Hoppa till huvudinnehållet

Det går lätt att ansluta sig direkt på webben

jasenhankintakuva

Det går lätt att ansluta sig direkt på webben

Du ansluter dig som medlem i Fackförbundet Pro genom att fylla i anslutningsblanketten. I medlemskapet i Pro ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd och samtidigt ansluter du dig till Arbetslöshetskassan Pro.

Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap, men för att få arbetslöshetsersättning ska man vara 18 år.

Då du ansluter dig till Pro, ansluter du dig samtidigt till en förening. Du kan välja förening i listan på anslutningsblanketten. Du kan också lämna punkten tom och då väljer vi förening åt dig på basis av din arbetsgivare eller boningsort.

Vi är förbundet för proffs, sakkunniga och chefer. Du kan ansluta dig till oss oberoende av din utbildning, titel eller anställningsförhållandets form.

Välj lämpligt medlemskap för dig

Fyll i anslutningsblanketten. Om du har frågor hjälper vår medlemstjänst gärna.

Nainen istuu koneen ääressä sohvalla ja juo kahvia.
Medlemskapet börjar med att fylla i anslutningsblanketten

Ditt medlemskap börjar den dag du väljer, tidigast idag.

Du kan också ansluta dig under familjeledighet.

Kaksi opiskelijaa selätt vastakkain.
Studerandemedlemskapet är gratis

Är du på avlönad praktik eller arbetar du vid sidan av studierna? Om du vill intjäna till ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd kan du samtidigt ansluta dig till arbetslöshetskassan.

Marianne “Marri” Hartio
ProSoolo-tjänst för ensamföretagare

Du kan ta i bruk tjänsten om du är lättföretagare, yrkesutövare, har firmanamn, är privat näringsidkare, egenföretagare eller affärsidkare som bara sysselsätter sig själv

kampaanjpris
Pros medlemskap för under 36-åring 99 e/år
kampaanjpris

Som under 36-åring får du nu medlemskap i Fackförbundet Pro och arbetslöshetskassan för 99 e/år då du ansluter dig som medlem år 2024. Pros medlemsavgift är alltså 8,25 euro i månaden.

I avgiften ingår arbetslöshetskassan och alla Pros tjänster.

Aikuinen nainen hymyilee, sininen tausta
Hur du byter förbund
Aikuinen nainen hymyilee, sininen tausta

Om du ger oss fullmakt att sköta anmälan om utträde för dig, meddelar vi om ditt utträde till ditt tidigare förbund och allt sköts behändigt på en gång. Det är lätt att ge fullmakt samtidigt som du fyller i anslutningsblanketten. Uppge bara namnet på det tidigare förbundet och arbetslöshetskassan och berätta från vilket datum du vill att ditt medlemskap ska upphöra.

Du kan naturligtvis själv sköta utträdet från det tidigare förbundet. Om du inte ger oss fullmakt att sköta utträdet, kom alltså ihåg att anmäla om saken till ditt tidigare förbund och arbetslöshetskassa. Då är det bra att beakta att det lönar sig att flytta från tidigare förbund till nytt inom en månad, så att förutsättningarna för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, det vill säga i arbetslöshetskassan intjänad försäkring och arbetsvillkor, inte avbryts.

Utträdde du från YTK-kassan mitt under året? Ansök om kompensation av medlemsavgiften för slutet av året direkt av dem.

Flyttade du till Pro mitt under året från en annan kassa med årsmedlemsavgift och kassan har inte kompenserat årsmedlemsavgiften? Kontakta vår medlemstjänst och vi kompenserar dig kassaavgiften för slutet av året.

Du får kompensation från början av månaden efter att du anslutit dig och fram till årets slut.

Ytterligare information

Det lättaste sättet att betala medlemsavgift är att avtala med din arbetsgivare att medlemsavgiften inkasseras direkt från din lön.

Fyll via länken bredvid i inkasseringsavtal och lämna det till löneadministrationen. Sänd blanketten efter underskrift till vår medlemstjänst och vi sänder behövliga uppgifter för inkassering av medlemsavgift till din löneadministration.

Under 36-åringar som anslutit sig efter 1.1.2023 betalar själva årsmedlemsavgiften på 99 euro. Arbetsgivaren kan inte inkassera den.

Om du själv betalar medlemsavgiften behöver du referenser för att betala den. Du kan beställa dem via länken bredvid.

Du kan också betala medlemsavgiftena direkt i Proplus via din nätbank eller från Pros mobilapplikation (ladda appen till Android- eller iOS-telefon). Från början av år 2022 kan du betala din medlemsavgift även med e-faktura.

Med medlemsavgiftsräknaren (på finska) räknar du lätt ut din medlemsavgift och får på ett ögonblick behövliga referens- och betalningsuppgifter. Du kommer till räknaren genom att logga in till Proplus.fi > Jäsentietoni >Jäsenmaksu- ja viitenumerolaskuri. Du loggar in med ditt medlemsnummer.

Du kan ansluta dig till oss om du för tillfället arbetar och får lön. Du kan också ansluta dig under moderskaps- eller familjeledighet, men kom då ihåg att fylla i rätt anslutningsblankett.

