Hoppa till huvudinnehållet

”Jag sa genast till chefen att nu sades fel person upp” – Juha Luoma vann målet mot sin förra arbetsgivare

Henkilökuva: Juha Luoma
TextSaara Autere | Översättning Susanne Paetau
BildJukka Koskinen
Henkilökuva: Juha Luoma
Servicechef Juha Luomas anställningsförhållande sades upp utan grund. Som medlem i Pro fick han gratis rättshjälp och arbetsgivaren var tvungen att betala 50 000 euro.

Juha Luoma, med årtionden lång erfarenhet, var den enda som sades upp i omställningsförhandlingarna, vilka föregicks av en förändring i arbetsplatsens atmosfär. Om chefen hade ärende till Luoma var det i form av pikande, anklagande eller annat negativt. I sitt inre visste Luoma genast varför det hölls omställningsförhandlingar och slutresultatet överraskade inte. 

– Jag har samlat lång erfarenhet under min karriär men jag har aldrig sett något motsvarande. Jag erbjöd mig ännu efter uppsägningen att gå igenom arbetet, fastän det inte skulle ha behövts, och ändå började chefen bara tala om hur semestrarna drar ut på uppsägningstiden. Då harmade det ordentligt, minns Luoma. 

Han hade börjat som servicechef på Coor Service Managements el- och automationsavdelning i Kotka i januari 2017. De första åren gick fint och Luoma trivdes mycket bra i sitt arbete i industriparken i Karhula, men småningom började atmosfären ändras på arbetsplatsen. Han fick klander av chefen och man ville inte ens höra honom i anslutning till några situationer.

– Sommaren 2021 ändrades slutligen arbetsgivarens inställning helt. Ekonomin påstods börja gå så dåligt att man inte fick anställa fler, fastän det samtidigt sades att det fanns för få anställda och man borde få mer folk. Oberoende vad jag gjorde tyckte chefen att det gick fel, utbrister Luoma.

Under coronapandemin fick Luoma till exempel inte jobba på distans, för han påstods en gång inte ha svarat på chefens samtal. Slutligen i oktober 2021 inledde arbetsgivaren omställningsförhandlingar och sade upp endast en arbetstagare, det vill säga Luoma.

– Jag sa genast till chefen att nu sade du nog upp fel person på grund av min fackliga bakgrund. Jag har varit så länge förtroendeman och kan se när något görs rätt och när fel.

Arbetsplatsannons som lät bekant

Som Pro-medlem tog Luoma efter uppsägningen kontakt till förbundet och berättade om sin situation. Först utredde avtalsexperterna i regionen fallet, tills Pros jurist Jonna Riiali började sköta ärendet.  

– Fallet var på intet sätt tydligt och på papper verkade det först att allt gått rätt till. Juha stod ändå på sig och vi undersökte mer, berättar Riiali. 

Enligt arbetsavtalslagen kan arbetstagare sägas upp av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker bara om arbetet som erbjuds minskat väsentligt och varaktigt. Dessutom finns det i lagen en tid för återanställningsskyldighet, det vill säga om det blir behov av samma arbete inom fyra månader efter uppsägningen av anställningsförhållandet, ska arbetsuppgifterna erbjudas den uppsagda. Skyldigheten att återanställa Luoma upphörde fredag före första maj 29.4.2022 och följande tisdag 2.5 publicerade arbetsgivaren en arbetsplatsannons.

– I den sökte man till Coor proffs i elbranschen och räknade direkt upp mina arbetsuppgifter, säger Luoma.  

Fallet fick en extra vändning av att just 29.4 sade en arbetstagare upp sig från samma avdelning. Berättigade den uppsägningen arbetsgivaren att lediganslå jobbet?

Till tingsrätten fick man likväl goda vittnen som berättade att det allmänt varit känt på arbetsplatsen att arbetsgivaren hade för avsikt att genast efter fyra månader anställa en ny arbetstagare i stället för Luoma.

– Vittnena var mer än guld värda för oss, för vi kunde påvisa i domstolen att det i varje fall skulle ha sökts en ny person i stället för Juha. Dessutom blev det först i tingsrätten klart att arbetet efter den person som sade upp sig åtminstone till en del lades ut till ett annat företag. Det var också en väsentlig faktor, berättar Riiali.

Arbetet hade alltså inte rymt någonstans och genast efter återanställningsskyldigheten hade man anställt mer folk. Rätten ansåg att Luoma hade sagts upp på felaktiga grunder.

Headhunters ringer inte

Servicechefen, som i år fyller 64 år, kom i och med uppsägningen in i pensionsslussen. Fastän han har nästan 40 års erfarenhet i branschen vet Luoma att det är onödigt att vänta sig samtal från headhunters.

– På uppsägningsdagens kväll sa jag till min fru att egentligen harmar det inte, tvärtom. Stressen lättade då jag fick pappret i handen och nog klarar man sig. Och den officiella pensionen är redan nära, drygt ett år fram i tiden.

Luoma säger sig rekommendera Pros juridiska tjänster med en full tiopoängare.

– Jonna Riiali är en verkligt kompetent jurist. Hon förstod genast då vi började gå igenom uppsägningen och dess orsaker att här är det fråga om annat. 

Riiali själv beskriver slutresultatet som rättvist. 

– Juha fick kompensation för uppsägningen och kan gå i pension med gott humör. Domen var bra motiverad och då resultatet blir bra ger det också mig själv tack för utfört arbete. Det allra viktigaste är förstås att medlemmen är nöjd.

Ekonomiskt riskfri rättshjälp till Pros medlemmar

Om det verkar att allt inte gått rätt till, får Pros medlemmar hjälp av förbundets egna jurister, som har många års erfarenhet av arbetsrätt. Förutsättningen för att få rättshjälp vid domstol är att medlemmens krav grundar sig på lag eller avtal och att utgående från de utredningar medlemmen presenterat, såsom uttalanden av vittnen eller utredning av förtroendemannen, har hen inte behandlats i enlighet med lag och avtal. 

Som medlem i förbundet behöver man inte betala rättegångskostnader, som kan stiga till tusentals euro, utan rättshjälpen är riskfri för medlemmen. Det är typiskt att kärandens, det vill säga Pro-medlemmens, rättegångskostnader för ombud, alltså förbundets jurist, i tvister vid tingsrätten blir ungefär 10 000–20 000 euro. Rättegångskostnaderna för svaranden, det vill säga arbetsgivarens advokat eller annan jurist specialiserad på arbetsrätt, är vanligen högre. Då tvistefrågorna blir alltmer krävande och arbetsdryga, syns det också i ökning av rättegångskostnaderna.

– Tingsrätten i Uleåborg gav till exempel nyligen en dom, där rättegångskostnaderna för det egna ombudet för förbundets medlem var ungefär 25 000 euro och svarandens rättegångskostnader ungefär 100 000 euro inklusive mervärdesskatt. Arbetsgivaren var ett stort företag i byggbranschen, som använde två advokater för att sköta fallet, beskriver Pros chefsjurist Patrik Stenholm.

För priset av medlemsavgiften får man vid behov verkligt dyrbar hjälp. Pros jurister får årligen ungefär 60–70 nya rättsfall – en del av tvisterna avtalas utan domstolsbehandling.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.