Skip to main content

Förhandlingsresultat för byggbranschen

saatavuusharkinnasta ei tule luopua
Fackförbundet Pro uppnådde förhandlingsresultat för tjänstemännen i byggbranschen samt för byggämnes- och betongindustrin.

Förhandlingsresultat för byggbranschen

Publicerad 29.04.2020 at 15:33
Uutiset
Fackförbundet Pro uppnådde förhandlingsresultat för tjänstemännen i byggbranschen samt för byggämnes- och betongindustrin.

Pro Nyheter 

Fackförbundet Pro och arbetsgivarnas företrädare Rakennusteollisuus RT uppnådde förhandlingsresultat för tjänstemännen i byggindustrin och i byggämnes- och betongindustrin tisdagen den 28 april 2020.

Vi informerar närmare om innehållet i de nya kollektivavtalen då de godkänts i förhandlingsparternas förvaltningar.

Pro enda organisation som förhandlar kollektivavtal för branschernas tjänstemän

I tjänstemannauppgifter inom byggbranschen arbetar ungefär 12 000 personer, i byggämnes- och betongindustrin ungefär 1 500 personer.

– Fackförbundet Pro är i båda branscherna den enda organisationen som förhandlar kollektivavtal och anställningsvillkor för tjänstemännen, berättar ansvariga branschombudsmannen Jyrki Suihkonen från Pro.

Pro-medlemmarna arbetar i krävande sakkunniguppgifter i byggbranschen, ute på byggena, inom administrationen och i produktionsanläggningar, bland annat som ansvariga arbetsledare, bygg- och projektingenjörer, i administrativa uppgifter, med inköp och marknadsföring.