Hoppa till huvudinnehållet

Samarbetsförhandlingar och samarbetsförfarande

Kuva: Shutterstock

Samarbetsförhandlingar och samarbetsförfarande

Samarbetsförfarande är ett förfarande mellan arbetsgivare och arbetstagare som behandlar frågor som rör arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Innan arbetsgivaren fattar beslut i frågor som kräver samarbetsförhandlingar måste hen diskutera dessa med de anställda. I vissa fall räcker det dock att enbart informera de anställda.
Vanliga frågor om samarbetsförhandlingar

Lagen om samarbete som förpliktar till samarbetsförhandlingar gäller med vissa undantag för företag som regelbundet har minst 20 anställda. Antalet anställda omfattar både deltidsanställda och visstidsanställda. Däremot räknas inte antalet anställda som arbetar i företaget tillfälligt, under en kort tid eller under säsongsperioder. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och underentreprenörer beaktas inte vid beräkningen av antalet anställda i beställarföretaget .

I lagen om samarbete inom företag föreskrivs om förhandlingar i situationer som rör i synnerhet uppsägning, permittering eller överföring av arbetstagare till deltidsarbete, överlåtelse av rörelse eller påverkan på personal på grund av förändringar i affärsverksamhet och organisation. Förhandlingar kan också föras, antingen på initiativ av arbetsgivaren eller arbetstagarrepresentanten, om andra arbetsrelaterade frågor, till exempel ändring av arbetsregler eller planering av arbetsplatsens sociala utrymmen.

Förhandlingar om uppsägningar, permitteringar eller överföringar till deltidsarbete sker vanligtvis mellan arbetsgivaren och personalrepresentanterna. Om uppsägning, permittering eller överföring till deltidsarbete endast avser en enskild anställd eller enskilda anställda i olika personalgrupper kan ärendet behandlas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I detta fall har dock arbetstagaren rätt att kräva att förhandlingarna i ärendet som rör honom eller henne även sker mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Om samarbetsförhandlingarna är relaterade till minskningen av arbetskraft måste de följa de minimiförhandlingstider som fastställs i lag.

Förhandlingstider


Om samarbetsförhandlingarna avser överföring till deltidsarbete, permittering eller uppsägning av färre än 10 personer eller permitteringar på upp till 90 dagar, ska de pågå i minst 14 dagar.

Om förhandlingarna gäller uppsägning, överföring till deltidsarbete eller permittering av minst 10 personer under en period som överstiger 90 dagar, ska de pågå i minst sex veckor. Om företaget eller organisationen har färre än 30 anställda är förhandlingsperioden minst 14 dagar.

Arbetsgivaren får avsluta samarbetsförhandlingarna efter det att minimikravet på förhandlingstid har löpt ut och de grunder, effekter och alternativ som förtroendemannen lagt fram har diskuterats i förhandlingarna.

Nästan alla är bedrövade över samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Din förtroendeman kommer att hålla dig informerad om hur samarbetsförhandlingarna fortskrider och svarar även på dina frågor om förhandlingarna. Förtroendepersonerna stöds i sin tur av avtalsexperten på närmaste regionkontor och den ansvariga branschombudsmannen som har förhandlat fram ditt kollektivavtal.

I förbundets Pro Noste-tjänst får våra medlemmar råd om jobbsökande, karriärplanering och utveckling i sitt eget arbete. Du hittar aktuell information om din utkomst under arbetslöshetstiden på Arbetslöshetskassan Pros webbplats.

kyltit
Pro Noste hjälper till
kyltit

Nästan alla känner ångest över samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Det är inte värt att försöka klara av det ensam. Ta professionell hjälp fördomsfritt. Pro Noste erbjuder våra medlemmar psykologtjänster och ger råd i frågor som rör jobbsökning och karriärplanering.

Nainen istuu koneen ääressä.
Håll oss informerade
Nainen istuu koneen ääressä.

I Pro samlar vi in information om pågående samarbetsförhandlingar via uppföljningsblanketten för samarbetsförhandlingar. Det är viktigt att du talar om för oss att samarbetsförhandlingar har inletts. På så sätt når information om att samarbetsförhandlingarna har inletts till exempel förbundets arbetslöshetskassa i god tid, så att vi snabbt kan hjälpa våra medlemmar som blir arbetslösa eller permitterade att få sin arbetslöshetsdagpenning.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.