalats, sker valet mellan den 1 november och den 31 december året före den nya mandatperioden börjar.

Före valet bjuder arbetarskyddschefen in representanter för personalgrupperna till förhandlingar. Vid förhandlingarna kommer man överens om och fastställer verksamhetsområdet, arbetarskyddsorganisationens omfattning, antal ledamöter i arbetarskyddskommittén, de olika berörda parternas representation och personalfördelningen i olika grupper.

Det praktiska anordnandet av valen görs av den nuvarande arbetarskyddskommittén eller av en valkommitté med personalrepresentanter med minst tre ledamöter. Arbetsgivaren ska ställa det utrymme som krävs för anordnandet av val till arbetstagarnas förfogande. I syfte att anordna val ska arbetsgivaren ge en förteckning över anställda och vid behov en förteckning över tjänstemän.

Val ska tillkännages minst 14 dagar före valet genom ett meddelande som når alla valbara arbetstagare.

Nominering av kandidater och röstning

Alla röstberättigade kan nominera kandidater till valet. I valet kan man dock även rösta på andra än kandidaterna. Fullmäktige väljs på grundval av antalet röster.