Hoppa till huvudinnehållet

Det är viktigt att ha vänner på arbetsplatsen

sydämenmuotoisia punaisia ilmapalloja
Influencern Maiju Voutilainen, lyckofilosofen och forskaren Frank Martela samt president Tarja Halonen diskuterade om temat vänskap, arbetshälsa och arbetsliv under ledning av Pros expert i samhällspåverkan Maria Mäkynen.

Det är viktigt att ha vänner på arbetsplatsen

Publicerad 17.02.2022 kl. 15:52
Nyheter
Bild Istockphoto
Influencern Maiju Voutilainen, lyckofilosofen och forskaren Frank Martela samt president Tarja Halonen diskuterade om temat vänskap, arbetshälsa och arbetsliv under ledning av Pros expert i samhällspåverkan Maria Mäkynen.

I den livliga diskussionen tangerades såväl lycka, arbetsplatsmobbning och arbetsutmattning som vad det är som ger krafter i arbetslivet. Publiken fick berätta vad som var viktigt i arbetslivet och vad de ville ha förbättring i.

Alla paneldeltagare upplevde att betydelsen av vänskap var stor i deras eget liv.

–  En vän är som en varm stuga mitt i vintern, beskrev president Tarja Halonen.

För influencern Maiju Voutilainen utgör vännerna en stor del av stödnätverket.

– Vännerna hjälper en att orka i arbetet, men det är viktigt att det också på arbetsplatsen finns människor som kan kallas vänner, berättade för sin del lyckofilosof Frank Martela.

Man måste reagera på problem på arbetsplatsen

Rentav 53 procent av arbetstagarna har noterat mobbning på sin arbetsplats år 2020. Andelen är fortfarande alarmerande stor, fastän den minskar.

Centralt vid ingripandet i mobbning – oberoende om det är fråga om mobbning på arbetsplats, i offentligt utrymme eller i skola – är det hur de som är omkring reagerar. Gemenskap och en kultur av att bry sig om varandra på arbetsplatsen gör arbetslivet inspirerande och vardagen bättre.

Om mobbning som uppdagas på arbetsplatsen går det alltid att berätta för förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen.  President Halonen uppmanande alla att fundera på hur det går att visa stöd till den som blir mobbad.

Ungas situation oroar

Ett annat stort fenomen är arbetsutmattning: varje dag blir tio personer invalidpensionerade, många av dem med depressionsdiagnos.

 – Unga presterar i livet, studier, arbete och människorelationer. Till och med att ta hand om sitt eget välmående har blivit en prestation, konstaterade Maiju Voutilainen.

Därtill har coronapandemin medfört extra belastning i de ungas vardag. Studerandenas nätverk kan bli små och ensamheten plåga då ett normalt studieliv är omöjligt och många kontakter finns på datorlängds avstånd. President Halonen var orolig för de unga som inlett sina studier under pandemitiden.

Viktigt med upplevelse av autonomi

Paneldeltagarna diskuterade mycket om omvälvningen av arbetet och den diffusare gränsen mellan arbete och fritid. Deltagarna var ense om att det är viktigt med att uppleva autonomi, det att en själv kan påverka hur och i vilken ordning arbetet utförs. Allt kan ändå inte lämnas på den enskilda arbetstagarens ansvar: gemensamma spelregler till exempel om när man ska vara anträffbar, hjälper en att orka bättre i arbetslivet.