Hoppa till huvudinnehållet

Hård kritik av Laatunen mot arbetsgivarnas försök att försvaga avtalskulturen: “Ideologiska målsättningarna är tydliga”

Pro Goes Future -sarjassa haastatellaan Lasse Laatusta.
Emeritus arbetsmarknadsdirektör Lasse Laatunen tror att vi kan befinna oss i historiens allvarligaste kris för arbetsmarknaden. Han bedömer att ett beteende likt UPM:s förfarande kan vara ett hot mot samhällsfreden.

Hård kritik av Laatunen mot arbetsgivarnas försök att försvaga avtalskulturen: “Ideologiska målsättningarna är tydliga”

Publicerad 05.04.2022 kl. 11:35
Nyheter
Emeritus arbetsmarknadsdirektör Lasse Laatunen tror att vi kan befinna oss i historiens allvarligaste kris för arbetsmarknaden. Han bedömer att ett beteende likt UPM:s förfarande kan vara ett hot mot samhällsfreden.

– Vi befinner oss säkert i en av historiens allvarligaste kriser i arbetsmarknadsförhandlingarna. Vi har nu förlorat förtroendet och arbetsgivarsidan har inte övervägt det här fullt ut, säger tidigare arbetsmarknadsdirektören för Finlands näringsliv (EK) Lasse Laatunen.

Den här avtalsomgången meddelade till exempel UPM att de lösgör sig från allmänt bindande kollektivavtal. Den finländska kulturen för avtalande har traditionellt varit ett system som stabiliserat arbetsmarknaden, med vilket garanterats såväl kontinuitet som rejäla anställningsvillkor. Laatunen bedömer att vägran att avtala gemensamt kan få allvarliga följder.

– Arbetsmarknadsorganisationerna är centralt garantimän eller -kvinnor för samhällsfred. Om arbetsmarknadssystemet fungerar bra och i tillräckligt stora enheter, stabiliserar det även nationalekonomin och är viktig för landets regering som stöd för dess ekonomiska politik.

Det är fråga om ideologi och politik

Laatunen tror att det nu är fråga om en ideologisk kamp, i vilken arbetsgivarna försöker försvaga fackföreningsrörelsens makt. Det betyder i praktiken även försvagande av de finländska arbetstagarnas rättigheter.

­ De ideologiska målsättningarna är helt tydliga, fastän de säkert förnekas. Åtminstone utomstående har fått den bilden att man på sätt och vis nekar eller vill förhindra kollektiv intressebevakning för de mest lågavlönade i företaget. Med en sådan politik förstör man det inbördes förtroendet, säger Laatunen.

Ensidig dikteringspolitik är ett bekant exempel från USA, där arbetsgivarna redan länge fört kampanj mot arbetstagarnas organisering och organisationsgraden är låg.

– En sådan utveckling på arbetsmarknaden kan leda till oroligheter i Finland, såsom det skett i flera länder i Europa, där arbetsmarknaderna i lägre grad baserar sig på nationella avtal.

Läs här Lasse Laatunens utlåtande på finska.