Hyppää pääsisältöön

Työsuojeluvaalit – näin valitaan työsuojeluvaltuutettu

Prolainen työsuojeluvaltuutettu on työpaikan turvallisuuden asiantuntija, joka toimii toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esihenkilöiden edustajana työpaikan työsuojelutoiminnassa. Työsuojeluvaltuutettu valvoo työpaikalla henkilöstön edustajana työsuojelusäädösten toteutumista ja perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin sekä osallistuu työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan.
Siirry suoraan sinua kiinnostavaan sisältöön
Kuva: Shutterstock

Työntekijät järjestävät vaalin 

Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan. 

Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus osallistua vaaliin eli asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Jos työpaikalla valitaan oma toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, tähän vaaliin osallistuvat vain kaikki toimihenkilöt. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Järjestäjät sopivat vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Ellei toisin ole sovittu, vaalin ajankohta on 1.11.–31.12. uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuonna.

Ennen vaaleja työsuojelupäällikkö kutsuu henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun. Neuvottelussa sovitaan ja todetaan toiminta-alue, työsuojeluorganisaation laajuus, työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä, eri osapuolten edustus ja henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Vaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön vaalien järjestämiseksi tarvittava tila. Työnantajan on annettava vaalien järjestämistä varten työntekijöiden käyttöön lista työpaikan työntekijöistä sekä tarvittaessa lista toimihenkilöistä.

Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikki vaalikelpoiset työntekijät tavoittavalla tiedonannolla.

Ehdokasasettelu ja äänestäminen

Kaikki äänioikeutetut voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin. Vaaleissa voi kuitenkin äänestää myös muitakin kuin ehdokkaita. Valtuutetut valitaan äänimäärän perusteella.