Hyppää pääsisältöön

Prolle voitto oikeudessa: 26 toimihenkilölle tuhansien eurojen korvaukset

Laki ja oikeus
KirjoittanutJenni Meronen
KuvaShutterstock
Laki ja oikeus
Etteplanin koronakeväänä lomauttamat toimihenkilöt saavat yt-lakiin perustuvat hyvitykset, sillä yritys kävi yhteistoimintaneuvottelut työvaliokunnassa. Pron lakipalvelut edusti tapauksessa neljän eri liiton jäseniä.

Kun koronapandemia keväällä 2020 rantautui Suomeen, suunnittelu- ja konsulttialan yritys Etteplan Finland Oy:ssä ja Etteplan Oyj:ssä järjestettiin molempia yrityksiä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelujen päätteeksi yritys lomautti useita satoja toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Etteplan Finland Oy on maailmanlaajuisen Etteplan-konsernin tytäryritys. Sen sijaan että yritys olisi järjestänyt yt-neuvottelut yritys- ja toimipaikkakohtaisesti, se päätti lomautuksista konsernitasolla, työvaliokunnassa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuoreen tuomion mukaan yritys rikkoi näin menetellessään yt-lakia. Tapahtuma-aikaan voimassa oli vanha, vuonna 2022 kumottu yt-laki.

Luottamusmiehiä ei voi ohittaa

Etteplan oli solminut Suomen konserniyhteistyöstä yhteistyösopimuksen. Asiassa oli erimielisyyttä siitä, oliko sopimuksessa sovittu, että useampaa toimipaikkaa, yhtä tai useampaa yritystä ja konsernia koskevat yt-neuvottelut voitiin käydä sopimuksen tarkoittamassa työvaliokunnassa. Käräjäoikeus katsoi, että asiasta ei oltu sovittu.

Käräjäoikeuden mukaan henkilöstö ei ollut neuvotteluissa asianmukaisesti edustettuna. Työvaliokunnassa toimineilla luottamusmiehillä ei ollut mandaattia edustaa lomautussuunnitelmien kohteena olleita toimihenkilöitä, ja he toivat asian työnantajan tietoon jokaisella neuvottelukerralla.

Lisäksi Etteplan ei antanut neuvotteluissa riittävän yksityiskohtaisia tietoja harkittujen lomautusten perusteista ja vaikutuksista. Siksi työntekijöiden mahdollisuudet aidosti neuvotella lomautusten vaihtoehdoista olivat vähäiset.

Käräjäoikeus velvoitti Etteplanin suorittamaan Pron edustamille kantajille yt-lain mukaista hyvitystä 2 000–3 500 euroa per henkilö, kunkin työsuhteen pituuden mukaan. Yhteensä maksettavaa kertyy 71 500 euroa, minkä lisäksi Etteplan joutuu korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut 25 575,74 euroa viivästyskorkoineen.

Liittojen yhteistyöllä voittoon

Käräjäoikeudessa Pro edusti asiassa 26 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä neljästä eri ammattiliitosta. Pron lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholmin mukaan eri liitot tekivät oikeusprosessin aikana hyvää yhteistyötä, joka helpotti asian taustan ja tapahtumien selvittämistä.

– Siitä on synergiaetua, kun liitot hyödyntävät yhdessä sitä juridista osaamista, jota liittojen toimitsijoilla ja työoikeusjuristeilla on usealta eri alalta. Ammattiliittojen lakipalveluiden olisi syytä tehdä enemmänkin erilaista yhteistyötä, Stenholm sanoo.

Tapauksen pääkäsittelyssä kuultiin todistajina useita luottamusmiehiä ja kokeneita sopimusalavastaavia. Stenholmin mukaan he antoivat oikeusprosessiin vahvan panoksen, joka helpotti huomattavasti asian ajamista oikeudessa.

Pron jäsenillä, joille on myönnetty oikeusapua tuomioistuimessa, ei ole kuluriskiä. Oikeusavun antamisesta päättää Pron lakiasiainpäällikkö. Lisäksi Pron jäsenyys kattaa lainopillisen neuvonnan ja sovintoneuvottelut.   

– Kun kyse oli lomautuksista eikä irtisanomisista, kynnys lähteä viemään asiaa oikeuteen ilman liiton oikeusapua olisi ollut korkea. Kantajat ovat tyytyväisiä tuomioon ja siihen, että heille tärkeä asia on tullut perusteellisesti selvitetyksi. Tuomio on mielestäni hyvin kirjoitettu ja perusteltu, Stenholm sanoo.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä Etteplan voi valittaa siitä hovioikeuteen.