Hoppa till huvudinnehållet

Informationsbank för arbetslivet

Informationsbank för arbetslivet

I informationsbanken för arbetslivet hittar du svar på många frågor om arbetslivet.
Neuvottelutulos, kädenpuristus
Kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal

Alla kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal som vi har förhandlat fram.

Anställningsförhållande

När arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbete skapas ett anställningsförhållande.
Jobbar du inom staten? Läs mer om tjänsteförhållanden.

Omställningsförhandlingar och samarbete

Samarbete är ett förfarande mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vakava aikuinen nainen
Stridsåtgärder
Vakava aikuinen nainen

Hur ansökte man om strejkbidrag? Vad innebär övertidsförbud? Var hittar jag strejkinstruktioner?

En strejk, det vill säga ett arbetsstopp, är en form av stridsåtgärder där personerna vägrar att arbeta. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.

Du kan kanske vara intresserad av de här

Arbetsolyckor och yrkessjukdomar

En arbetsplatsolycka är en plötslig och överraskande händelse som orsakas av yttre faktorer i arbetet som leder till att arbetstagaren blir skadad. Arbetsolyckor är olyckor som inträffar på arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet eller under en affärsresa som arbetsgivaren bestämt. Arbetsbetingade sjukdomar är i sin tur antingen yrkessjukdomar eller arbetsbetingade sjukdomar, i vilket fall sjukdomen är relaterad till arbete, men kriterierna för yrkessjukdom uppfylls inte.
Kuva: Shutterstock

Orka jobba

Orken att jobba påverkas av arbetsförhållandena, de färdigheter som krävs, arbetets meningsfullhet, arbetsförmåga och balans i privatlivet. Faktorer i arbetsgemenskapen, ledarskap och ett givande arbete spelar en viktig roll. Det viktiga är huruvida arbetstagaren känner sig belönad i utbyte mot sin insats i form av bland annat uppskattning, trygghetskänsla eller karriärmöjligheter. Orken att jobba främjas av möjligheterna att påverka arbetet och arbetsförhållandena samt möjligheten att utveckla sitt eget arbete och sin kompetens.
Kuva: Shutterstock

Sjukdom

Om du blir sjuk eller är med om en olycka har du rätt till sjukledighet. Anmäl frånvaron till arbetsgivaren utan dröjsmål. Den lön som betalas ut under sjukfrånvaron beror på anställningens och arbetsoförmågans längd.