Hoppa till huvudinnehållet

Flexibel arbetstid

Sininen turkoosi aaltoileva tausta

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid eller flextid innebär att du inom de överenskomna gränserna kan bestämma när ditt arbete börjar och slutar. Enligt arbetstidslagen kan den dagliga flexramen, förkortningen eller förlängningen, vara fyra timmar.

Flextid bör inte förväxlas med separat överenskommen övertid. Om du redan har arbetat den ordinarie arbetstiden en dag och sedan stannar kvar på jobbet på arbetsgivarens initiativ rör det sig om övertid. I en sådan situation ska den ersättning som betalas ut fastställas i enlighet med bestämmelserna om övertid.

Vid flextid får den genomsnittliga arbetstiden per vecka inte överstiga 40 timmar under en uppföljningsperiod på fyra månader. Vid uppföljningsperiodens slut får ackumuleringen av överskridanden vara högst 60 timmar och underskridanden högst 20 timmar. Arbetstidssaldot får vara högre än 60 timmar under uppföljningsperioden, förutsatt att den ackumulerade tiden sjunker till det högsta tillåtna värdet vid periodens slut. Du kan minska arbetstidssaldot genom att arbeta kortare dagar eller ta ledigt hela dagar.

Inom ramen för arbetstidslagen kan du välja att dela upp arbetsdagen i två delar. Du kan till exempel komma överens om att flextiden är mellan 20.00 och 22.00 och inte bara omedelbart från det att den fasta arbetstiden har slutat. Den fasta arbetstiden (den tid under vilken arbetstagaren är skyldig att finnas på jobbet) ska vara kontinuerlig. Om ändringar i det befintliga avtalet ska göras, avtala om det med din arbetsgivare.

Den maximala ackumuleringen, fyra månaders utjämningsperiod och antalet över- och underskridanden av arbetstidssaldot kan avtalas genom ett nationellt kollektivavtal.

Avtala åtminstone om den fasta arbetstiden, det vill säga vilken tid du ska vara på jobbet. Kom även överens om en flexram, det vill säga mellan vilka klockslag du kan komma till och gå från jobbet. Kom även överens om flexsaldon (plus- och minustimmar) och hur vilotiden ska förläggas.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.