Hoppa till huvudinnehållet

Helsingfors hovrätt: Pros medlem får exceptionellt stor ersättning för ogrundad upphävning av anställningsförhållande

työsuhteen päättäminen, Pron lakimies, Pron oikeusapu, ay-jäsenyys
TextPro Nyheter
työsuhteen päättäminen, Pron lakimies, Pron oikeusapu, ay-jäsenyys
Pros medlem har 25.8.2022 i Helsingfors hovrätt fått en exceptionellt stor ersättning för ogrundad upphävning av anställningsförhållande. Målet mellan Danske Bank och Pros medlem som anhängiggjorts vid Helsingfors tingsrätt redan år 2017 har till den delen slutförts. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Enligt domen har Danske Bank gjort sig skyldig till brott mot samarbetslagen: hovrätten ansåg att besluten hade fattats redan innan förhandlingarna inleddes. Danske Bank hade också försummat skyldigheten att erbjuda arbete, det vill säga arbetstagaren som då hade arbetat 30 år för företaget erbjöds endast avtal för uppsägning av anställningsförhållandet i stället för lämpligt arbete.

Enligt Pros chefsjurist Patrik Stenholm var målet krävande och speciellt arbetsamt – men den givna rättshjälpen och det uppnådda slutresultatet var även ett bra exempel på infriande av Fackförbundet Pros servicelöfte.

– Också det här fallet visar att förbundets rättshjälp är en medlemsförmån värd sin vikt i guld. I utmanande situationer får man såväl psykiskt stöd som juridisk hjälp från förbundet och våra medlemmar behöver inte själva bära den ekonomiska kostnadsrisken. Danske Bank måste nu betala ersättning för upphävning motsvarande 20 månaders lön, 10 000 euro i gottgörelse för brott mot samarbetslagen samt medlemmens rättegångskostnader om cirka 42 000 euro, konstaterar Stenholm.

Även Danske Banks huvudförtroendeman Aino Huuhti berömmer beslutet.

– Medlemskap i fackförbund och förbundets rättshjälp är i praktiken en förutsättning för att göra fall stridigt vid domstol – utan medlemskap i förbund blir många utan rättvisa. Med rådigt stöd från och samarbete med Pros intressebevakning och de juridiska tjänsterna blev slutresultatet för målet, som länge varit anhängigt, bra för medlemmen, konstaterar Huuhti.