Hoppa till huvudinnehållet

Ungas arbetsförmåga har lidit mest under coronatiden

Nuori nainen katsoo synkkänä ulos ikkunasta
​​​​​​​Depression och utmattning hos unga har ökat i arbetslivet. Unga skulle behöva mer information och stöd på arbetsplatserna.

Ungas arbetsförmåga har lidit mest under coronatiden

Publicerad 29.09.2022 kl. 13:39
Nyheter
​​​​​​​Depression och utmattning hos unga har ökat i arbetslivet. Unga skulle behöva mer information och stöd på arbetsplatserna.

Coronatiden har inverkat starkt på unga i Pro. Enligt Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning har nästan varannan 18–29-årig respondent upplevt psykiska problem såsom ångest, depression och utmattning. De psykiska problemen har ökat också i andra åldersgrupper, men utvecklingen har inte varit lika kraftig som för unga.

– Coronan och begränsningarna i anslutning till den samt omorganisering av arbetet har belastat orken i arbetet för människor i alla åldrar, men speciellt hos unga har de psykiska problemen ökat då coronan dragit ut på tiden, berättar forskare Tapio Rissanen.

Brist på information och respons belastar

Bristen på information och respons belastar också Pro-medlemmarna. Nästan varannan ung upplever att de inte får tillräcklig information och nyttig respons på sitt arbete. Brist på information och respons upplevs även i äldre åldersgrupper.

– Unga i början av sin arbetskarriär behöver ofta mer stöd av chefer och arbetskamrater än andra. Utan respons vet den unga inte om hen handlat rätt. Det kan skapa osäkerhet, påminner miljö- och jämställdhetsexpert Tanja Luukkanen.

Lika viktigt som att ge respons är hur responsen ges. Det lönar sig att ge positiv respons genast det finns skäl till det.

– Även kritisk respons bör vara konstruktiv, för avsikten med den är att hjälpa den andra att utvecklas, konstaterar Luukkanen.

Vanligare att söka nytt jobb

Coronatiden har fått många att kritiskt fundera på det egna arbetet och arbetsplatsen.  Det har blivit vanligare att byta arbetsplats och söka sig till andra branscher.

– Det här har stötts av att det de senaste åren rått en rätt stor konjunkturuppgång på arbetsmarknaden och utbudet av arbetsplatser har varit bra, säger Rissanen.

Speciellt ivrigt har unga Pro-medlemmar sökt nytt jobb. Av dem berättar var tredje att de sökt nytt jobb. Jobbsökning är vanligt även bland trettio- och fyrtioåringar.

– För dem som fyllt 50 år verkar jobbsökningen ha minskat under coronatiden, säger Rissanen.

Relationen till cheferna är i skick

Fastän det finns förbättringsmån i fråga om arbetshälsa, givande av respons och informationsgången, upplever unga att relationen till cheferna är bra och okomplicerad. Tre av fyra respondenter berättar att de kommer utmärkt överens med cheferna. Situationen är lika bra även bland Pro-respondenterna i andra åldersklasser. Det verkar ha skett en förbättring under coronatiden i hur man kommer överens med cheferna.

– Fint att så många respondenter upplever att relationen till chefen är bra, för det har en stor betydelse för arbetshälsan. Chefens stöd har en tydlig koppling till god arbetshälsa, säger Luukkanen.

Arbetskamraterna hjälper allt lättare

Arbetsgemenskapens betydelse har accentuerats under coronatiden, då många arbetat från hemmakontoret. Över 70 procent av respondenterna i olika ålder berättade att det på arbetsplatsen råder en anda av att hjälpa och stöda varandra.

– Andan av att hjälpa och stöda har redan i 15 års tid förstärkts på Pro-medlemmarnas arbetsplatser. Utvecklingen har fortsatt även under coronaåren, säger Tapio Rissanen.

Många Pro-medlemmar värdesätter sitt eget arbete och upplever det som mycket intressant och motiverande. Det här anser mer än 65 procent av respondenterna i olika ålder. Skillnaderna är små mellan åldersgrupperna.

– Då man uppskattar sitt eget arbete är det lättare att också visa uppskattning för andras arbete, konstaterar Tanja Luukkanen.

Uppskattningen av arbetet är på bra nivå på många arbetsplatser. 65 procent av alla respondenter upplever att arbetskompisar, kolleger och den övriga arbetsgemenskapen uppskattar vederbörandes arbete. Det här är viktigt för arbetshälsan.

– Känslan att bli uppskattad stärker självkänslan och ger resurser som fungerar som buffertar i stressande situationer. Uppskattning av andra ökar atmosfären av förtroende och psykologisk trygghet, vilket hjälper arbetstagarna att orka och förbinda sig, säger Luukkanen.

Källa: Pros arbetsmarknadsundersökning (TMT) – medlemsundersökning 2008–2021
Bekanta dig med Pros finskspråkiga forskningsmaterial här.