Hoppa till huvudinnehållet

Pros forskning: Det finns tillräckligt med arbete, men på fritiden mås det allt sämre

keski_ikainen mies pohtii lähikuva
På fritiden mås det allt sämre och antalet sjukdagar ökar. Det går bra på arbetsplatserna i den privata sektorn, men man lider av dåligt ledarskap. Detta framgår av Pros undersökning.

Pros forskning: Det finns tillräckligt med arbete, men på fritiden mås det allt sämre

Publicerad 21.09.2022 kl. 15:18
Nyheter
På fritiden mås det allt sämre och antalet sjukdagar ökar. Det går bra på arbetsplatserna i den privata sektorn, men man lider av dåligt ledarskap. Detta framgår av Pros undersökning.

Pros medlemmar mår allt sämre på fritiden, framgår det av förbundets arbetsmarknadsundersökning. Undersökningen från i maj tecknar en dyster bild av Pro-medlemmarnas vardag: välbefinnandet på fritiden är på den lägsta nivån under mäthistorien 2011–2022 och fortsätter sjunka. Välbefinnandet under fritiden består bland annat av fritidsaktiviteter, tillräcklig vila, ekonomiska möjligheter och hälsa.

– Det verkar som om speciellt den psykiska sidan prövats hårt jämfört med tidigare, berättar Pros ansvariga forskare Petri Palmu.

Kvaliteten på fritiden har försämrats speciellt för under 50-åringar oberoende av kön.

– Det finns också negativa drag i fråga om köpkraften bland medlemmarna, säkert beroende på ökade levnadskostnader. De ekonomiska möjligheterna begränsar vad man kan göra på fritiden, fortsätter forskaren.

”För tillfället går det bra för Pro-medlemmarnas arbetsplatser i den privata sektorn"


Arbetslöshetsgraden för medlemmarna i den privata sektorn var i juli 3,8 procent och av medlemmarna var 0,3 procent permitterade.

– Till exempel i teknologiindustrin var arbetslöshetsgraden 2,8 procent. Den är på samma nivå som före coronan. Den bästa situationen har vi i energibranschen, där arbetslöshetsgraden bara var 2,4 procent, fortsätter forskaren.

I teknologiindustrin och kemiska branschen var antalet permitteringar den lägsta under mäthistorien.

Enligt forskaren stöder medlemmarnas egen erfarenhet arbetslöshetstalen – för tillfället går det bra för Pro-medlemmarnas arbetsplatser i den privata sektorn. Den ekonomiska konjunkturen gällande efterfrågan än högre än någonsin. 

Svagt ledarskap ökar onödig sjukfrånvaro


Ledarskapets kvalitet har sjunkit på arbetsplatserna. Medlemmarna upplever likväl att deras möjligheter att påverka är bra i fråga om att förlägga tiden för arbetet och var de arbetar, såsom om distansarbete. Möjligheterna att inverka på arbetets innehåll och arbetssätten har däremot sjunkit lite.

– Dessutom har den allmänna påverkan på organisationens utveckling efter flera års positiv trend vänt neråt i mätningen i maj 2022. Medlemmarna upplever alltmer att de gör onödigt arbete, vilket tyder på brister i organiseringen av arbetet och planeringen av uppgifterna samt i prioritering, berättar forskaren.

Medlemmarna upplever att gemenskapen i arbetet har förbättrats. De ökade möjligheterna till distansarbete har inverkat positivt på arbetsgemenskapens gemensamma produktivitet och har minskat orättvist bemötande.

– Det är likväl skäl att försiktigt granska distansarbetets inverkan, för det är bra att skilja mellan möjlighet att distansarbeta och hur användningen av distansarbete förverkligats.

Arbetsbelastning och svagt ledarskap syns bevisligen även som onödiga sjukfall, vilket för sin del förklarar medlemmarnas ökade antal sjukdagar. Riskerna som uppdagades på arbetsplatserna i anslutning till cornaviruset steg i mätningen år 2022, men Pros data berättar inte närmare om coronans andel i medlemmarnas sjukfrånvarodagar.

Källa: Pros arbetsmarknadsundersökningar ‪2011–2022 (på finska)