Hyppää pääsisältöön

Ylityö vaatii aina suostumuksesi

Kasvin lehtiä

Ylityö vaatii aina suostumuksesi

Ylityön tekeminen edellyttää työnantajan määräystä ja sinun suostumustasi.

Suostumusta ylityön tekemiseen ei voida antaa pysyvänä esimerkiksi työsopimusta tehtäessä, vaan suostumus vaaditaan aina kutakin kertaa varten erikseen. Voit kuitenkin poikkeuksellisesti antaa suostumuksesi määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Vaikka työaikalaissa on säädetty ylityöstä, ylityökorvauksiin liittyvät seikat kannattaa aina tarkistaa omasta työehtosopimuksesta

Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään yli sallitun vuorokautisen säännöllisen työajan. Yleensä siis työ, jota teet yli kahdeksan tunnin vuorokaudessa, on vuorokautista ylityötä.

Vuorokautinen ylityö korvataan maksamalla kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettu palkka ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka (peruspalkka + korotusosa). Lauantaipäivänä sekä pyhä- ja juhlapäivän aattona tehdystä vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kaikilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Toimihenkilön työvuoroluettelon mukaisena vapaapäivänään (yleensä lauantai ja sunnuntai) tekemä työ on viikoittaista ylityötä, jos:

  • hänen viikkotyöaikansa ylittää 40 tuntia sen jälkeen, kun siitä on vähennetty vuorokautiset ylityöt ja lisätyöt.
  • Jos 40 tuntia tulee täyteen vapaapäivän aikana, sen ylittävä osuus on viikoittaista ylityötä. Säännöllisen työajan ja 40 tunnin välinen työaika on lisätyötä.

Viikoittainen ylityö korvataan työehtosopimusten mukaan maksamalla kahdeksalta ensimmäiseltä viikkoylityötunnilta 50 prosentilla korotettu ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka (= peruspalkka + korotusosa).

Pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja jouluaattona tehdystä viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kaikilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Tuntipalkan laskemisessa on pohjana kuukausipalkka luontoisetuineen, kuten mahdollisten luontoisetujen raha-arvo, provisiopalkka ja tuotantopalkkiot sekä sijaisuuskorvaus, mutta ei sen sijaan vuorotyölisää, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettavaa korvausta eikä tilapäisluontoisia korvauksia kuten yli-, sunnuntai- ja lisätyökorvauksia.

Kuukausipalkka luontoisetuineen jaetaan seuraavasti:

  • luvulla 158, kun työaika on 37,5 tuntia/viikko
  • luvulla 160, kun työaika on 40 tuntia/viikko (graafisen alan tes 162).

Työaikalain mukaan työntekijän työaika (ylityö mukaan lukien) ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Tasoittumisjakson pituudesta voidaan kuitenkin säätää toisin työehtosopimuksessa – tarkista enimmäismäärää koskevat säädökset omasta työehtosopimuksestasi.

Lisä- ja ylityö liukuvan työajan järjestelmässä

Ylityö on työtä, jota työnantaja teettää työntekijän suostumuksella säännöllisen työajan lisäksi. Lisätyötä on tällöinkin 7,5–8 tunnin välillä tehty työ silloin, kun säännöllinen työaika on alle 8 tuntia.

Liukuvasta työajasta huolimatta jokaisella on oltava edelleen mahdollisuus noudattaa entisiä työaikojaan ja aiempaa käytäntöä ylitöiden tekemisessä. Jos et halua kartuttaa liukumakertymääni tai liukuman maksimiraja on jo täynnä, sovelletaan ylityösäännöksiä kuten kiinteissäkin työajoissa.

Silloin, kun esimies esittää työtilanteeseen perustuen päivittäisen työajan ylittämistä, on kyseessä ylityö, jos toimihenkilö suostuu, vaikka ylitys tapahtuisikin liukuman puitteissa.

Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.