Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pros medlemsavgift och betalning av medlemsavgiften

Nainen hymyilee raitapaidassa.

Fackförbundet Pros medlemsavgift och betalning av medlemsavgiften

Fackförbundet Pros medlemsavgift är 1,25 procent av skattepliktig löneinkomst också år 2024. Avgiften är högst 49 euro i månaden och i den ingår Arbetslöshetskassan Pros medlemsavgift.

Om du är under 36 år får du nu medlemskap i Fackförbundet Pro och arbetslöshetskassan för 99 e/år då du ansluter dig under år 2024. Pros medlemsavgift är alltså 8,25 euro i månaden.

Du kan komma överens med din arbetsgivare att arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften direkt från din lön eller så kan du betala den själv. Om du själv betalar medlemsavgiften behöver du referensnummer för att betala. Du kan behändigt betala medlemsavgiften med eFaktura eller via Proplus.

Vi meddelar årligen till beskattaren uppgifter om betalda medlemsavgifter, oberoende om arbetsgivaren inkasserar avgiften eller om du betalar den själv. Medlemsavgiften är helt avdragbar i beskattningen
Ofta frågat om betalning av medlemsavgift

Det lättaste sättet att betala medlemsavgift är att avtala med din arbetsgivare att medlemsavgiften inkasseras direkt från din lön.

Fyll via länken bredvid i inkasseringsavtal och lämna det till löneadministrationen. Sänd blanketten efter underskrift till vår medlemstjänst och vi sänder behövliga uppgifter för inkassering av medlemsavgift till din löneadministration.

Under 36-åringar som anslutit sig efter 1.1.2023 betalar själva årsmedlemsavgiften på 99 euro. Arbetsgivaren kan inte inkassera den.

Du behöver inte betala medlemsavgift om du inte har löneinkomst och inte får skattebelagd förmån som arbetslöshetskassan betalar ut.

Meddela oss om befrielse från medlemsavgift via länken bredvid.

Om du själv betalar medlemsavgiften behöver du referenser för att betala den. Du kan beställa dem via länken bredvid.

Du kan också betala medlemsavgiftena direkt i Proplus via din nätbank eller från Pros mobilapplikation (ladda appen till Android- eller iOS-telefon). Från början av år 2022 kan du betala din medlemsavgift även med e-faktura.

Med medlemsavgiftsräknaren (på finska) räknar du lätt ut din medlemsavgift och får på ett ögonblick behövliga referens- och betalningsuppgifter. Du kommer till räknaren genom att logga in till Proplus.fi > Jäsentietoni >Jäsenmaksu- ja viitenumerolaskuri. Du loggar in med ditt medlemsnummer.

Genom att betala medlemsavgiften i tid säkrar du att dina medlemsförmåner och ditt arbetslöshetsskydd bevaras utan avbrott. Ta kontakt med medlemstjänsten om avgiften blivit obetald av någon orsak.

Enligt våra stadgar kan obetalda medlemsavgifter över tre månader leda till uteslutning från förbundet och arbetslöshetskassan.

Ytterligare information

Kontrollera från din löneuträkning att medlemsavgiften är betald.

Om du själv betalar medlemsavgiften, betala den varje månad och alltid med referensen för ifråga varande månad.

Du kan granska dina betalda medlemsavgifter i Ammattiliitto Pro-applikationens Omat tiedot-del eller genom att logga in till Proplus.fi > Jäsentiedot.

 

Medlemsavgiften är helt avdragbar i beskattningen. Rätten att dra av medlemsavgift till fackförbund betyder i praktiken att då du betalar medlemsavgift avdras den i beskattningen från din skattepliktiga inkomst. 

Vi meddelar årligen beskattaren uppgifter om betalda medlemsavgifter, oberoende om arbetsgivaren inkasserar avgiften eller om du själv betalar den.

Kontrollera att uppgifterna är rätt på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du hittar de betalda medlemsavgifterna i Ammattiliitto Pro-applikationen eller genom att logga in till Proplus.fi > Jäsentietoni.

Medlemsavgift behöver inte betalas för tid man inte får lön eller skattepliktig förmån som arbetslöshetskassan betalar ut. Meddela själv om oavlönad tid till medlemstjänsten, vi får inte uppgiften från arbetsgivarna eller myndigheterna.

