Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsskydd och specialvillkor för över 55-åringar

Turvallisuus, kiipeäminen, työttömyysturva

Omställningsskydd och specialvillkor för över 55-åringar

Blev du uppsagd av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker? Då får du stöd från omställningsskyddet. Omställningsskyddet stöder dig i jobbsökning och att på nytt få jobb. Anmäl dig så snabbt som möjligt efter att du sagts upp som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
Vill du veta mer om utkomstskydd?

I Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst kan du bläddra bland och uppdatera dina egna uppgifter och få betalningsrelaterad information, kommunicera med kassans förmånshandläggare och skicka ansökningar om dagpenning (samtliga) och bilagor elektroniskt. Tjänsten är avgiftsfri för medlemmar.

Kassan säkrar din utkomst även vid alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande tjänster.

Funderar du på om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning?

Hur mycket inkomstrelaterad dagpenning får du eller när inbetalas pengarna på ditt konto? Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas om du har uppfyllt arbetsvillkoret under din medlemskapsperiod och betalat medlemsavgifter för arbetsperioden.

Arbetsvillkoret uppfylls när du har haft avlönat arbete under tillräckligt lång tid före arbetslösheten där arbetstiden har överskridit den fastställda minimitiden per vecka.

Kasvin lehtiä
Vi stöttar dig under arbetslösheten
Kasvin lehtiä

Även den skarpaste experten eller chefen kan ibland bli arbetslös. Som medlem i Pro tillhör du Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat utkomstskydd om villkoren har uppfyllts. När du letar efter ett nytt jobb hjälper vi dig också med personlig sparrning, videor eller webbseminarier, hur det passar dig.

Vakava kokenut mies
Var kan jag få information om inkomstrelaterad dagpenning?”
Mer information om inkomstrelaterad dagpenning och hur du ansöker om den finns i vår bifogade broschyr. Annars är du alltid välkommen att kontakta arbetslöshetskassans experter.
Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.