Hoppa till huvudinnehållet

Ordinarie arbetstid

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Ordinarie arbetstid

När du arbetar som tjänsteman är din ordinarie arbetstid högst åtta timmar om dagen och 40 timmar i veckan. Längden på din arbetsvecka kan också ha avtalats till 7,5 timmar om dagen och 37,5 timmar per vecka.
Vi rekommenderar att du kontrollerar arbetstiden i ditt eget kollektivavtal, med din förtroendeman eller en expert i Pro.

Om du är nyanställd har du samma arbetstid som andra i samma eller liknande befattningar, om inget annat har avtalats.

Det finns ingen bestämmelse i arbetstidslagen om fem dagars arbetsvecka. Bestämmelserna om fritid och söndagsarbete per vecka innebär dock faktiska begränsningar för placeringen av arbetstiden per vecka på olika veckodagar.

Alla våra kollektivavtal bygger på en fem dagars arbetsvecka, såvida vi inte har att göra med genomsnittlig ordinarie veckoarbetstid, periodarbete eller skiftarbete. I dessa former av arbetstid kan arbetstiden läggas på fler än fem dagar i veckan och arbetstiden under perioden kan utjämnas till den ordinarie arbetstiden genom att lägga flera på varandra följande lediga dagar som utjämningsledighet.

Arbetsveckan börjar vanligtvis på måndag om inget annat har överenskommits lokalt. Arbetsdygnet börjar vanligtvis antingen när nästa dygn börjar eller vid en normal tidpunkt i företaget (= när det första skiftet börjar). Dessa bestämmelser är i vissa fall relevanta vid beräkning av övertid per vecka eller dygn.

Start- och sluttiderna för ordinarie arbetstid och förändringar av dessa ska behandlas i samarbetsförfarande.

Vill ni införa genomsnittlig ordinarie arbetstid på din arbetsplats? Då kan den dagliga och veckovisa ordinarie arbetstiden variera inom gränserna som kollektivavtalet bestämt enligt den arbetsskiftsförteckning som har upprättats på förhand.

Införande förutsätter alltid att en arbetsskiftsförteckning upprättas för en utjämningsperiod. När denna har förbrukats jämnas den genomsnittliga veckoarbetstiden ut för arbetstiden i fråga. Start- och sluttid för den dagliga arbetstiden, längden och tiden för dygnsvilan och lediga dagar varje vecka ska framgå av arbetsskiftsförteckningen.

Man kan övergå till tillämpningen av genomsnittlig ordinarie arbetstid antingen på arbetsgivarens beslut eller genom lokal överenskommelse. När det är fråga om arbetsgivarens ensidiga beslut överstiger ordinarie daglig arbetstid inte åtta timmar. Enligt de flesta kollektivavtal ska arbetstiden sedan jämnas ut till 37,5 eller 40 timmar per vecka enligt följande:

  • i dagarbete under en period på högst sex veckor,

  • i intermittent tvåskiftsjobb under en period på högst nio veckor,

  • i treskiftsarbete under högst ett år.

I dessa fall bör utjämningsperioden omfatta i genomsnitt två lediga dagar per vecka.

Kollektivavtal ger mycket större möjligheter att arrangera genomsnittliga arbetstider genom lokala överenskommelser. Inte heller i detta fall får den ordinarie arbetstiden per dygn överstiga 12 timmar.

Det finns skillnader i bestämmelserna om genomsnittlig ordinarie arbetstid mellan kollektivavtal, så kontrollera kollektivavtalet för din bransch innan du ingår ett eventuellt lokalt avtal. Du kan alltid kontakta oss också.

Ytterligare information
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.