Du behöver inte betala medlemsavgift om du

 • är sjukledig (oavlönad tid)
 • är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig (oavlönad tid)
 • är adoptions-, vårdledig eller på motsvarande ledighet
 • gör värnplikt, civiltjänst eller frivillig värnplikt för kvinnor
 • studerar på heltid (ingen lön)
 • är arbetslös (du får arbetsmarknadsstöd från Fpa)
 • har annan orsak i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Får du inkomstrelaterad dagpenning eller annan ersättning från Arbetslöshetskassan Pro? Då behöver du inte meddela oss om oavlönad tid, för vi får uppgifterna från arbetslöshetskassan.

Studerandemedlemskapet är gratis för dig. Om du också anslöt dig till Arbetslöshetskassan Pro betalar du medlemsavgiften bara för månaderna i arbete. Medlemsavgiften är i sin helhet avdragbar i beskattningen.

Ytterligare information

Du betalar medlemsavgift så länge du omfattas av Finlands socialskydd. Så bevaras ditt arbetslöshetsskydd.

Från Fpa kan du utreda till vilket lands socialskydd du hör då du arbetar utomlands. 

Säkra ditt arbetslöshetsskydd och var i kontakt med arbetslöshetskassan i god tid före du övergår till att arbeta utomlands. 

Utträdde du från YTK-kassan mitt under året? Ansök om kompensation av medlemsavgiften för slutet av året direkt av dem.

Flyttade du till Pro mitt under året från en annan kassa med årsmedlemsavgift och kassan har inte kompenserat årsmedlemsavgiften? Kontakta vår medlemstjänst och vi kompenserar dig kassaavgiften för slutet av året.

Du får kompensation från början av månaden efter att du anslutit dig och fram till årets slut.

Ytterligare information
 • Medlemsavgift betalas för all skattepliktig löneinkomst, av vilken det betalas pensions- och socialskyddsavgifter. Medlemsavgiften är 1,25 procent av nämnda löneinkomst. Också naturaförmåner, semesterpremie/-penning och semesterersättningar samt lön för uppsägningstid är förskottsskattebelagd löneinkomst.
 • Medlemsavgift 1,25 procent betalas också på de fordringar eller ersättningar som betalats till följd av anställningstvist som förbundet skött. Då beaktas inte avgiftstaket.
 • Av förmånerna som Arbetslöshetskassan Pro betalar inkasseras automatiskt arbetslöshetskassans medlemsavgift.
 • I den totala medlemsavgiften ingår förbundets, arbetslöshetskassans och föreningens andel. För mycket betald medlemsavgift återbetalas inte.
 • Om du ansluter dig mitt i månaden räknas medlemsavgiften på följande sätt: månadslönen divideras med antalet verkliga arbetsdagar i månaden (21 eller 22) och multipliceras med antalet arbetsdagar för slutet av månaden.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry bestämmer på sitt årsmöte medlemsavgiften för pensionärsmedlemmarna. Som medlem får du automatiskt medlemsavgiftsfakturan före slutet av året.

Genom att betala medlemsavgiften kan du använda seniorföreningens medlemsförmåner ett år i sänder.

Om du lämnar fakturan obetald, upphör ditt medlemskap i seniorföreningen.

Medlemsavgift
1,25%
av lönen
(max. 49 €/mån.)
Bland de största fackförbunden i Finland
120000
medlemmar
Stark förhandlingskraft
75
kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal
kampaanjpris
Pros medlemskap för unga vuxna 99 e/år
kampaanjpris

Som under 36-åring får du nu medlemskap i Fackförbundet Pro och arbetslöshetskassan för 99 e/år då du ansluter dig som medlem under år 2024. Pros medlemsavgift är alltså 8,25 euro i månaden.

I avgiften ingår arbetslöshetskassan och alla Pros tjänster.

Kontakta oss
Aikuinen mies, puhelin
Inkassering, inbetalning och redovisning av medlemsavgifter

Mera information om arbetsgivarnas inkassering till arbetsgivarna och löneräknarna.

Iloinen, hyvinvoiva nainen
Vilka förmåner får man för medlemsavgiften?

Som medlem i Fackförbundet Pro får du alltid hjälp och råd, bättre arbetslöshetsskydd och många förmåner och tjänster som för dig vidare i karriären.

Nainen, puhelin
Vill du göra ändringar i dina egna uppgifter?

Du kan behändigt uppdatera dina medlemsuppgifter genom att fylla i blankett som motsvarar din situation.