Hoppa till huvudinnehållet

För arbetsgivaren om inkassering av medlemsavgifter

Aikuinen mies, puhelin

För arbetsgivaren om inkassering av medlemsavgifter

Arbetsgivaren och Pros medlem kommer skriftligen överens om inkassering av medlemsavgift med inkasseringsblankett.

Pro meddelar arbetsgivaren varje år i början av december hur stor medlemsavgiften är följande kalenderår. Servicenumret för arbetsgivarnas inkassering 09 1727 3390 betjänar vardagar klockan 9–12.

Om ni vet något som behöver korrigeras, kan ni sända korrigeringarna per e-post till [email protected] eller ta kontakt med blankett.

Inkassering, inbetalning och redovisning av medlemsavgifter

Inkassering av medlemsavgifter

Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften per lönebetalningsperiod och betalar in den före förfallodagen till Fackförbundet Pros bankkonto:

 • FI76 1521 3000 1039 47

 • FI58 5780 0710 0208 48

 • FI38 8000 1601 5016 05

Tidtabell för redovisningarna

Medlemsavgifterna som inbetalats med företagsspecifika referenser, redovisas per medlem till förbundet månatligen eller per kvartal, alltid senast den 15. i månaden efter perioden som redovisas.

I redovisningen antecknas

 • Fackförbundet Pros kod 022,

 • arbetsgivarens namn,

 • arbetsgivarens redovisarkod (arbetsgivarens FO-nummer utan bindestreck eller annan redovisaridentifikation),

 • medlemmens personbeteckning och namn,

 • fackavgiftens belopp och tiden för vilken den inkasserats.

Då anställningsförhållandet upphör ifylls anmälan om att inkassering upphör.

 

Så här sänder du redovisningen till förbundet


Som TYVI-fil

 • TYVI är en förkortning av den finska benämningen på dataflöden mellan företag och myndigheter = tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä. Programmet erbjuds av operatörerna Aditro, Posti, CGI och Futunio.

 • Pro har avtal med ovan nämnda operatörer om att sända uppgifter om fackföreningsavgifter i elektronisk form i enlighet med TYVI-modellen.

 • Ytterligare information om sändning av elektroniskt material fås av den egna TYVI-operatören.

 • Redovisningarna kan också sändas med Futunions gratis tjänst Selvitys + (www.selvitysplus.fi). Användningen av tjänsten förutsätter registrering med företagets FO-nummer och egen e-postadress, varefter uppgifterna kan sändas med skyddad förbindelse.  Registreringen är gratis och man förbinder sig inte till något.

Med e-post

 • Filen ska vara en ASCII- eller ANSI-textfil som löneadministrationen gjort.

 • Filens innehåll ska följa vedertagen postbeskrivning.

 • Förbundet tar inte emot filer som sänds i tabellräknings- eller textbehandlingsform.

 • YAP-systemet: Då arbetsgivaren meddelar medlemsavgifter även för andra förbund i filform till YAP-systemet, kan redovisningsuppgifterna till Pro bifogas med nummer 022. YAP förmedlar uppgifterna till alla förbund, även till Pro.

Med papperslista

Listan sänds till adressen Fackförbundet Pro, arbetsgivarinkassering, PB 183 00581 Helsingfors.

Medlemsspecifika referenser

 • De medlemsspecifika referenserna innehåller uppgifter om arbetsgivaren som inkasserar, medlemmen och löneperioden, så separat redovisning behöver inte göras.

 • De medlemsspecifika referenserna är lämpliga att använda för inkassering av 1–5 personers medlemsavgifter. Varje persons medlemsavgift betalas månatligen med egen referens.

Pro sänder uppgiften om fackavgift till beskattaren

 • Vi meddelar årligen beskattaren våra medlemmars medlemsavgiftsuppgifter före 31.12, så att de hinner till skatteförslagen som sänds till medlemmarna.

 • Medlemsavgiftsuppgifterna som tillställs beskattaren baserar sig på medlemsspecifika redovisningsuppgifter vi fått av arbetsgivarna senast 15.1.
Rahoitus, talous, palkanlaskenta, raha ja talous
Anvisningar för inbetalning av medlemsavgifter
Rahoitus, talous, palkanlaskenta, raha ja talous

Använd rätt referens då du inbetalar medlemsavgifter till Pro.

Använd alltid vid inbetalning av medlemsavgifter referensen för den månad lönen hänför sig till, oberoende av när lönen betalas. Referensen är viktig för att rikta redovisningarna i enlighet med intjäningsperiod rätt.

Om lönen betalas oftare än en gång i månaden (samma löneperiod/månad), använd samma referens i alla redovisningar av medlemsavgifterna.

Då lönebetalningen avbryts eller avslutas

Medlemsavgift inkasseras till exempel inte under tiden för familjeledighet, studier eller oavlönad sjukledighet. Löntagaren bör själv meddela om avbrott i lönebetalningen till förbundets medlemsregister, så att befrielse från medlemsavgift kan beviljas.

Då inkassering av medlemsavgift upphör, bör medlemmen inhibera medlemsavgiftsinkasseringen, vi i Pro kan inte göra det för medlemmen. I anmälan till arbetsgivare bör framgå medlemmens namn och från vilken dag medlemsavgiftsinkasseringen till Pro avslutas.

Om företagsverksamheten upphör

Meddela till förbundet om upphörande av företagsverksamhet eller byte av ägare. Så får vi vetskap om ny arbetsgivare/inbetalare och väntar inte längre på medlemsavgiftsinbetalningar av den gamla arbetsgivaren.

Företagsfusion

Om fusionen gäller flera medlemmar, går det att avtala om medlemsavgiftsinkassering utan att inkasseringsavtalen förnyas. Ofta avtalas att anställningsvillkoren fortsätter oförändrade och så kan man också förfara vad gäller inkasseringen. Till förbundet ges uppgift om medlemmarna som ändringen berör. I anmälan/gruppfullmakten bör anges; medlemmarnas namns, personbeteckningar, den före detta och nya arbetsgivarens namn, adress och FO-nummer samt uppgifter om företagets kontaktperson (löneadministrationen).

 

Ta kontakt