Hoppa till huvudinnehållet

Informationsbank för arbetslivet

Informationsbank för arbetslivet

I informationsbanken för arbetslivet hittar du svar på många frågor om arbetslivet.
Neuvottelutulos, kädenpuristus
Kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal

Alla kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal som vi har förhandlat fram.

Anställningsförhållande

När arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om arbete skapas ett anställningsförhållande.

Samarbetsförhandlingar och samarbete

Samarbete är ett förfarande mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vakava aikuinen nainen
Stridsåtgärder
Vakava aikuinen nainen

Hur ansökte man om strejkbidrag? Vad innebär övertidsförbud? Var hittar jag strejkinstruktioner?

En strejk, det vill säga ett arbetsstopp, är en form av stridsåtgärder där personerna vägrar att arbeta. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.

Du kan kanske vara intresserad av de här

Kuva: Shutterstock

Sjukdom

Om du blir sjuk eller är med om en olycka har du rätt till sjukledighet. Anmäl frånvaron till arbetsgivaren utan dröjsmål. Den lön som betalas ut under sjukfrånvaron beror på anställningens och arbetsoförmågans längd.
Onnellinen ja rentoutunut mies

Vilotider

Arbetstidslagen och kollektivavtalen föreskriver tre typer av vilotider: en daglig rast under arbetsdagen, dygnsvila och veckovila under veckoslut.
Sininen turkoosi pisarat, tausta

Förkortning av arbetstiden

Det finns inga bestämmelser om förkortning av arbetstiden i lagstiftningen, dvs. om så kallade Pekkanendagar. Arbetstidsförkortningen grundar sig alltid antingen på bestämmelser i kollektivavtalet eller på den praxis som tillämpas på arbetsplatsen.

Ledigheten för arbetstidsförkortning gäller de arbetstidsformer där ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka. I dessa former av arbetstid minskas arbetstiden för heltidsanställda tjänstemän i regel med 100 timmar, dvs. cirka 12,5 arbetsdagar per år med separata ledigheter som förkortar arbetstiden
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.