Skip to main content

Bra jobbat DNA! Fackförbundet Pro belönade DNA:s familjevänliga åtgärder med jämställdhetspris

DNA:n luottamusmies Katja Komeza, pääluottamusmies Mika Oja ja henkilöstöjohtaja Marko Rissanen vastaanottivat tasa-arvopalkinnon Pron toimistolla Helsingin Kalasatamassa.
– Med priset vill vi lyfta fram gott samarbete och bra exempel från arbetsplatser. I år belönar vi DNA för förtjänstfull jämställdhetshandling, som främjar sammanjämkning av familj och arbete, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Pro.

Bra jobbat DNA! Fackförbundet Pro belönade DNA:s familjevänliga åtgärder med jämställdhetspris

Publicerad 02.11.2020 at 14:41
Uutiset
– Med priset vill vi lyfta fram gott samarbete och bra exempel från arbetsplatser. I år belönar vi DNA för förtjänstfull jämställdhetshandling, som främjar sammanjämkning av familj och arbete, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Pro.

På bilden fr.v. DNA:s förtroendeman Katja Komeza, huvudförtroendeman Mika Oja och personaldirektör Marko Rissanen. 

Pro Nyheter / Pros pressmeddelande 2.11.2020

Pros jämställdhetspris 2020 överräcktes i dag till DNA Abp, som hela tiden utvecklar familjevänliga verksamhetssätt och beaktar olika slags arbetsuppgifter. 
– Främjande av jämställdhet i arbetslivet är en viktig del av Pros verksamhet och påverkan, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Malinen uppskattar att de familjevänliga verksamhetssätten är för såväl personalen som den hyrda arbetskraften och att de svarar på olika slags familjers behov.

Flexibilitet för familjer till anställda i olika ålder

Man utvecklar hela tiden sammanjämkningen av familj och arbete i DNA Abp, i dialog mellan personalen och personaladministrationen. Okomplicerat distansarbete, arbetsskiftarrangemang, ledig vecka för far- och morföräldrar och tjänster för att sköta om familjemedlemmar underlättar vardagen och arbetet.

– Familjen är viktig för oss alla och familjerna är olika. Det behövs flexibilitet i alla familjer, inte bara i barnfamiljernas vardag, berättar DNA:s personaldirektör Marko Rissanen.

DNA har i bruk en veckas ledighet för alla i DNA som blir far- eller morföräldrar.
– Förslaget kom från personalen och de första fyra åren har redan 80 ledigheter tagits ut, berättar Rissanen.

Responsen har varit positiv. – Till exempel hann en anställd, vars barn bor i Mellaneuropa, under ledigheten på en vecka lära känna sitt nya barnbarn, berättar personaldirektören.

Mångas familjemedlemmar bor i andra städer och man kan inte träffa dem och hjälpa så ofta som man skulle vilja. DNA hann i början av år 2020 inleda ett pilotprojekt om att sköta om åldrande familjemedlemmar.
– Tanken var att de anställda i DNA kan glädja sina åldrande anhöriga med avspänt och pålitligt sällskap, men på grund av pandemin blev närkontakterna istället butikskassetjänst.

Distansarbetet utvidgades till kundtjänsten

Sammanjämkningen av familj och arbete började med flexibel arbetstid för cirka tio år sedan, berättar Mika Oja, som varit DNA:s huvudförtroendeman sedan år 2008.

I okomplicerat arbete kan man arbeta fast från sommarstugan och man behöver inte avtala om det separat med chefen. En mer begränsad modell för distansarbete betyder att man kan arbeta på distans från en till flera dagar i veckan, då så avtalas. De här modellerna omfattar 98 procent av arbetet.

– Distansarbete blev möjligt i kundtjänsten år 2017 och i callcentret för ett drygt år sedan. Det var en stor lättnad för arbetstagarna i kundtjänsten. Där har man i planeringen av arbetsskift också beaktat önskemål som ligger närmast hjärtat, vilket innebär att man till skiftlistan för tre veckor kan föreslå åtminstone ett arbetstidsönskemål som säkert förverkligas, berättar Mika Oja.

Familjevänlig praxis hjälper att orka 

– Dialog om idéer för att öka arbets- och familjevänligheten och om arbetssätten förs oavbrutet, nu då den fåtts igång. Då man trivs i arbetet har det positiv inverkan också på orken, det vill säga med hjälp av familjevänliga åtgärder beaktar man många saker, funderar huvudförtroendemannen.

DNA:s personaldirektör Rissanen tror inte på cirkustrix i fråga om arbetshälsa.

– En bra arbetsplats består av vanliga saker, en fungerande arbetsmiljö och av att man får bestämma om sina egna arbetstider, konstaterar personaldirektör Rissanen.

Familjevänlig praxis har för sin del påverkat så att sjukfrånvaron är liten på DNA och personalomsättningen var år 2019 bara 1,7 procent.

Priset är erkänsla för jämställdhetsarbete i arbetslivet

Fackförbundet Pro belönar en gång i året en arbetsplats, medlem eller förtroendeperson, i första hand från Pro, med ett jämställdhetspris. Pros medlemmar och personal har kunnat föreslå jämställdhetspris till arbetsplatser, medlemmar eller part som utmärkt sig i jämställdhetsarbete. Fackförbundet Pros styrelse väljer mottagaren av priset.

I prisets valkriterier beaktas handlingar för jämställdhet mellan könen som främjar jämlikhet i arbetslivet. Valet offentliggörs vid tiden för centralorganisationen STTK:s Kvinnornas lönedag.