Hoppa till huvudinnehållet

Förbud mot övertidsarbete

Förbudet mot övertidsarbete innebär ett förbud mot att utföra allt sådant arbete som överskrider ordinarie arbetstid. Sådant arbete är exempelvis att ackumulera flextid, egentligt extra- och övertidsarbete, extra- och övertidsarbete i anslutning till jour utanför ordinarie arbetstid eller resor utanför ordinarie arbetstid. Under förbud mot byte av arbetsskift ska tjänstemän inte komma överens om att byta arbetsskift på arbetsgivarens initiativ.

Det behöver du inte. Fackförbundet Pro har skickat behövliga meddelanden till riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbundet.

Vi accepterar inte denna typ av verksamhet, meddela omedelbart din förtroendeman, som kontaktar Pros regionkontor. Hoten är ogrundade och namnlistor får inte samlas in. Deltagande i lagliga stridsåtgärder medför inte något straff för någon, eftersom arbetstagaren har lagstadgad rätt att delta i dem.

Nej, det gör det inte. Alla experter, chefer och tjänstemän på en arbetsplats som omfattas av övertidsförbud ska avstå från att arbeta övertid, oavsett om de är medlemmar i Pro eller någon annan organisation eller oorganiserade.

Kontrollera situationen genom att kontakta din förtroendeman eller  avtalsexperten i din region. Du hittar kontaktuppgifterna till din förtroendeman i Proplus eller i Ammattiliitto Pro-appen i din telefon.