Är du just nu arbetslös eller permitterad? I det fallet lönar det sig för dig att ansluta dig genast du får ett nytt jobb eller återvänder till arbetet efter permitteringen.

Arbetar du inom företagshälsovården eller i laboratorium?
Dubbelt medlemskap för tjänsteman i hälsovårdsbranschen

För att du ska få möjligast bra intressebevakning, har vi avtalat med Tehy och farmaciförbundet om möjlighet till dubbelt medlemskap.

Ditt kollektivavtal och dina rättigheter på arbetsplatsen övervakas av Fackförbundet Pro och en Pro-förtroendeman
Du får båda förbundens fulla medlemsförmåner och tjänster.

Vi i Pro förhandlar kollektivavtalen för tjänstemännen i industrin och därför har vi avtalat med Tehy om möjlighet till dubbelt medlemskap.

Som tjänsteman i hälsovården har du rätt till dubbelt medlemskap om du arbetar inom industrin, till exempel i företagshälsovården eller i laboratorium och Pros kollektivavtal tillämpas på dig.

Arbetslöshetsskyddet för dem som har dubbelt medlemskap sköts via Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Pro sköter kollektivavtalet, meningsskiljaktigheter angående anställningsförhållanden och eventuella andra ärenden.

Som medlem med dubbelt medlemskap är du fullvärdig medlem i Pro och Tehy. De har alla medlemsrättigheter, förmåner och skyldigheter i båda förbunden.

Som dubbelmedlem

  • betalar du medlemsavgift 1,1 % till Tehy
  • sköts ditt arbetslöshetsskydd via Hälsovårdens arbetslöshetskassa (Tehy)
  • övervakar Fackförbundet Pro/Pro-förtroendeman ditt kollektivavtal och dina intressen på arbetsplatsen
  • får du fullt ut båda förbundens medlemsförmåner och -tjänster
  • har du till ditt förfogande Pros resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring.

Är dubbelt medlemskap något för dig?

Som medlem i Tehy sänder du anslutningsblanketten även till Pro. Blanketten kan också ifyllas på webben. Anteckna på anslutningsblanketten "Tehy/dubbelt medlemskap" vid punkten för tidigare fackförbund.

Om du ännu inte är medlem i någondera förbundet, sänd anslutningsblankett till båda förbunden och märk dem ”Tehy/dubbelt medlemskap”.

  • Du betalar år 2024 medlemsavgift 1,25 % (högst 49 euro) till Pro.
  • Du får arbetslöshetsskydd från Arbetslöshetskassan Pro.
  • Fackförbundet Pro/Pro-förtroendeman övervakar ditt kollektivavtal och dina intressen på arbetsplatsen.
  • Du får fullt ut båda förbundens medlemsförmåner och -tjänster.
  • Du har Pros resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring till ditt förfogande.

Är dubbelt medlemskap något för dig?

Om du också vill ansluta dig till Farmaciförbundet, sänd anslutningsblankett till Farmaciförbundet och meddela Pros medlemstjänster om anslutningen.

Vill du som medlem i Farmaciförbundet ansluta dig till Pro? Sänd anslutningsblanketten till Pro. Du kan fylla i blanketten på webben. På anslutningsblanketten antecknas " Farmaciförbundet /dubbelt medlemskap" vid punkten för tidigare fackförbund.

Obs! Som dubbel medlem betalar du medlemsavgift bara till Pro.

Title
Vill du hellre ansluta dig per telefon?

Om du ännu vill fråga och diskutera om medlemskap, lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi inom två vardagar. Under samtalet svarar vår sakkunniga på dina frågor och sköter anslutningen med dig på en gång. Du noterar väl att du ännu inte ansluter dig som medlem i Pro bara på basis av kontaktbegäran. Genom att sända blanketten godkänner du vår dataskyddsbeskrivning.


Våra förmåner och tjänster

Du kan kanske vara intresserad av de här

Nainen selaa kännykkää.

Medlemskort

Fackförbundet Pros medlemskort är behändigt med dig i din mobiltelefon. Ladda applikationen till din telefon och njut av förmåner och tjänster som medlemskortet medför.
Iloinen, hyvinvoiva nainen

Välbefinnande och hälsa

Vi vill att du mår bra, att ditt liv är i balans och du är lycklig. Därför kan du som medlem gratis diskutera med sakkunniga i psykiskt och fysiskt välbefinnande. Vi erbjuder också videor och webbinarier samt en gemenskap på sociala medier, av vilka du får information, tips och inspiration och kanske en gnista till ett nytt och bättre jag.
Ihmiset videopuhelussa

Utvecklas och avancera i arbetslivet

Som medlem får du konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i karriären, kan föra fram din kompetens och är förberedd även på oväntade förändringar. Då du identifierar ditt kunnande, övertygar du också lättare andra.

Undrar du i vilket företag arbetshälsan skulle vara bra eller vad du kan begära för lön? Bekanta dig med våra undersökningar och räknare och ta kontakt med en expert på din Pro-bransch för att diskutera temat, med stöd i strikt forskningsresultat. Funderar du på ny arbetsplats? Du kan också använda dig av Arbetsplatsradaren, som hjälper dig att hitta dina möjligheter i djungeln av arbetsplatser och uppgiftsbenämningar.
Funderar du ännu på hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.