Hoppa till huvudinnehållet

Trakasserier och osakligt bemötande

häirintä työpaikalla

Trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier är en ensidig och oönskad handling mot den trakasserade. Trakasserier och osakligt bemötande är förbjudna enligt arbetarskyddslagen. Jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga trakasserier och måste vidta nödvändiga åtgärder för att utreda saken och undanröja trakasserierna så snart hen får kännedom om dem.

Vad är osakligt bemötande?

Med olämplig behandling avses trakasserier, mobbning och annat osakligt bemötande, antingen ensamma eller tillsammans med andra. Både arbetstagare och chefer kan vara föremål för bemötandet.

Osakligt bemötande är till exempel mobbning, försummelse, förminskning eller utfrysning, isolering, smutskastning, hotelser, överträdelser eller förödmjukande behandling av arbetsledningen, ensidig ändring av överenskomna villkor och diskriminering eller favorisering. Osakligt bemötande omfattar dock inte åtgärder som omfattas av arbetsgivarens ledningsbefogenheter, normalt beslutsfattande i samband med arbete eller behandling av relaterade problem bland medlemmar i arbetsgemenskapen. Det räknas heller inte som olämplig behandling att hänvisa en anställd till företagshälsovården.

Osakligt bemötande kan även uppfylla kännetecknen för trakasserier. Enligt arbetarskyddslagen är trakasserier osakligt bemötande som kan utgöra en risk eller skada för individens säkerhet eller hälsa.

Trakasserier omfattar till exempel upprepade hot, skrämsel, elaka och suggestiva meddelanden, förminskande och hånfullt tal, konstant ogrundad kritik och försvårande av arbete, ifrågasättande av rykte eller status, isolering från arbetsgemenskapen och sexuella trakasserier.

Trakasserier kan också innebära missbruk av rätten till arbetsledning. Detta kan till exempel vara upprepade omotiverade ingripanden i arbetet, omotiverad ändring av arbetsuppgifters kvalitet eller kvantitet, ändring av överenskomna anställningsvillkor av olagliga skäl, olämplig användning av arbetsledningsmakt och förödmjukande tillsägelser.

Har du behandlats osakligt på din arbetsplats?

Om du har upplevt diskriminering på arbetsplatsen ska du be din arbetsgivare utreda saken. Om det rör sig om trakasserier ska du be en chef att ingripa. Arbetarskyddsfullmäktigen och förtroendemannen kan stötta dig. Om saken inte åtgärdas kan du kontakta förbundet, Regionsförvaltningsverket, jämställdhetsombudsmannen eller diskrimineringsombudsmannen för att utreda frågan.

Om du har blivit trakasserad ber du chefen att ingripa omedelbart.
Vid behov får du stöd av din förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller företagshälsovården.
Om trakasserierna innebär misstänkta brott eller fara för hälsan ska du kontakta polisen och företagshälsovården.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.